Kerken mogen vanaf zondag weer 100 procent van hun zitplekken gebruiken

Vanaf zondag mogen kerken bij hun diensten weer 100 procent van hun zitplekken gebruiken, volgens het CIO. Daarbij geldt wel dat mensen nog wel 1,5 meter afstand moeten houden. Ook bij het zingen moet men letten op wat er concreet mogelijk is in het gebouw, zo meldt het RD.

Het advies werd woensdag door het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) gegeven en gaat in vanaf zondag 27 juni. Dat is in lijn met de algemene versoepelingen die de rijksoverheid vanaf komende zaterdag invoert.

Randvoorwaarden
Het is wel belangrijk dat mensen de algemene randvoorwaarden in acht nemen, zo meldt de website van het CIO. Daarbij wijst men o.a. op het handen wassen, afstand houden en thuisblijven bij klachten. De mondkapjesplicht zal voor het grootste deel vervallen. Dat zal alleen nog gelden in ruimtes waar men niet anderhalve meter afstand kan houden.

Zingen
Het dringende advies om niet te zingen, schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen, vervalt. Het CIO geeft op haar website wel aan ‘om rekening te houden met de concrete omstandigheden in het (kerk)gebouw waar de kerkdienst plaatsvindt:omvang en hoogte van de kerkruimte, ventilatiemogelijkheden, luchtstromen, locatie van zitplaatsen en aantal van de kerkgangers en tijdsduur van de (samen)zang.’

Koffiedrinken
De beperkingen op groepsgrootte zowel binnen als buiten worden opgeheven. Dat betekent dat het weer mogelijk is om voor of na een dienst samen koffie te drinken. Mits mensen natuurlijk anderhalve meter afstand houden.

Het CIO vermeldt ook nog op haar website dat het ‘de verantwoordelijkheid van de kerkgenootschappen en de daartoe behorende lokale kerkbesturen is, om aan deze adviezen in de concrete situatie een verantwoorde invulling te geven.’

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen