Ken de juiste tijden om te weten wat je moet doen

“Van de Issakarieten, die de juiste tijden kenden, zodat zij wisten wat Israël doen moest…” (1 Kron. 12:32 NBG51)

Onlangs had ik een droom. Ik was bij een bekende op bezoek en we zaten gezellig een taartje te eten. Toen kwam er iemand binnen die nogal lomp precies tussen ons in op de bank plofte. Er ontstond een discussie over een bijbels onderwerp. Opeens schrokken we op van een luid kabaal. Een sportwagen die met draaiende motor voor het huis had gestaan had zichzelf opgeblazen en leek wel doormidden.

Tekst: Jan-Willem Meijer

Deze droom was voor mij een belangrijke richtingwijzer. Voor mij staat een auto of sportauto voor missie of bediening. Door met krachten te smijten kun je jezelf voor je tijd opblazen. Voor mij was de les: wees wijs met bijbelse discussies, er kan veel tijd en energie in gaan zitten die je niet meer in de andere dingen kunt steken, en wat is het nut ervan? 

Een ander voorbeeld dateert van iets langer geleden. Ik was een project begonnen met een zakenrelatie. Dit liep niet helemaal goed en ik zat er nogal mee in mijn maag. Terwijl ik onderweg was naar dit contact bad ik ervoor en plotseling zei God: Prediker 3:7. Ik citeer ook de verzen ervoor en erna: 

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.” (Prediker 3:1-8 NBG51)

Stoppen
Voor mij sprong er op dat moment uit: ‘Een tijd om te scheuren’. Niet alle relaties hoeven altijd te blijven, soms is het tijd om ermee te stoppen. De prediker zegt dat alles zijn tijd heeft onder de hemel (in de eeuwigheid gelden andere wetten). We kunnen hieruit leren dat er verschillende seizoenen zijn in het leven. Jezus bestrafte de schriftgeleerden toen ze Hem om een teken vroegen. Hij zei: “Wanneer ’s avonds de lucht rood wordt, weten jullie dat er goed weer komt. Wanneer ’s ochtends de lucht rood kleurt verwachten jullie ruw weer. Jullie kunnen aan de lucht het weer onderscheiden maar de tekenen van de tijden niet?” (Mattheüs 16:1-3, geparafraseerd). Het is dus mogelijk om veel (bijbel)kennis te hebben maar die niet goed toe te passen doordat je niet door hebt wanneer het tijd is en wanneer niet.

 

“Jezus wist niet alleen wat zijn missie in het leven was, maar ook waar hij was op Gods tijdlijn.”

Voor ons volgelingen van Jezus is het zaak om steeds op de Heilige Geest afgestemd te zijn. Jezus wist niet alleen wat Zijn missie in het leven was, maar ook waar Hij was op Gods tijdlijn. Zodoende kon Hij regelmatig zeggen: “Mijn tijd is nog niet gekomen.”

De eerste keer in zijn leven dat Hij dit zegt lijkt te zijn in Johannes 2:4. Zijn moeder die ook weet van de kracht van God die op zijn leven is brengt Jezus het probleem onder de aandacht dat bij de bruiloft in Kana de wijn is opgeraakt. Jezus weet echter dat het moment van zijn openbare bediening nog (net) niet daar is. Later, in Johannes 7:8 lezen we deze uitspraak weer, nu om aan te geven dat Zijn tijd nog niet is gekomen om gevangengenomen en gedood te worden. 

Gods plan voor jouw leven
Zo is het ook voor ons cruciaal om te weten wat Gods plan voor jouw leven is op dit moment. Misschien is het Gods plan dat je gaat trouwen, maar nu nog niet. Eens zullen we allemaal sterven (tenzij Jezus eerder terugkomt), maar nu nog niet. Er zijn profetieën over mijn leven die nog niet zijn uitgekomen. Ik heb tegen mijn vrouw en enkele vrienden gezegd dat als ik overlijd voor het zover is, zij mij terug moeten roepen, dan is het nog niet de tijd! Misschien ervaar je dat God plannen heeft voor jouw leven om meer naar buiten te treden met een bediening, door een boek of een CD uit te brengen, conferenties te organiseren of naar een ander land te verhuizen. Wees er zeker van dat het Gods tijd is voor je ermee begint omdat je misschien anders jezelf onnodige problemen op de hals haalt of opgebrand raakt voor je tijd. Misschien is het nu het seizoen om te zaaien, kennis en wijsheid te verzamelen voor de tijd die nog gaat komen. 

“Misschien droom je van een eigen bediening, bedrijf of organisatie. Maar misschien is het nu de tijd om een ander te ondersteunen. Al doende zul je heel veel leren.”

En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven?” (Lucas 16:12 NBG51)

Misschien droom je van een eigen bediening, bedrijf of organisatie. Maar misschien is het nu de tijd om een ander te ondersteunen. Al doende zul je heel veel leren. Lucas reikt dit aan als een noodzakelijke principe, laat eerst maar eens je trouw en toewijding met het goed van een ander zien voordat God iets van Hem aan jou zal toevertrouwen. In het Westen heerst een cultuur waarin jonge mensen, “hip en happening,” toonaangevend lijken te zijn. Er zijn veel dingen die je van oudere en meer ervaren mensen kunt leren, dat sneeuwt wel eens wat onder.

Verlangens die diep in jouw hart liggen zijn vaak van God. Hij heeft jou immers gemaakt en als je God op de eerste plaats in jouw leven stelt, zal Hij die verlangens ook waarmaken (Psalm 37:4). Wanneer die verlangens omhoog komen, bid dan ook God of het de tijd is, en zo niet, geef het dan over aan Hem. Dan word je geleid door Gods Geest in plaats van door je verlangens.  

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen