Kees Goedhart over God je mening bij laten stellen: “We hebben veel bidstonden, maar geen hoorstonden”

Voormalig voorzitter van Opwekking Kees Goedhart daagt met zijn nieuwe boek ‘Weloverwogen’ christenen uit om ernaar te streven om Gods mening te leren kennen. Hij vertelt: “Ik heb in mijn eigen leven ontdekt dat je zo kan blijven hangen aan je eigen mening, dat je niet luistert naar de ander of naar God.” In dit artikel geeft Goedhart richtlijnen hoe je dat kunt doen.

“Vaak zitten we zo vast aan onze eigen overtuiging, dat we niet luisteren naar de opvatting van een ander. Het grote probleem van onze generatie is dat we wel leren praten, maar niet leren communiceren. Dat is vaak ook zo ten opzichte van God. We zijn van mening dat Hij dingen anders zou moeten doen, of we proberen Hem op andere gedachten te brengen.”

Goedhart geeft aan dat je met deze houding tegenover God niet ver komt. “In Jesaja 55 vers 8 en 9 staat namelijk dat Gods gedachten niet de onze zijn, maar dat Zijn gedachten hoger zijn dan die van ons. Het is dus de kunst om Gods plannen te leren kennen. Die leer je echter niet als je niet ontvankelijk bent.”

“het eerste dat er gebeurde na de zondeval, was dat de communicatie werd verbroken.”

“De eerste mensen, Adam en Eva, waren de hele dag met God in gesprek, ze leefden in gemeenschap met Hem. Maar het eerste dat er gebeurde na de zondeval, was dat de communicatie werd verbroken. Communicatie hoort bij het begin van de schepping, maar daarna stopten de mensen met luisteren, omdat zij meenden dat zij ook zonder God wel beslissingen konden nemen.”

Niet ontvankelijk
Zowel in de communicatie met God als die met mensen, is er snel een neiging om niet ontvankelijk te zijn. “Als de ander praat, denken mensen vaak vooral wat ze er tegenin kunnen brengen. In plaats van dat ze zich verdiepen in de denkwereld van iemand anders.”

Echter moedigt de Bijbel aan om in de eerste plaats Gods mening beter te leren kennen. Dat kan in het luisteren naar Hem, maar er zijn meer handvatten. “In Spreuken 11 vers 14 staat: ‘Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid aan raadgevers’. Raadgevers zijn heel belangrijk! Maar het is tricky om er gebruik van te maken, want afzonderlijk kunnen ze allemaal een andere mening hebben.”

“Pas later kwam ik erachter dat dit vers betekent dat je raadgevers moet samenbrengen totdat zij met een gezamenlijk besluit komen. Dus niet Jan en Piet afzonderlijk bellen, maar hen samenbrengen en gezamenlijk laten praten en bidden over het probleem. Zo kan God ook door raadgevers werken. Daarbij is het belangrijk dat de raadgevers goede raad geven, niet een soort ‘wishful thinking’, omdat mensen aardig tegen je willen zijn.”

“Als wij onze opvatting bijstellen en gaan doen wat God wil, dan kan Hij ons leiden. Dat zag je ook bij Ruth. Toen ze zich onderwierp aan de God van Israël, leidde Hij haar en gaf haar ook haar man Boaz om een nieuw leven op te bouwen. 

Rechtstreeks spreken
Daarnaast zijn er ook veel manieren waarop God rechtstreeks tot ons spreekt en onze mening wil bijstellen. “Dat kan door openbaringen en visioenen, bijvoorbeeld. Die krijg je door goed te luisteren naar God. We hebben twee oren één mond, dus dat is een goede verhouding. We moeten twee keer zoveel luisteren naar God als dat we praten.”

“We hebben wel bidstonden in de kerk, maar geen hoorstonden. Je kunt veel aan het woord zijn, maar hoeveel tijd is er om te luisteren? ‘Ja, God antwoordt niet’, zeggen mensen dan. Dan vraag ik: ‘Hoeveel tijd heb je genomen om te luisteren?’ Zijn schapen horen Zijn stem, maar dat gebeurt wel pas als je daar de tijd voor neemt!”

“We reageren vaak sterk op wat voor handen is en daar moet je voor oppassen.”

Over profetie zegt Goedhart dat het belangrijk is om daarin te groeien en te leren om God scherp te verstaan. Ook daarin kun je te sterk afgaan op je eigen mening. “Ik was eens bij een leiderschapsconferentie en één van de leiders zag er eenvoudig uit, met een trui en een jeans. De rest liep vooral in pakken. Toen we woorden van de Heer over elkaar uitspraken, zei één van de leiders tegen hem: ‘De Heer bepaalt me erbij dat je geroepen bent om in de heggen en de steggen en op straat het evangelie te brengen.’ Achteraf bleek dat de eenvoudig geklede voorganger de grootste kerk uit de hele stad had.”

“Je wordt dan misleid door uiterlijk. We reageren vaak sterk op wat voor handen is en daar moet je voor oppassen.”

Mening bijstellen
“Je mening bijstellen betekent niet altijd dat je mening verkeerd was. Het is wel belangrijk om tot de ontdekking te komen dat je mening niet helemaal duidelijk is geweest.”

“Ik ben op mijn achttiende tot geloof gekomen op straat in Amsterdam. Toen ik opwekkingsdiensten bezocht, kwam ik veel mensen tegen die andere meningen hadden. Bijvoorbeeld over de doop met de Geest: is die apart van de wedergeboorte, of zit die erbij in? Daar ontstonden weleens discussies over. Die meningen bestaan nu eenmaal al heel lang.”

“Later leerde ik om hier milder in te worden. Ik verdiepte me erin: waarom denken deze mensen dat je de doop met de Geest al volledig bij je wedergeboorte ontvangen hebt? Dat was eigenlijk logisch, want natuurlijk komt de Heilige Geest in je bij je wedergeboorte. Hij woont in je. Maar vervolgens is er een doop in de Geest om Hem niet alleen bijwoner te maken, maar ook hoofdbewoner. Hij mag dan alle kamers bewonen. Ik moet dus leren om niet fel ergens tegenin te gaan, maar om het ook gewoon anders uit te leggen.”

“Ik zou bijvoorbeeld echt geen ruzie willen maken met iemand die een andere opvatting heeft over de eindtijd.”

Natuurlijk gaat dan alsnog niet iedereen overstag, zegt Goedhart erbij. “Maar je leert wel af te komen van het idee van ‘zo moet het’. Vooral als beginnend gelovige ben je fanatiek in alles en kun je moeilijker met andere opvattingen omgaan. Ik zou bijvoorbeeld echt geen ruzie willen maken met iemand die een andere opvatting heeft over de eindtijd. Het is natuurlijk een ander verhaal als een verschil van denken de kern van het evangelie betreft.”

“Maar ik kan zeggen dat het luisteren naar anderen en het luisteren naar God een zeer louterende werking heeft waar elke christen z’n voordeel mee kan doen!”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen