Kinderdoop of geloofsdoop?

Tom de Wal heeft een nieuw boekje geschreven, getiteld: ‘De kracht van de waterdoop.’ In het eerste gedeelte van dit gratis boek behandelt Tom wat de waterdoop is, wat er gebeurt wanneer mensen gedoopt worden en hoe de doop plaats hoort te vinden. In het tweede gedeelte gaat Tom in op het onderwerp: kinderdoop of geloofsdoop? 

Al eeuwen lang is er een discussie over de kinderdoop of de volwassen doop. Dit is een behoorlijk belangrijke en fundamentele discussie omdat de doop niet slechts een symbolische handeling is om van je geloof te getuigen, maar direct verbonden is aan de manier waarop we het koninkrijk van God binnengaan (Joh. 3:5), we wedergeboren worden (Joh 3:5, Titus 3:5), we gered worden (1 Petrus 3:20, Marcus 16:16), onze zonden vergeven worden (Hand. 22:16, Hand. 2:38) en hoe we één worden met Christus (Kol. 2:12, Gal. 3:27).

Deze discussie is ontstaan in de loop van de Kerkgeschiedenis toen er op verschillende manieren gedoopt werd, maar wat zegt de Bijbel eigenlijk zelf over dit onderwerp?

Tom de Wal neemt alle argumenten voor en tegen de kinderdoop of voor of tegen de volwassendoop onder het vergrootglas, en zet deze naast talloze Bijbelteksten. Het uitgangspunt daarbij is: Hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven wat de Bijbel, Jezus en de apostelen ons onderwijzen en voordoen. Ofwel: wat is het meest aannemelijke en het beste te onderbouwen?

Grondige analyse
Na grondige analyse van de diverse Bijbelteksten blijkt dat deze teksten stuk voor stuk waardevolle argumenten bevatten waar de gemiddelde lezer, gemakkelijk overheen leest. De argumenten van beide standpunten worden stuk voor stuk met chirurgische precisie doorgenomen.

Niet alleen de directe teksten komen aan bod, maar ook de symbolische verwijzingen en voorafschaduwingen zoals de besnijdenis (Kolossenzen 2:11-1) of de uittocht door de zee onder leiding van Mozes (1 Kor. 10:1-3) en de behoudenis door het water in de ark van Noach (1 Petrus 3:20). Daarnaast passeren ook thema’s als de geloofsbelijdenis en het opdragen van kinderen de revue.

Tom de Wal laat in dit boek duidelijk zien dat op basis van Gods woord je slechts tot één conclusie kan komen. Je kan het boekje hier gratis bestellen: 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen