Leer te denken vanuit de eeuwigheid

In ons leven kunnen we soms erg gericht zijn op onze omstandigheden. Dat is ook vrij logisch als die omstandigheden niet makkelijk zijn; je kunt te maken hebben met baanverlies, angst voor Corona, ziek zijn, geldgebrek. We kunnen het allemaal ervaren in ons leven. Hoewel God in Zijn Woord ons overvloed belooft, is het leven niet altijd even makkelijk.

Moeilijke tijden kunnen er dan voor zorgen dat we alleen maar focussen op het ‘hier en nu’. De toekomst lijkt soms ver weg als het nu moeilijk is. Toch zegt God in Jeremia 29:11 dat Hij een hoopvolle toekomst voor ons heeft klaarliggen. Deze toekomst is niet alleen op aarde maar zeker, en vooral ook, in de eeuwigheid. 

Eeuwigheidsdenken
Omdat wij niet goed weten hoe de eeuwigheid eruit ziet, kunnen we nog weleens vergeten dat er meer is dan het leven hier en nu. Toch is het belangrijk om ermee bezig te zijn. De tijd die we hier op aarde besteden is beperkt, terwijl we daarna nog een eeuwigheid zullen doorleven. Daarom is het belangrijk om het zogenoemde aan te nemen.

Dit eeuwigheidsdenken houdt in dat je denkt vanuit het principe dat het leven doorgaat in de eeuwigheid. Dit betekent dat je denkt vanuit de gedachte dat het leven hier op aarde niet meer is dan een voorbode voor het leven in de eeuwigheid. Het allereerste wat hierbij belangrijk is, is dat je weet waar je heen gaat wanneer dit leven stopt.

“Dit eeuwigheidsdenken houdt in dat je denkt vanuit het principe dat het leven doorgaat in de eeuwigheid.”

We hoeven namelijk niet te twijfelen dat we de eeuwigheid bij God door zullen brengen wanneer we voor Jezus hebben gekozen en erkennen dat Hij voor ons aan het kruis in gegaan (2 Timotheüs 1:9). Wanneer je dit nog niet hebt gedaan kun je dit simpelweg doen door een gebed te bidden en tegen Jezus te zeggen dat je gelooft in Hem en erkent dat je Zijn offer aan het kruis nodig hebt. Dan mag je zeker weten dat je voor in de eeuwigheid gered bent. 

Leven is beperkt
Maar wat ook belangrijk is bij eeuwigheidsdenken is dat je niet alleen maar focust op het leven hier op aarde, maar beseft dat dit leven beperkt is. Wanneer je denkt vanuit de eeuwigheid kan dit effect hebben op de keuzes die je maakt. Want dan is het opeens belangrijker geworden om de buurvrouw over Jezus te vertellen in plaats je zorgen te maken over de kleding die je draagt. Of als je denkt vanuit de eeuwigheid kan het zijn dat je actiever wordt in je kerk in plaats van het weekend met Netflix door te brengen omdat je beseft dat je tijd kostbaar is. 

“dan is het opeens belangrijker geworden om de buurvrouw over Jezus te vertellen in plaats je zorgen te maken over de kleding die je draagt.”

Op onze Bijbelschool ‘de Katapult’ besteden we veel tijd aan persoonlijke zaken, zoals groei en herstel. Maar hier blijft het niet bij. Want hoewel mensen misschien in persoonlijke processen zitten van groei, kan iedereen van waarde zijn en bijdragen aan de bouw van Gods koninkrijk. Zo gaan wij bijvoorbeeld elk jaar op zendingsreis om zendelingen te ondersteunen en het evangelie te vertellen aan de mensen, hebben we een evangeliserende kinderclub en werken we mee aan het verspreiden van Gods Woord in Nederland door middel van verschillende conferenties. Dit alles om ervoor te zorgen dat meer mensen van Jezus horen en weten hoe je Hem kunt volgen. Niet alleen om vandaag een goede dag te hebben, maar om tot in de eeuwigheid een zegen te zijn. 

Dus bedenk eens wat je vandaag kunt doen om impact te hebben op de lange termijn. Vraag aan God wat Hij hierin van je vraagt zodat je een zegen wordt die doorklinkt tot in de eeuwigheid. 

Dit artikel is geschreven door Coralie Vink van De Katapult.

Wil je hierin groeien? Geef je op voor Bijbelschool De Katapult.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen