Liefde als kloppend hart van je bedrijf

“Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets”. 

Het is alweer jaren geleden dat ik een trouwdienst bijwoonde waarbij dat ene zinnetje uit 1 Korintiërs 13 als een speer binnenkwam. Terwijl ik in die periode druk was met allerlei mooie dingen en zinvolle activiteiten realiseerde ik mij dat ik mijzelf voorbij had gehold en niet eens meer tijd had voor een praatje met de buurvrouw. Mijn handelen was uitgehold en de liefde was ver te zoeken. Het bleek het begin te zijn van een burn-out waarin ik zowel mijzelf als de eerste liefde weer terug mocht vinden en herontdekken.

Zonder liefde heb je niets

Regelmatig nog denk ik hieraan terug en herken ik het bij ondernemers die ik spreek. 

Want hoe mooi en onbaatzuchtig het ook is, wat nou als je ondernemer heel succesvol bent met je bedrijf, maar dat de liefde in je ondernemen en binnen je bedrijf (deels) ontbreekt?Ook al ondersteun je trouw (al dan niet vanuit plichtsbesef) goede doelen, ben je maatschappelijk relevant of ben je met bedrijf al jaren meer dan gemiddeld betrokken bij projecten, ook al geef je meer dan een tiende, misschien zelfs de helft van je omzet weg. Misschien dat je zelfs wel een aantal weken van je tijd geeft om aanwezig te zijn op lokale projecten van missionaire organisaties, maar terug op jouw eigen plek, in je eigen bedrijf, met je eigen mensen voel je dat je de liefde achter hebt gelaten in het continent ver van huis. Misschienlijkt het heel wat, maar als de liefde ontbreekt op de plek waar je de meest tijd doorbrengt, is het uiteindelijk niets…

Liefde in verschillende vormen

Liefde is meer dan een zoetsappig of romantisch begrip. 

Liefde kent verschillende uitingsvormen Xenia, dat staat voor de liefde voor vreemden: de gastvrijheid. Een andere vorm die onder christenen wel bekend is is Agape, de goddelijke liefde. De liefde van God tot de mens. Deze liefde wordt gezien als de meest pure vorm. Daarnaast is er nog een ander ruimer begrip van liefde te onderscheiden: Metta: dit is de onvoorwaardelijke liefde, het soort liefde dat de andere persoon de volledig onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid schept zichzelf te kunnen zijn. Liefde heeft veel positieve fysiologische effecten. Het verhoogt onze weerstand tegen ziekte e.d., het bevordert je groei en ontwikkeling, het versterkt ons zelfvertrouwen en geluksgevoel, het maakt dat we positiever en nieuwsgieriger in het leven staan. Je zou dus kunnen zeggen dat ons lichaam is ontworpen voor liefde en om van liefde te profiteren. 

Zowel vanuit de fysiologie als de psychologie is er veel onderzoek gedaan naar hoe liefde werkt en wat de effecten zijn van liefde of liefhebben. Wanneer er sprake is van liefde in het contact maken je hersenen de stof oxytocine aan wat invloed heeft op je gevoel van welbevinden, je gezondheid en vitaliteit. 

Liefdevol ondernemen

Ik geloof dat wanneer je LIEFDEVOL ONDERNEEMT, je gedreven wordt door compassie voor de mensen (zowel binnen als buiten je bedrijf) waar je mee werkt, jezelf. 

In een omgeving waar liefde is werken mensen met plezier, ben je aantrekkelijk voor klanten en lopen je (verkoop) contacten heel natuurlijk. Omdat je oog hebt voor die ander zoek je samen naar wat passend is, ook als dat kan betekenen dat ze geen klant bij je worden. Wanneer je vanuit liefde kijkt naar je medewerkers zoek je samen naar de rol en omstandigheden die hem of haar passen als een jas. Ook als dat betekent dat je een medewerker moet laten gaan omdat dit binnen jouw bedrijf niet is te realiseren.

Liefdevol ondernemen vraagt van je dat je bereid bent om je te onthechten van het resultaat, zonder de focus op je doelstellingen te verliezen. Bij liefdevol ondernemen gaan je zakelijke en menselijke kant hand in hand, zodat je uit alles het beste kunt halen.

Een utopie denk je? Of vraag jij je af van welke planeet ik kom?

Ik geloof dat wanneer ‘planeet hemel’ en ‘planeet aarde’ elkaar raken in het hart van jou als ondernemer, dit het kloppend hart zal zijn van jouw bedrijf.

Echte liefde komt vanuit de hemel en wil z’n weg vinden door jou en je bedrijf heen, zodat daarmee een stukje hemel op aarde verschijnt in jouw leven, in jouw ondernemerschap en in jouw bedrijf!

Het kloppend hart van je bedrijf

In eerste instantie is de vraag over liefde bedoeld om jou als ondernemer stil te zetten. Bij jou en jouw relatie met de Liefde in Hoogst eigen Persoon. De God van de Liefde. Kan de liefde vanuit Zijn Vaderhart Zijn weg vinden naar jouw hart? Hoe stroomt dat dan naar de mensen met wie je leeft en werkt? En hoe geef je concreet vorm? 

Om te voorkomen dat je als ondernemer niet echt uit de voeten kunt om het begrip liefde praktisch te vertalen in je bedrijf, zullen we tijdens de inspiratiemiddag te vertaalslag maken van liefde naar het begrip waardering. Paul Donders heeft daar een mooi boekje over geschreven, waarbij hij de vijf talen van de liefde ombuigt naar de 5 talen van waardering. Ieder mens heeft zo zijn of haar eigen voorkeurstalen. En omdat we geneigd zijn om de ander te benaderen vanuit je eigen taal is het zinvol om eens uit te zoeken wat de taal van die ander is.

De 5 talen van waardering die genoemd worden zijn:

1. Ongestoorde tijd geven

2. Complimenten en positieve feedback geven

3. De ander helpen

4. Fysiek contact, affect of non-verbale expressie

5. Cadeaus geven

We zullen de tijd nemen om jezelf af te vragen welke voorkeurstaal jijzelf hebt, je eventuele compagnon, je medewerkers en klanten. 

Zien en gezien worden

Uiteindelijk heeft ieder mens het nodig om echt gezien te worden in wie je bent en wat je aan potentieel in huis hebt. Zodra je waardering uit, bevestig je de ander in zijn of haar waarde wat een positief effect heeft op de eigenwaarde van die persoon. Zodra iemand eigenwaarde groeit ontstaat er op een hele natuurlijke manier ruimte om je eigen uniciteit te ontdekken en vanuit groeiend zelfvertrouwen de durf om de eigen talenten te ontwikkelen.  

Van jou als ondernemer vraagt dit een bewuste keuze om tijd aan aandacht te besteden aan je mensen. Heel concreet kun je dit doen door bijvoorbeeld:

– bewust te luisteren

– je hulp aanbieden

– zinvolle informatie delen waardoor je medewerker ervaart belangrijk te zijn

– regelmatige evaluatiegesprekken

– spontaan tijd geven

– tijd nemen om successen te vieren

Als je als ondernemer ervoor kiest om heel bewust vanuit liefde te gaan ondernemen, ontkom je er niet aan dat je wel even moet schakelen naar een ander soort actiemodus. 

Maar zodra je daar je eigen weg in hebt gevonden ben ik ervan overtuigd dat je niet anders meer wil omdat datgene wat je zal oogsten zo de moeite waard is van het zaaien!

Dit artikel is geschreven door Jaap Boersema van YouRoute.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspiratiemiddag op 8 juli. Op deze middag wil ik je inspireren en tools meegeven om LiefdeVOL ondernemen heel praktisch te maken in je leven en ondernemerschap.

Voor deelname kun je mij een mailtje sturen naar jaap@youroute.nl o.v.v. je naam en ‘opgave inspiratiemiddag 8 juli’

Klik hier als jij richting nodig hebt voor je bedrijf en gebruik wil maken van Jaap zijn diensten.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen