Jolly Ikuvbogie kreeg een diepe openbaring van het oordeel en ging getuigen: “Bijna onze hele kerk is vrucht van straatevangelisatie”

Evangelist Jolly Ikuvbogie is voorganger van de Gospel of Christ Church in Amsterdam en heeft een grote passie om de verlorenen te redden. Vele tientallen mensen uit zijn kerk zijn een rechtstreekse vrucht van straatevangelisatie. “God heeft een diepe openbaring gegeven over hoe de hel eruit ziet. Dat heeft een diepe bewogenheid gebracht die nooit meer is weggegaan.” In dit artikel vertelt Ikuvbogie er alles over.

“Al meteen toen ik een wedergeboren christen was, had ik een hart om de verlorenen gered te zien worden. De Heilige Geest raakte me van binnen en als iemand Jezus aannam, kwam er een hele diepe vreugde in me omhoog. Zo begon het.”

“Terwijl ik tijd met God spendeerde en mijn bijbel las, merkte ik hoe God me zalfde voor het werk van een evangelist. Ik zette evangelisatie ook op de kaart in mijn toenmalige kerk.”

Diepe overtuiging
Er was een moment dat Jolly een diepe overtuiging kreeg van het bestaan van de hel, vertelt pastor Jolly. Hij legt uit wat er gebeurde. “We baden samen in mijn huis, tijdens een nachtbidstond. We baden van 11 uur tot 5 uur in de morgen. Een van de dagen dat we baden, was er een hele sterke aanwezigheid van God.”

“Maar plotseling veranderde de atmosfeer en toen begonnen mensen te huilen. Een soort wolk kwam binnen en de Heer zei: ‘Ik ga jullie laten zien hoe de hel eruitziet en hoe de hemel eruitziet. 

Toen viel een van de jonge mannen neer op de grond, en een van de personen die stond en profeteerde, zei: ‘Deze jonge man wordt nu naar de hel gebracht.’ We keken naar zijn lichaam en het zag er heel erg uit. Hij zag eruit alsof hij gemarteld werd. Maar liefst 20 minuten was hij op die plek. Toen sprak de Heer: ‘We brachten hem terug, maar het duurde drie dagen voordat hij weer zichzelf was.”

“Ik kreeg zo’n passie voor de verlorenen. En ik had een diepe vreze des Heren in mijn hart.”

“De Heer sprak heel duidelijk: ‘De reden dat ik dit deed, is voor ons om een ervaring te hebben.’ Voor mij was dit een duidelijk omslagpunt. Ik kreeg zo’n passie voor de verlorenen. En ik had een diepe vreze des Heren in mijn hart.”

Hemel
Bij een andere meeting was er ook een jongen die de hemel te zien kreeg, zegt Jolly. “Het ging er bij hem heel anders aan toe. Hij was heel vredig en liefdevol en het had veel impact. Maar vooral de openbaring van de hel heeft mijn hart veranderd.”

Jolly keek voorgoed anders naar mensen. “Als ik mensen zie, zie ik ze door het licht van het woord van God. De Bijbel zegt dat God licht is en dat er in Hem geen duisternis is. Ik zie hen door het licht van Christus. Christus is het licht van de wereld, maar zonder Christus is er geen licht. Er is geen pad in het midden. Als je niet voor Christus kiest, dan is de vijand in je en kun je niet in de hemel komen.”

Gevoelens
Mensen in de wereld denken dat liefde slechts ‘gevoelens’ zijn, maar bij Jezus is het heel anders, zegt Jolly. “God gaf zijn eigen zoon, zodat we niet eeuwig veroordeeld hoeven te zijn. Dat is liefde. Dat is het leven in Christus.”

Vroeger evangeliseerde Jolly vooral met megafoons op veel plekken in Amsterdam. Soms namen mensen het aan, maar anderen niet. Nu evangeliseren ze met het team uit de kerk vooral één-op-één. “We vertellen over Jezus als Redder en Verlosser. Alleen dat kan iemand redden.”

“Soms bekeren mensen zich niet direct, maar de Bijbel zegt dat de Heilige Geest de woorden in herinnering brengt. De Heilige Geest blijft hen herinneren aan wat je tegen hen hebt gezegd. En Hij stuurt ook weer andere evangelisten. Soms duurt het voordat mensen hun leven aan Jezus geven.”

Geleid
Het team van pastor Jolly gaat elke maandag de straat op. Meestal in tweetallen, naar de plek die God hen zegt om te gaan. “We willen ook geleid zijn door de Heilige Geest. Soms zegt de Heilige Geest; ‘deze persoon is down, hij heeft bemoediging nodig’. Soms begint zo’n persoon dan ook te huilen als je hem bemoedigt. Andere personen hebben misschien genezing nodig, of ze hebben een nood. 

Dan hoor je woorden als: ‘Ik voel warmte in mijn hand.’ Dan getuigen we van de Geest van God. Ze voelen de aanwezigheid van God. Velen zijn op deze manier ook naar onze kerk gekomen.”

Verder zijn er ook mensen die niet willen luisteren en uiteindelijk blijven ze daar niet al te lang bij stilstaan.

Discipelen
Volgens Jolly is het cruciaal om mensen naar de kerk te brengen. Anders is het half werk, zegt hij. “Als je uitreikt, maar mensen niet in een kerk brengt, dan win je geen zielen. Je wint pas een ziel wanneer die persoon de gezindheid heeft van Christus. Zo win je het. Het denken van de mens is namelijk het grootste bolwerk. 

“Als je uitreikt, maar mensen niet in een kerk brengt, dan win je geen zielen.”

Elke gedachte moet onderworpen worden aan Christus. Zo maak je iemand een discipel. Getuigen is een belangrijk begin, maar vervolgens moeten ze jezus aannemen, gedoopt worden en tot slot een discipel worden. Om iemand een discipel te maken, moet die persoon verbonden zijn aan een kerk.”

“Iemand kan geraakt worden door wat je op straat zegt, maar als hij vervolgens verder gaat, valt hij vanzelf weer terug. Je Geest moet één zijn met die van Jezus Christus. In Romeinen staat: ‘Wees getransformeerd door de vernieuwing van je denken.’ Als je dat niet doet, dan val je weer terug.”

“Paulus sprak altijd over het werk dat Christus in de mens moest doen.”

Trouw
Pastor Jolly heeft gezien hoe God, als je gewoon trouw bent, vanzelf veel mensen gaat toevoegen. “Je moet niet streven, maar getrouw zijn aan God. Gehoorzaam, vasten, bidden, het woord bestuderen en uitgaan om te vissen. Dan zal de Heilige Geest de mensen brengen. Als je te vertrouwen bent, is God ook zo trouw.”

Laatst was er een doopdienst waarbij een handvol mensen uit Jolly’s kerk werd gedoopt, ook mensen die door evangelisatie zijn binnengekomen.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen