Landelijke bijeenkomst van De Terugkeer: “De bruid voorbereiden op de terugkeer van de Zoon”

Diverse gebedsbewegingen organiseerden samen afgelopen week ‘De Terugkeer’. Een week om in gebed op de bres te staan voor Nederland, oftewel: de Week van profetisch spreken. Als afsluiting was er zaterdag een landelijke samenkomst in Dordrecht. Daar spraken verschillende sprekers, zoals Cees Vork, Jack van der Tang en Hans Maat. Allen riepen zij op tot verootmoediging en spraken ze over een tijd van terugkeren tot God.

“Nederland heeft Jezus nodig”, sprak Hans Maat. “In de zomer van 2020 was ik aan het werk in mijn schuur. Terwijl ik aan het zagen was, sprak de Heer heel duidelijk tot mij. Hij zei: ‘Ik wil dat je twee dingen  voor mij doet. Kondig een gebeds- en vastentijd af, roep op tot een plechtige samenkomst om je te verootmoedigen voor de zonde van de kerk en het volk. Ik wist dat Hij het was, omdat ik tien minuten later bij de koffie achteloos de Bijbel opensloeg en ik hetzelfde vers zag in Joël 1:14.

Het tweede volgde een minuut later en schokte mij. Hij zei: ‘Ik wil dat je de kerk voorbereidt op de terugkeer van Mijn Zoon. Je moet over de eindtijd gaan preken’. Ik was dat kwijtgeraakt, ik zeg het maar eerlijk. Maar anderhalf jaar eerder had God diezelfde woorden gebruikt. Toen was er een profeet uit Schotland die bij mij thuis aanbelde en zei: ‘Ik heb een boodschap voor jou. God gaat je een visioen geven voor de kerk van de ‘laatste dagen’ – een visioen voor de glorieuze kerk. Je zult ook de bruid voorbereiden op de terugkeer van de Zoon.”

De kerk moet spreken
“Twee thema’s waar ik betrokken bij mag zijn en hij zei er nog bij: ‘Het zal een haastig werk zijn op de aarde. God gaat een haastig werk doen op de aarde. Dit is dus geen politiek verhaal. Wij spreken het Woord, wij spreken door de Heilige Geest. Maar ik vind wel dat de kerk moet spreken en ze is akelig stil geweest.

Het is niet makkelijk om Gods waarheid met je mee te dragen, ook niet voor jou. Maar de Heer zegt tegen je: ‘Weest niet bevreesd. Wees ook niet bevreesd over je chronologische leeftijd’. Ik hoor dat de Heer zegt dat ook uitputting en blokkades die je tegenkomt, daarbij horen. Dat hoort bij de strijd waarin je moet volharden. Ik hoor ook dat Hij zegt: ‘Ik heb Mijn reputatie verbonden met de jouwe, dus wees niet bang voor je naam of je status of je baan’.”

Terugkeer
“Er is een terugkeer tot God, er is een terugkeer naar Gods geboden. Er is een terugkeer naar heiligheid, er is een terugkeer naar je eerste liefde. Er is een terugkeer naar een zuiver evangelie, er is een terugkeer van de Joden naar het land. Maar ik kan geen grotere profetische mededeling doen dan deze: de terugkeer van de Zoon. Jezus komt spoedig. 

Dat zeg ik ook gewoon in alle vrijheid tegen de hele kerk van Nederland. Ook als wij dat thema hebben veronachtzaamd, als we de Bijbelprofetie niet hebben geopend, terwijl we weten dat 29% van het boek bestaat uit profetie en daar weer een derde van gaat over de laatste minuut van het laatste uur waar wij in leven. Jullie zijn een gezegende generatie dat jullie mogen zien hoeveel profetie wordt vervuld.”

Bekijk hier de volledige samenkomst:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen