Kerkelijke Gerrit van Vulpen kwam tot geloof na lezen van dagboek: “Als het voor haar kan, kan het ook voor mij”

Gerrit van Vulpen is opgevoed met christelijke normen en waarden in een behoudend kerkelijk milieu. Toen hij trouwde, bleef hij naar de kerk gaan. Ook lazen ze als gezin wel in de Bijbel, maar een persoonlijke relatie met God had Gerrit niet. Tot in april 2019. “Ik ervoer zoveel liefde en één grote blijdschap.” Inmiddels bidt hij ook voor genezing en bevrijding.

Hij vertelt. “Ik las een dagboekje en een verhaal daarin. Dat gebruikte de Heer om mijn leven te veranderen. Het ging over een meisje dat in 1945 van Jezus hoorde en Hem binnen een dag aannam. Ik trok de conclusie: Als het voor haar kan, kan het ook voor mij. Ik ben naar God gegaan en viel op mijn knieën. Heer, er staat: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden, Mattheüs 7 vers 7.’

En toen kwam God! Er werd opengedaan! Ik beleed mijn zonden en vroeg God of Hij me wilde helpen bij wat ik niet op kon lossen. En dat deed Hij. Binnen een paar weken werd ik emotioneler en ervoer ik een grote verandering. Ik had een nieuw hart ontvangen, gericht op God in plaats van op mezelf. Ik ging heel veel in de Bijbel lezen in de vrije momenten. En ik begreep wat er stond.”

“Ik werd veel minder snel boos en werd milder. En verder ervoer ik een ongekende vreugde en blijdschap.”

Gerrit begon ook de Heilige Geest te ervaren. Hij werd gevuld met een geweldige honger naar God. Hij ervoer grote liefde, vrede en rust. Zijn gezin zag hem veranderen. “Ik werd veel minder snel boos en werd milder. En verder ervoer ik een ongekende vreugde en blijdschap. Zoals Romeinen 5: 5 het zegt: ‘Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’ Ik ervoer zoveel liefde en één grote blijdschap.” Maar er was nog meer!

Verlangen naar meer
Maar Gerrit verlangde naar meer, ook al kreeg hij een steeds diepere relatie met God door een vertrouwelijke omgang met Hem. Hij keek en las preken van Corrie ten Boom en Derek Prince. Hij wilde ook de gave van genezing, Gods stem verstaan en meer directe leiding in zijn leven. 

“Ik hield God aan Zijn Woord. Hij belooft in Psalm 32 vers 8: ‘Ik geef raad.’ Ik vroeg aan de Heer: ‘Geef mij dit ook. Hoe moet ik het ontvangen?’ Via via kwam ik in Brazilië terecht voor een zendingsmissie. Daar werden mij de handen opgelegd en werd ik op dinsdag gedoopt met de Geest.”

Gerrit merkte dat er echt veel veranderde. De Heilige Geest was sterker dan anders aanwezig en er gebeurde wonderen. 

“Op woensdag stapte ik de bus uit en mijn handen tintelden, voor het eerst. Als er zieken in de buurt waren, werd het heviger, merkte ik daarna.”

“Op woensdag stapte ik de bus uit en mijn handen tintelden, voor het eerst. Als er zieken in de buurt waren, werd het heviger, merkte ik daarna. Ik heb in Brazilië, maar ook in Nederland al veel genezingen zien plaats vinden. Als mijn handen gaan tintelen, laat God mij weten dat er iemand ziek is of pijn heeft. Ik vraag dan aan de persoon waar hij pijn heeft. Ik leg de handen op, stuur de pijn weg in Jezus Naam en spreek genezing uit. Dan ervaren mensen vaak warmte en de pijn is weg. God is zoveel groter dan ik ooit had kunnen denken.” 

Fysieke ervaringen en leiding van de Geest
“Ik voel sinds die dag de aanwezigheid van de Geest fysiek. Ook bij gesprekken over Gods Woord, ervaar ik extra warmte in mijn hart. Ik vraag ook de Heilige Geest om raad. Hij leidt mij naar de juiste keuze, merk ik. 

Gerrit benadrukt dat hij geen bijzondere jongen is. “Er staat in de Bijbel dat we moeten streven naar de gaven van de Geest, zoals in 1 Korinthe 12:31 en 14:1 staat. We mogen ons daar naar uitstrekken, door te bidden, de handen op te leggen en je te omringen met broeders en zusters die daar ervaring in hebben.”

Inmiddels spreekt hij ook tongentaal en merkt hij dat de Heilige Geest sterk aanwezig is tijdens het bidden in tongentaal. Maar ook tijdens diverse bevrijdingen die Gerrit meemaakte. 

“Ik vraag aan God of Hij mijn gedachten wil leiden. Of Hij mij wil openbaren waar de persoon last van heeft, welke machten erachter zitten.”

“Ik heb gezien hoe mensen gevangen zaten. Ze werden aangevallen in hun denken. Zo heb ik in de Naam van de Heere Jezus een geest van angst weggestuurd. Ik vraag aan God of Hij mijn gedachten wil leiden. Of Hij mij wil openbaren waar de persoon last van heeft, welke machten erachter zitten. Als er uitgesproken wordt dat Jezus de autoriteit heeft en Overwinnaar is, dan moeten de kwade machten vertrekken in Jezus Naam.”

God steeds beter leren kennen
Gerrit is dankbaar dat hij volgens Romeinen 8:14 geleid wordt door de Geest. Volgens Gerrit is het belangrijk dat we God steeds beter leren kennen. 

“Ik ervaar dankbaar dat de Heilige Geest ‘de Geest van wijsheid en van openbaring is’, om God steeds beter te leren kennen, volgens Efeze 1:17. Het is zo geweldig om God te dienen en te weten dat de overwinning al vast staat, met Jezus zijn we meer dan overwinnaar!”  

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen