Kun je nu een boete krijgen voor huissamenkomsten?

De persconferentie van premier Rutte afgelopen dinsdag roept onder diverse voorgangers in Nederland vragen op. Nu de premier het dringende advies gaf om niet meer dan zes mensen op bezoek te hebben, vraagt men zich af: kun je dan nog een huissamenkomst beleggen van meer dan zes mensen? En loop je het risico op een boete?

“Nee, een boete kun je op basis van zijn uitspraken niet krijgen”, zegt Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. “Dit is geen wettelijk verbod, maar het is wel belangrijk dat we goed nadenken over wat wel en niet verantwoord is.” 

In dit artikel spreekt Revive met advocaat Asger Frederiksen en Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie.

Beschermen
Het Kamerlid wijst erop dat het kabinet bezig is met een wet die grondrechten en vrijheden zoveel mogelijk moet beschermen op het moment dat er maatregelen genomen worden tegen de verspreiding van het virus. Bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst, maar ook bescherming van de privésfeer. “Als ChristenUnie zien we daar ook scherp op toe als we de wet gaan behandelen.”

In de concept-wet wordt geen maximum aantal personen vastgesteld om thuis te ontvangen of bij elkaar te komen in een kerk. Het is ook niet waarschijnlijk dat zulke maximum aantallen in de wet komen te staan. Het wetsvoorstel regelt juist expliciet dat de overheid niet mag ingrijpen achter de voordeur, geeft Van der Graaf aan.

“Dit betreft geen absoluut verbod op bijvoorbeeld huissamenkomsten”

“De persconferentie van afgelopen dinsdag was een dringend advies om maximaal zes bezoekers in je huis te hebben. Dit betreft geen absoluut verbod op bijvoorbeeld huissamenkomsten,” vertelt Van der Graaf. “We begrijpen dat huissamenkomsten juist vaak belegd zijn vanuit de motivatie om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel is het belangrijk om dit verantwoord te doen. Probeer bijvoorbeeld de 1,5 meter in acht te houden en neem alle adviezen serieus. Juist als christenen hebben we een verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn voor de kwetsbaren onder ons.”

Roomser dan de Paus
Advocaat Asger Frederiksen reageert ook. Hij roept op om als christenen verantwoord met de regels om te gaan, maar ook niet roomser te zijn dan de Paus. “Wat ik zie is dat de overheid best wel redelijk wat ruimte geeft, maar dat christenen die vrijheid niet eens benutten. Toen je met dertig man mocht samenkomen, zag je veel voorgangers die hier geen gebruik van maakten.”

“We hebben de neiging om braver te zijn dan hoeft. In die zin zitten we onszelf soms meer in de weg dan dat de overheid dat doet.” Ook de persconferentie van afgelopen dinsdag hoeft geen grote beperkingen te hebben voor kerken, zegt Frederiksen. “De overheid heeft weinig te zeggen over wat er achter de voordeur gebeurt. Er is vrijheid van godsdienst, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid binnen de wet.”

“We hebben de neiging om het braafste jongentje van de klas te zijn. In die zin zitten we onszelf soms meer in de weg dan dat de overheid dat doet.”

“Ik vind het als christen mooi om te zien dat er veel creatieve initiatieven ontstaan, om bijvoorbeeld buiten samen te komen. Of zoals Hoop van Noord in Amsterdam, dat ze in een grote school samenkomen, omdat daar meer ruimte is dan in hun eigen gebouw. Zo benut je creatief de mogelijkheden die er zijn om verantwoord samen te komen.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen