Laurens van der Tang van Bijbels beraad M/V: “We willen een doordachte Bijbelse visie over huwelijk en seksualiteit naar voren brengen”

Afgelopen week werd ‘Bijbels beraad M/V’ gelanceerd om een antwoord te bieden aan de steeds liberaler wordende visie op deze thema’s. Ook binnen de kerken zijn er verschuivingen en Laurens van der Tang van het Bijbels Beraad M/V ziet mede daarom een groot belang van dit nieuwe platform . “We hebben een breed draagvlak. Zowel vanuit reformatorische, evangelische als ook migrantenhoek, ziet men het grote belang hiervan.” Bijbels Beraad M/V heeft een achtervan van zo’n 400 voorgangers.

Van der Tang blikt terug op de lancering van afgelopen week. “Het was een heel goede, mooie bijeenkomst. Natuurlijk was het kleinschalig vanwege corona, maar ik vond het indrukwekkend hoe voorgangers en predikanten uit de breedte van kerkelijk Nederland eenduidig naar voren brachten waarom het zo belangrijk is om vast te houden aan de traditionele, Bijbelse visie op het huwelijk en seksualiteit.”

Sommige betrokkenen bij dit beraad zaten destijds ook in de werkgroep van de landelijk bekende Nashville-verklaring. Deze werkgroep is inmiddels opgeheven. Desondanks ziet Van der Tang het beraad niet als een doorstart.

“Wat je bij de Nashville-verklaring zag, is dat de maatschappij niet meer gewend is aan uitgesproken christenen.”

Bredere focus
“Bijbels Beraad M/V is een nieuw initiatief met een bredere focus, waarbij we gezocht hebben naar breed draagvlak onder kerken. Daarbij zijn er ook mensen bij betrokken die zelf homoseksuele gevoelens hebben.”

“Wat je bij de Nashville-verklaring zag, is dat de maatschappij niet meer gewend is aan uitgesproken christenen. De maatschappelijke verontwaardiging was mede daardoor enorm groot. Kerken zijn sowieso voorzichtig op dit thema, dus dit sloeg daarom hard in.”

Bijbels geluid
Desondanks blijft het bijbelse geluid hard nodig, zegt Van der Tang. “Het gevolg is anders dat christenen zelf ook aan het twijfelen raken wat de Bijbel zegt over man-zijn of vrouw-zijn, en de relaties tussen mannen en vrouwen. Dat zie je ook onder jongeren. Die worden door de media overspoeld met uitingen die gebaseerd zijn op het waanidee van genderneutraliteit. Zelfs kleuters krijgen hier al onderwijs over. En seksualiteit wordt gedevalueeerd tot een pleziertje, dat niets meer van doen heeft met de twee-eenheid van man en vrouw zoals die er is in het huwelijk.”

“Het gevolg is anders dat christenen zelf ook aan het twijfelen raken wat de Bijbel zegt over man-zijn of vrouw-zijn, en de relaties tussen mannen en vrouwen.”Hiermee worden ze op het verkeerde spoor gezet, vindt Van der Tang. “De Bijbel is onvoorstelbaar rijk en een heldere gids is voor het goede leven. Dwaal daar nooit van af. Het huwelijk is een scheppingsgave. Zoals een dominee het mooi zei vorige week: ‘In de grondtaal staat in Genesis 2 dat God ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ schiep.’” 

Toerusten
Van der Tang vertelt wat we kunnen verwachten van het Bijbels Beraad voor de komende tijd. “In eerste instantie publiceren we relevante artikelen op onze website. Daarnaast organiseren we conferenties en komen we ook met een programma om jongeren toe te rusten. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties.”

“Daarbij zullen we onze expertise gebruiken om een relevante gesprekspartner te zijn als deze gesprekken in de media of tijdens bijeenkomsten gevoerd worden.”

“Er zijn veel sterke brondocumenten. In Amerika zijn er veel doordenkingen op dit thema. Onder andere de Presbyterian Curch of America publiceerde eerder dit jaar een uitstekend rapport, waaraan door ondermeer Tim Keller en Kevin DeYoung is meegewerkt. In Nederland hebben we een inhaalslag te maken. Daarom ben ik blij met het nieuwe boek van Dr. Maarten Klaassen en Dr. Piet de Vries ‘Liefde die boven alles uitgaat’, een boek dat ontstond als resultaat van een eerdere conferentie.”  

“Nee, er is een breed gevoel dat dit erg belangrijk is. We merken ondanks wat tegenstand vooral erg veel steun.”

Bang voor heftige tegenstand is Van der Tang niet. “Nee, er is een breed gevoel dat dit erg belangrijk is. We merken ondanks wat tegenstand vooral erg veel steun. Wat we maken, is zeker niet iets om ons voor te schamen. We hopen op de Heere, op Zijn kracht, ook als er tegenstand komt.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen