Marc schreef zijn scriptie over getuigenissen van DTS’ers: ‘de tijd die ik besteedde aan mijn scriptie, voelde als tijd met God’

Marc van Iwaarden (26) studeerde in 2017 af, op de universiteit in Wageningen. Hij haalde daar zijn ‘bachelor of science tourism’. Zijn scriptie ging over een opmerkelijk onderwerp: ervaringen van jongeren tijdens hun ‘Discipleship Training School’ (YWAM). Afgelopen oktober is het stuk officieel gepubliceerd en bruikbaar gesteld voor andere wetenschappelijke onderzoeken. “Dit is niet iets wat ik zelf had kunnen doen, God heeft hier echt achter gestaan. Hij tilde het naar een hoger level.” 

“Toen ik klaar was met de middelbare school, wist ik niet zo goed wat ik wilde studeren. Wel hield ik ontzettend van reizen. Na drie maanden backpacken in Australië vertelden mijn ouders dat ze wilden emigreren naar Canada.” Marc bleef in Nederland om te blijven studeren.

In het derde jaar van zijn studie was het tijd voor een uitwisseling. Het onverwachte gebeurde: hij werd ingeloot voor Canada én mocht daar bij zijn ouders wonen. Dat wonder triggerde hem om meer met het geloof bezig te gaan. “Ik ben wel christelijk opgevoed, maar had altijd ups en downs als het gaat om het uitleven van mijn geloof: Ik ging wel naar de kerk, maar las nooit mijn Bijbel en was ook niet echt zoekende naar God.” In een nieuwe omgeving besloot hij om zijn oude leefstijl achter zich te laten. Via de preken die hij luisterde via YouTube, podcasts en in zijn eigen gemeente, raakte God hem ontzettend aan. Hij ontdekte dat hij voor God wilde leven en zag voorbeelden van mensen die hun geloof echt uit droegen. Door te kijken naar de video’s van Todd White en The Last Reformation ontving hij meer vuur en enthousiasme voor God. De Heilige Geest begon het verlangen in zijn hart te leggen om voor het eerst in zijn leven, zelf uit de Bijbel te lezen en social media aan de kant te leggen. Terug in Nederland had hij meer passie voor God dan voor reizen.

Scriptie

 “Voor mijn scriptie had ik het idee om iets te doen met psychologie en backpacken.” Tijdens een overleg met zijn scriptie-begeleider noemde de man het thema ‘pelgrimage’. In eerste instantie had Marc daar niets mee, totdat hij het idee kreeg om het werk van Youth With a Mission (Jeugd met een Opdracht) daaraan te koppelen. Zijn voorstel werd goedgekeurd. “Ik zou mijn scriptie gaan schrijven over ‘the psychological benefits of spiritual travel’” (de psychologische voordelen van spirituele reizen). 

Tijdens het onderzoek zette hij een enquête met een tijdsduur van 20 minuten, iets waaraan niet veel mensen zouden meedoen. “Uiteindelijk had ik 220 deelnemers, uit 27 verschillende landen die vertelden over hun relatie met God en hoe die relatie is beïnvloed door hun DTS.”

De jongeren deelden hun getuigenissen over hoe God hun leven had aangeraakt, hoe ze genezen waren, hoe hun relatie met God was verdiept, hoe ze openbaringen gekregen hadden, hoe ze geestelijk gegroeid waren en hoe hun psychologische welzijn verbeterd was. 

Scriptieverdediging en publiciteit

Terug in Nederland moest Marc zijn scriptie verdedigen in Wageningen. Hij las talloze getuigenissen voor aan zijn klas, zoals ‘God heeft mij genezen van zelfhaat’, ‘Ik heb een diepere relatie met God gekregen’ en ‘God heeft mij vrijgezet van depressie en een eetstoornis’. “Ik kon door alle getuigenissen heen aan mijn klasgenoten getuigen van Gods goedheid”. De scriptie werd beoordeeld met een 8,5, (gedeeld) het hoogste cijfer van de klas. Zijn opleiding koos ook de scriptie uit om het komende jaar te gebruiken als voorbeeld op de open dagen om te laten zien waarop je kunt afstuderen. “Zo konden nog meer mensen alle getuigenissen lezen.”

Niet veel later werd Marc geselecteerd om mee te doen aan een wetenschappelijke scriptie-conferentie in Denemarken, waar hij opnieuw de getuigenissen kon delen. Veel bezoekers waren geïnteresseerd en hij kon bijzondere gesprekken voeren. “Links van mij stond iemand wat te vertellen over waterkwaliteit, rechts van mij stond iemand iets te vertellen over duiven… Ik was de enige die iets vertelde over sociale wetenschappen, de rest had onderzoek gedaan naar meer agrarische/groene vraagstukken. Het voelde alsof ik daar met een speciale opdracht stond.”

Marc bij zijn stand tijdens de conferentie in Denemarken

Ook had Marc zijn scriptiebegeleider nog plannen. “Het is een mooie scriptie. We zouden hem kunnen  laten publiceren bij een wetenschappelijk journal, zodat het beschikbaar is voor de wetenschap in de hele wereld.” Na een lang proces van afwijzingen en bijschaven is het stuk afgelopen oktober gepubliceerd. “Hopelijk is dat een bemoediging voor mensen om te zien dat een diepe relatie met God mogelijk is, en ook heel bevorderlijk kan werken voor het welzijn van mensen.”

Het proces

Het schrijven van de scriptie heeft Marc echt gezegend. “Het was leuk om te doen, ik kreeg super veel openbaringen van God en de tijd die ik besteedde aan mijn scriptie voelde als tijd met God. Ik probeerde helemaal niet om iets bijzonders te maken, ik wilde niet per se de beste van de klas zijn of zo. Maar God wil echt met ons samenwerken om Zijn licht en leven door ons heen te laten zien. Ook al is het zoiets geks als een scriptie.”

Wil je meer weten over de scriptie, of zou je hem willen lezen? Mail dan naar marcvaniwaarden@gmail.com 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen