Jongeren in Leeuwarden zetten aanbiddingsmiddagen op; “voor veel tieners is het lastig om hun vuur vast te houden”

Joas Wijma (18), Tim Karelse (17) en Elja Karelse (15) zijn geboren en getogen in Leeuwarden en wonen hemelsbreed honderd meter bij elkaar vandaan. Tot afgelopen zomer kenden ze elkaar niet. Maar sinds hun eerste ontmoeting organiseren ze aanbiddingsmiddagen voor jongeren in de buurt. De groep is gegroeid van 8 naar 20 jongeren, die vanuit heel Nederland komen.

De drie zijn allemaal opgevoed met het geloof. Joas vertelt hoe Jezus altijd centraal stond in zijn gezin “Daar ben ik mijn ouders dankbaar voor. Op een dag stuurde ze me naar een christelijk kamp. Daar hoorde ik voor het eerst in mijn leven iemand zo enthousiast spreken over Jezus, dat ik aan zijn lippen hing. Ik leerde God opnieuw kennen en ontdekte dat het mogelijk was om een persoonlijke relatie met Jezus te hebben. Na dit kamp zocht ik God echt op. Daarom ging ik ook naar andere plekken, worship avonden en in de zomer naar de Betteld. In 2018 maakte ik de keuze om me te laten dopen, ik wilde vol voor Jezus gaan.”

Tim en Elja zijn gelovig opgevoed, door ouders met een levend geloof. Ze gingen altijd al naar kampen als Square en de Betteld, op zoek naar Jezus op plekken waar het geloof zichtbaar is. Hun ouders baden altijd om christelijke vrienden en vriendinnen: “Op school hoor je er niet echt bij, je bent anders en hebt andere normen en waarden. Daarom zijn christelijke vrienden ook moeilijk te vinden.”

Afgelopen zomervakantie leerde Elja en Joas elkaar kennen tijdens het programma van Royal Adventure. Een week later had ook Tim zich bij het tweetal gevoegd en werd er nagedacht over het opzetten van een aanbiddingsmiddag.

Verlangen

“Voor heel veel tieners is het lastig om het vuur van God vast te blijven houden. Voorheen deden we dat via het bezoeken van kampen en andere activiteiten. Maar toen dat wegviel door Corona ervoer ik (Joas) daar echt een leegte door. Ik zocht manieren om God te zoeken en ontdekte dat het voor mij werkte om de natuur in te gaan. Ik zet dan een muziekbox neer en ga daar God aanbidden. In die zoektocht wil ik anderen ook meenemen: ‘dit is mijn manier om God te zoeken, maar wat is jouw manier? Hoe vindt jij God?’ Als ik hierover deel aan jongeren om mee heen, reageren ze vaak dat ze ook op zoek zijn naar God. Meestal vragen ze me of we het een keer samen kunnen proberen.” 

Ook Tim en Elja hadden het verlangen om God meer te zoeken. “De kerk was leuk, maar we miste het om echt aangevuurd te worden. Daarom wilden we samen met Joas bij elkaar komen.” “De mensen die op de aanbiddingsmiddagen komen willen hier ook echt zijn. Zo ontstaat er ruimte voor diepgang.”

Tijdens de middagen wordt er een muziekbox in het midden van de zaal gezet en wordt God aanbeden. “Uren verstrijken soms terwijl we worden overweldigd door Gods goedheid. We zien God op verschillende manieren werken: Bijbelteksten die mensen raken, mensen die voor elkaar bidden en in tranen die vallen. Veel jongeren ervaren innerlijke genezing, omdat de Heilige Geest Zich laat zien als Trooster, maar ook omdat we er echt voor elkaar willen zijn.” 

Na de aanbidding is er ruimte voor gebed en profetie, waarna er afgesloten wordt met een gezamenlijke maaltijd. 

Visie

“Zo’n aanbiddingsgroep is een vaste vriendengroep, waar vanuit je kunt leren hoe je in het dagelijks leven je geloof vorm kunt geven. Het is een plek waar je aangevuurd wordt en waar je gehoord wordt.” Elja vult aan: “Je bent eigenlijk tegelijk schaap en herder. Schaap om te volgen en leren, herder om door te geven en te leiden.” Je bent een discipel en tegelijk discipel je anderen weer op andere plekken waar je komt.

“We zijn een plek waar jongeren God kunnen ontmoeten en we willen daarin een voorbeeld zijn voor anderen: we hopen dat we het vuur wat wij hebben ontvangen weer aan onze eigen kerkelijke gemeenten en aan anderen kunnen doorgeven. Zodat ook andere jongeren weer worden aangevuurd om in hun woonplaatsen groepjes jongeren samen te brengen en aanbiddingsmiddagen op te starten. Zo kunnen levens veranderd worden.”

Joas, Tim en Elja zien ernaar uit om de middagen te zien groeien. Ook hopen ze dat andere jongeren aanbiddings-momenten gaan organiseren in hun eigen woonplaats. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Joas, via jrtwijma@gmail.com.

De groep jongren tijdens de meest recente aanbiddingsmiddag

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen