Mammon in de kerk!

Zoals velen van jullie waarschijnlijk weten, ben ik in een Nederlands zendelingengezin in België opgegroeid. Mijn ouders verhuisden na hun bijbelschooltijd in Engeland naar Vlaanderen om daar fulltime christelijk werk te doen. In de regio rondom Brussel werden door hen verschillende kerken gestart, ze hadden jarenlang een bijbelschool aan huis en mijn vader reisde de hele wereld over als evangelist.

Tekst: Martin Koornstra

Geen bedrijf
De basis van het zendingswerk van mijn ouders was de Volle Evangelie Gemeente Laken (in Brussel). Mijn vader was hier de voorganger en dit is de kerk waarin ik geestelijk ben grootgebracht. Er was nog een tweede voorganger, we hadden een aantal oudsten en een heel stel andere verantwoordelijken. Zover ik me herinner was niet één van al die leiders een ondernemer of zakenman/vrouw. Logisch want de kerk is geen bedrijf. Zo werd dat in ieder geval uitgelegd.

Bekend patroon
Door de jaren heen zie ik hetzelfde patroon in heel wat kerken en gemeenten die ik van dichterbij ken. Mensen uit het bedrijfsleven worden ver van leiderschapsposities in de kerk gehouden. Blijkbaar koppelen we ondernemerschap aan omzet draaien, winst maken en vooral geld verdienen. Die harde zakelijke cultuur staat haaks op de boodschap van de Bijbel. Dat is gevaarlijk terrein, want Jezus heeft ons heel duidelijk gewaarschuwd voor de invloed van geld. Zeker in de kerk!

“Mensen uit het bedrijfsleven worden ver van leiderschapsposities in de kerk gehouden. Blijkbaar koppelen we ondernemerschap aan omzet draaien, winst maken en vooral geld verdienen.”

God of mammon
De bekendste woorden van Jezus hierover staan in de Bergrede. ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon’ (Matteüs 6:24). Mammon moet je zeker buiten de kerkdeuren houden, dus de invloed van ondernemers ook. De kerk is geen onderneming en de tafels van de geldwisselaars en handelaars moeten de tempel uit. Maar het grappige (of eigenlijk pijnlijke) is dat dezelfde ondernemers die geen verantwoordelijkheid in de kerk krijgen, wel benaderd worden op momenten dat er in de kerk geld nodig is.

Stel je eens voor
Wat zou er gebeuren als de wijsheid en het inzicht van geestelijke ondernemers meer ruimte zou krijgen in de kerk? Voorgangers, predikanten en dominees worden vooral opgeleid om de Bijbel te bestuderen, te prediken en zorg te dragen voor een kudde. Het zijn vooral herders en leraars. Natuurlijk krijgen ze op het seminarie of tijdens een vergelijkbare scholing ook ander onderwijs te horen, maar de focus ligt niet of nauwelijks op leiderschap en ondernemerschap. Zouden directeuren, handelaren en zelfstandigen die Jezus oprecht navolgen hier geen prachtige aanvulling op kunnen zijn? Moeten wij als kerkelijke leiders misschien vergeving vragen aan de ondernemers en zakenmensen, omdat we alleen hun geld gevraagd hebben?

In Frankrijk
Elk jaar maken wij vanuit Royal Mission met een tiental ondernemers een reis naar Frankrijk. Een korte trip vol vriendschap, gesprek, inspiratie en gebed. Ik heb die reizen altijd spannend gevonden, omdat ik me eigenlijk minder voel dan die grote leiders uit het bedrijfsleven. Alsof zij meer gepresteerd hebben of grotere inzichten hebben dan ik.

“Toen ik het woord kreeg, begon ik met: ‘Ik ben wel geen ondernemer, maar…’ Ik werd meteen de mond gesnoerd. ‘Je bent wel een ondernemer!’ klonk het van verschillende kanten.”

Vorig jaar sloten we de reis af met een kringgesprek waarin iedereen deelde wat hij mee zou nemen vanuit die dagen. Toen ik het woord kreeg, begon ik met: ‘Ik ben wel geen ondernemer, maar…’ Ik werd meteen de mond gesnoerd. ‘Je bent wel een ondernemer!’ klonk het van verschillende kanten. Al huilend liet ik mijn minderwaardigheid hierover los en er werd voor me gebeden. Sindsdien geloof ik dat ik een koninklijke prediker én ondernemer mag zijn voor God. Beiden zijn nodig!

Apostolisch
Een ondernemer die leeft en leidt vanuit het koninkrijk van God is een bijzonder mens. Eigenlijk een apostolische bediening die netwerken bouwt, mensen tot hun recht wil laten komen en een verandering in de maatschappij wil bewerken. Zulke leiders hebben we nodig in de kerk én in het bedrijfsleven.
Als ondernemers geleerd hebben om goed en gezond met geld om te gaan, op een manier zoals God het bedoeld heeft, dan is dat een extra reden om hen juist wel te betrekken in het management van de kerk. Er is genoeg mis gegaan met geld en kerkelijke leiders. Jezus zegt: ‘Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen?’ (Lucas 16:11)

Win-Win
Het frappante is dat ondernemers zich vaak laten intimideren door het geestelijke niveau van kerkelijke leiders, terwijl diezelfde kerkelijke leiders vaak onder de indruk zijn van de positie, de macht en de rijkdom van ondernemers. Volgens mij liggen hier prachtige kansen. Wanneer voorgangers en dominees geestelijk voedsel en persoonlijke coaching geven aan ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven wijsheid, lef en leiderschap brengen in de kerk, wordt Gods koninkrijk overal krachtiger zichtbaar. Zo komt iedereen nog meer tot zijn bestemming met de hulp van de Heilige Geest!

We zijn enorm enthousiast over de visie van onze School voor Leiders, waarin we juist de mix maken van o.a. ondernemers en kerkleiders. Als jij wilt leren van ‘andere leiders’, dan is dit een prachtige leerschool voor jou en ben je hartelijk welkom om komend jaar mee te doen!
HIER lees je alles over de School voor Leiders

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen