Kun je je genezing of bevrijding weer kwijtraken?

Met Frontrunners doen we tientallen genezings- en bevrijdingsdiensten per jaar en we zien letterlijk duizenden mensen genezing en bevrijding ontvangen. Terwijl ik me verheug over al deze prachtige wonderen, is er ook iets wat me regelmatig pijn doet in mijn hart, namelijk als ik hoor dat mensen hun wonder weer zijn verloren. Hoewel het gelukkig niet vaak gebeurt, hoor ik soms terug van mensen (vaak via anderen) dat het wonder geen stand heeft gehouden en de persoon weer in dezelfde (of ergere) toestand verkeert. Dit is erg verdrietig, omdat dit absoluut niet nodig is.

Deze mensen hadden hun wonder kunnen behouden, indien zij de juiste dingen hadden gedaan. Vandaar dat ik besloten heb om een kort en bondig boekje te schrijven en het gratis beschikbaar te stellen,  zodat mensen hun wonder niet verliezen. In het boekje leer je hoe ziekte en demonen terug proberen te komen, nadat er een wonder is gebeurd en hoe je kan voorkomen dat het terugkomt. Het boekje kan je hier gratis bestellen: https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/schild-van-geloof/

Het was vast geen echt wonder!

‘Ach, dan was het vast geen echt wonder!’ Dat is het eerste wat criticasters roepen als ze horen dat een ziekte of gebondenheid weer terug is gekomen bij iemand die eerder nog getuigde van een wonder. ‘Het was vast even psychisch of adrenaline waardoor ze dachten dat het een wonder was.’ Ook journalisten die genezingswonderen onderzoeken, roepen regelmatig het bovenstaande. Niet alleen journalisten, maar ook zelfs christenen heb ik regelmatig horen zeggen dat het misschien geen echt wonder was of gewoon iets psychisch of adrenaline. Deze uitspraken zijn ongefundeerd en on-Bijbels. De Bijbel onderwijst ons namelijk heel duidelijk dat je een wonder kunt verliezen.

Sterker nog, bij een van de grootste wonderen uit het Nieuwe Testament raakt de betrokken persoon het wonder kwijt. Weet je over wie ik het heb? Ik heb het over Petrus. Petrus maakte een van de grootste wonderen uit het Nieuwe Testament mee, namelijk het wandelen over water. Of was dit geen echt wonder? Was het psychisch dat Petrus over water kon wandelen? Was het adrenaline waardoor Petrus over water kon wandelen? Was het trucage dat Petrus over water wandelde? Nee! Dit was een echt wonder van God. Toen Jezus zei: ‘Kom’, klom Petrus de boot uit en wandelde op water. Ondanks dat Petrus een écht wonder van God ontving, raakte hij het ook weer kwijt. Andere teksten uit de Bijbel laten ons ook zien dat het mogelijk is dat een wonder geen stand houdt. Denk maar aan de verlamde man uit Johannes hoofdstuk 5. Jezus deed een wonder voor deze man en de man genas.

Johannes 5:8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen […]

Was dit een nepwonder van Jezus? Kon deze man door de adrenaline weer lopen? Nee, Jezus deed een echt wonder voor een man die al 38 jaar aan verlamming leed. Toch zei Jezus dit tegen hem:

Johannes 5:38 Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

Jezus waarschuwde deze man om zijn wonder niet te verliezen. Bovendien moeten we in gedachten houden dat allerlei soorten problemen veroorzaakt worden door demonen. Demonen kunnen de bron zijn achter fysieke ziekten, mentale ziekten en allerlei andere soorten problemen. Jezus onderwijst ons het volgende over demonen:

Mattheus 12:43 Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. 45 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.

Wederom onderwijst Jezus ons dat mensen hun wonder, in dit geval hun bevrijding en vrijheid, kunnen verliezen. Waarom is dit belangrijk? Opdat niemand jou kan ontmoedigen en misleiden door te zeggen dat het wonder dat je ontvangen hebt niet echt is. Maak je niet ongerust: het wonder is echt. We moeten ons er alleen van bewust zijn dat het niet alleen gaat om een wonder ontvangen, maar dat het wonder behouden minstens zo belangrijk is.

We moeten ons er alleen van bewust zijn dat het niet alleen gaat om een wonder ontvangen, maar dat het wonder behouden minstens zo belangrijk is.

Wees je daar dus uitermate van bewust, Wil je leren hoe je kan voorkomen dat een ziekte of demon terugkomt? Bestel dan het gratis boekje ‘schild van geloof’: https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/schild-van-geloof/

Wat ga je in dit boekje leren?

 • Je gaat leren dat je een echt wonder nog steeds kunt verliezen.
 • Dat er een geestelijke strijd is rondom wonderen en wat dit betekent voor jou.
 • Hoe je niet alleen een wonder kunt ontvangen, maar ook hoe je je wonder kunt behouden.
 • Hoe de duivel ziekte terug wil laten komen.
 • Hoe demonen terug willen komen.
 • Wat de oplossing is voor iedere aanval op dit gebied.
 • Wat het schild van geloof is en hoe je het schild van geloof hanteert.

Je genezing of bevrijding weer kwijtraken?

Met Frontrunners doen we tientallen genezings- en bevrijdingsdiensten per jaar en we zien letterlijk duizenden mensen genezing en bevrijding ontvangen. Terwijl ik me verheug over al deze prachtige wonderen, is er ook iets wat me regelmatig pijn doet in mijn hart, namelijk als ik hoor dat mensen hun wonder weer zijn verloren. Hoewel het gelukkig niet vaak gebeurt, hoor ik soms terug van mensen (vaak via anderen) dat het wonder geen stand heeft gehouden en de persoon weer in dezelfde (of ergere) toestand verkeert. Dit is erg verdrietig, omdat dit absoluut niet nodig is. Deze mensen hadden hun wonder kunnen behouden, indien zij de juiste dingen hadden gedaan. Vandaar dat ik besloten heb om een kort en bondig boekje te schrijven en het gratis beschikbaar te stellen,  zodat mensen hun wonder niet verliezen. In het boekje leer je hoe ziekte en demonen terug proberen te komen, nadat er een wonder is gebeurd en hoe je kan voorkomen dat het terugkomt. Het boekje kan je hier gratis bestellen: https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/schild-van-geloof/

Het was vast geen echt wonder!

‘Ach, dan was het vast geen echt wonder!’ Dat is het eerste wat criticasters roepen als ze horen dat een ziekte of gebondenheid weer terug is gekomen bij iemand die eerder nog getuigde van een wonder. ‘Het was vast even psychisch of adrenaline waardoor ze dachten dat het een wonder was.’ Ook journalisten die genezingswonderen onderzoeken, roepen regelmatig het bovenstaande. Niet alleen journalisten, maar ook zelfs christenen heb ik regelmatig horen zeggen dat het misschien geen echt wonder was of gewoon iets psychisch of adrenaline. Deze uitspraken zijn ongefundeerd en on-Bijbels. De Bijbel onderwijst ons namelijk heel duidelijk dat je een wonder kunt verliezen. Sterker nog, bij een van de grootste wonderen uit het Nieuwe Testament raakt de betrokken persoon het wonder kwijt. Weet je over wie ik het heb? Ik heb het over Petrus.

Petrus maakte een van de grootste wonderen uit het Nieuwe Testament mee, namelijk het wandelen over water. Of was dit geen echt wonder? Was het psychisch dat Petrus over water kon wandelen? Was het adrenaline waardoor Petrus over water kon wandelen? Was het trucage dat Petrus over water wandelde? Nee! Dit was een echt wonder van God. Toen Jezus zei: ‘Kom’, klom Petrus de boot uit en wandelde op water. Ondanks dat Petrus een écht wonder van God ontving, raakte hij het ook weer kwijt. Andere teksten uit de Bijbel laten ons ook zien dat het mogelijk is dat een wonder geen stand houdt. Denk maar aan de verlamde man uit Johannes hoofdstuk 5. Jezus deed een wonder voor deze man en de man genas.

Johannes 5:8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen […]

Was dit een nepwonder van Jezus? Kon deze man door de adrenaline weer lopen? Nee, Jezus deed een echt wonder voor een man die al 38 jaar aan verlamming leed. Toch zei Jezus dit tegen hem:

Johannes 5:38 Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

Jezus waarschuwde deze man om zijn wonder niet te verliezen. Bovendien moeten we in gedachten houden dat allerlei soorten problemen veroorzaakt worden door demonen. Demonen kunnen de bron zijn achter fysieke ziekten, mentale ziekten en allerlei andere soorten problemen. Jezus onderwijst ons het volgende over demonen:

Mattheus 12:43 Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. 44 Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. 45 Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin.

Wederom onderwijst Jezus ons dat mensen hun wonder, in dit geval hun bevrijding en vrijheid, kunnen verliezen. Waarom is dit belangrijk? Opdat niemand jou kan ontmoedigen en misleiden door te zeggen dat het wonder dat je ontvangen hebt niet echt is. Maak je niet ongerust: het wonder is echt. We moeten ons er alleen van bewust zijn dat het niet alleen gaat om een wonder ontvangen, maar dat het wonder behouden minstens zo belangrijk is.

We moeten ons er alleen van bewust zijn dat het niet alleen gaat om een wonder ontvangen, maar dat het wonder behouden minstens zo belangrijk is.

Wees je daar dus uitermate van bewust, Wil je leren hoe je kan voorkomen dat een ziekte of demon terugkomt? Bestel dan het gratis boekje ‘schild van geloof’: https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/schild-van-geloof/

Wat ga je in dit boekje leren?

 • Je gaat leren dat je een echt wonder nog steeds kunt verliezen.
 • Dat er een geestelijke strijd is rondom wonderen en wat dit betekent voor jou.
 • Hoe je niet alleen een wonder kunt ontvangen, maar ook hoe je je wonder kunt behouden.
 • Hoe de duivel ziekte terug wil laten komen.
 • Hoe demonen terug willen komen.
 • Wat de oplossing is voor iedere aanval op dit gebied.
 • Wat het schild van geloof is en hoe je het schild van geloof hanteert.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen