Krachtig profetisch gebed voor het vrijzetten van vrouwen om te spreken: ‘Zwijg niet langer!’

Jaarlijks houdt de International House of Prayer (IHOP) in Kansas City een eindejaarsconferentie voor jongeren; One Thing. Van de conferentie in 2018 werd een wel heel bijzonder moment vastgelegd dat nu nog steeds relevant, of misschien wel nog relevanter is geworden. Tijdens de aanbidding werd krachtig gebeden en geprofeteerd voor het vrijzetten van (jonge) vrouwen om te prediken. Niet alleen voor de aanwezige meiden en vrouwen bij de conferentie, maar voor vrouwen over de hele wereld.

Laat je bemoedigen en vrijzetten door de krachtige woorden die werden uitgebeden en gezongen door IHOP:

“We bidden voor de vrijzetting van vrouwelijke sprekers voor de grote eindtijdoogst zoals we nooit eerder hebben gezien. We bidden voor de zalving voor vrouwen om te spreken, zalving om te profeteren, zalving om de dingen van Gods Koninkrijk en de dingen van Zijn hart tot aanzijn te roepen.

De zalving om mysteries en schoonheid tot aanzijn te roepen. De zalving om de komst van de Koning te profeteren. Heer, we vragen U om vrouwelijke sprekers vrij te zetten, hier en in alle landen ter wereld! Zet vrouwelijke predikers vrij, dat ze de komst van de Geweldige, de Waardige, de glorieuze Koning Jezus zullen profeteren tot vele landen.

Vuur
Geef een woord in hun mond, geef vuur in hun ogen, laat een boodschap in hun harten branden. We vragen U Heer, zet het vrij in deze zaal! Zet het vrij door de webstream voor iedereen die meekijkt vanuit welk land ter wereld ook. Ontgrendel en haal het plafond weg Heer!

Vrouwelijke profeten, vrouwelijke boodschappers, vrouwen die de terugkomst van Uw Zoon verkondigen! Zet op dit moment vuur vrij. Heer, we vragen U voor vuur in de Naam van Jezus. Vuur op hen, markeer hen Heer.

We vragen U dat U hen een woord geeft, laat het diep gaan en met autoriteit. Vrijmoedigheid en vuur in de Naam van Jezus. Zet vuur vrij op onze jonge vrouwen, zet vuur vrij op onze jonge predikers. Zet het vuur vrij in hun mond, in hun hart en in hun leven, in Jezus’ Naam.

Vrijmoedig
(De Heer zegt:) ‘Ik richt je op’. Waar anderen hebben gesproken: ‘Gediskwalificeerd’, hoor ik de Heer spreken: ‘Mijn ogen zijn op jou gericht!’ Ik heb het gevoel dat sommigen van jullie in het verleden de mond is gesnoerd vanwege je vrijmoedigheid. Er werd je verteld: ‘Dat is niet de manier waarop vrouwen zich gedragen’. Maar ik zie de Heer naar je toekomen met vrijmoedigheid. Heer, richt hen op, zonder angst.

Wees vrijmoedig en onbevreesd. Jij hebt een stem. De Heer zegt tegen jou: ‘Jij hebt een stem’. De Heer roept het over je uit: ‘Jij hebt een stem!’ In het kennen van God heb jij een stem. In het kennen van God heb jij een lied. De waarheid is over jou. Jij zult overwinnen met de waarheid, je zult de waarheid verkondigen. Je zult mensen genezen, je zult blinde ogen genezen.

Jij zult het woord van de Heer spreken en verkondigen zonder angst. Onzekerheid moet verdwijnen, een laag zelfbeeld moet verdwijnen. Heb geen angst. De Heer is met je. De Heer zet je in beweging. Heb geen angst. Sta op, vrouwen van God, zonder angst!

Hij vertrapt het onder Zijn voeten vanavond. Angst, verdwijn! Bevrijding! Hij vertrapt angst onder Zijn voeten.

Spreek!
Geen angst in Jezus’ Naam. Elke aanval van de vijand om je het zwijgen op te leggen – ga weg in Jezus’ Naam! Elke kap die de mond van Uw dochters bedekt heeft, wordt weggehaald in Jezus’ Naam. We komen tegen de geest van dwaling in Jezus’ Naam. We pleiten het bloed van Jezus. Je hebt toestemming om je mond open te doen. Spreek! Zet jouw lied vrij! Zwijg niet langer!

‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren…’

Vader, we vragen voor het vuur van de Heilige Geest om vrouwen apart te zetten om te profeteren en het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. We vragen U op dit moment voor een beweging van Uw Geest om vrouwen apart te zetten en Uw Woord vrijmoedig en met kracht te verkondigen. Vader, steek een vuur aan in hun hart, vuur op hun lippen, vuur op hun handen. Laat hen Uw wonderen doen.”

Bekijk hier de video van dit krachtige profetische gebedsmoment:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen