Marjon Rijswijk predikt profetisch: “De helft van mijn preek krijg ik pas in de zaal”

Veel predikers bereiden hun preek voor aan de hand van punten op een blaadje. Hoe ze het voorbereiden komt precies overeen met hoe het naar voren komt in de zaal. Marjon Rijswijk doet dit anders. Ze vertelt hoe ze werkt onder een ‘profetische zalving’. “Ik bereid mijn preken wel voor, maar de helft ligt klaar in de zaal. Die laat God me pas zien als ik ga spreken.”

Ze vertelt hoe God haar op deze manier gebruikt en hoe belangrijk het is om te herkennen vanuit welke ‘zalving’ je spreekt. Sinds januari dit jaar heeft ze een profetische bediening onder haar eigen naam opgericht. Zij spreekt en bediend in verschillende gemeentes, groepen en conferenties.

Niet zo uniek
Marjon benadrukt dat dit niet zo uniek en bijzonder is als dat het lijkt. “Het heeft gewoon te maken met waar vanuit je spreekt. Je hebt mensen die echte leraren zijn, of echte evangelisten, die hebben allemaal hun eigen manieren hoe God hen gebruikt. Het heeft een ander doel naar de mensen toe.”

“God gebruikt mij en anderen weer meer profetisch zodat de gemeente ook dat aspect kan ontvangen. Iedereen spreekt vanuit wie hij of zij is. Je bent dus je doet. Het komt voort uit hoe je gemaakt bent en het heeft met roeping en identiteit te maken. Niemand zou een ander moeten willen kopiëren. Het unieke wat God door je heen wil doen gaat dan juist verloren. Ik wil zoals Paulus al zei vanuit mijn hart spreken, zodat God er kracht aan kan verlenen.”

“Als ik in de dienst het woord van God spreekt– dat Hij me geeft – dan is het met Zijn kracht geladen en dan zie ik gebeuren hoe de Heer daarmee bijvoorbeeld leugens of bindingen in de levens van mensen blootlegt”

“In Hebreeën staat dat het Woord van God scherp en krachtig is, sterker dan een tweesnijdend zwaard, in staat om vlees en geest, merg en been van elkaar te scheiden. Als ik in de dienst het woord van God spreekt– dat Hij me geeft – dan is het met Zijn kracht geladen en dan zie ik gebeuren hoe de Heer daarmee bijvoorbeeld leugens of bindingen in de levens van mensen blootlegt die hen gevangenhouden.”

Bolwerken
Dat hoeven geen super diepe woorden (of ingewikkelde waarheden om mensen diep te raken) te zijn, maar op die manier raakt het mensen wel heel diep. Alleen Gods woord kan dat. Vanuit de profetische zalving is God altijd uit op herstel.” 

Ze geeft een voorbeeld. “Laatst sprak ik een keer in een zondagochtenddienst. Ik merkte al tijdens het spreken: ‘Dit gaat een hele andere kant op dan ik had voorbereid.’ Terwijl ik aan het spreken ben, zag ik hoe iemand emotioneel werd en begon te manifesteren. Er werd een bolwerk van afwijzing aangesproken, vanuit het verhaal van Jozef.” 

De waarheid en liefde van God zijn sterker dan wat mensen gebonden houdt. Jezus, het Levende Woord zet ons vrij in de vrijheid waar Hij voor betaald heeft! 

Processen
“Ik ben zelf ook door verschillende processen gegaan, en heb een flink aantal reuzen moeten verslaan. God kan ons dan autoriteit in bepaalde gebieden geven om daarover (profetisch) te spreken in het leven van andere mensen.

Profetische bedienaars spreken niet alleen een boodschap, maar hun leven is de boodschap geworden.

Soorten mantels 
Rijswijk vertelt dat er ook diverse typen profeten zijn, die allemaal verschillende ‘mantels’ dragen, zoals ze die roepingen beschrijft. “Er is enorm veel verscheidenheid in de expressie van profeten en in hun mantels en bediening. Nieuw Testamentische profeten zijn in de kern altijd gericht op het opbouwen, bemoedigen en vermanen van de gemeente. Wat me in deze corona-tijd opvalt is dat er een krachtiger geluid klinkt, wat de gemeente oproept om op te staan.

“Ik zie en hoor profeten momenteel met een boodschap van de Troon komen die aandringt tot geestelijke volwassenheid en meer intimiteit met God.”

Ik zie en hoor profeten momenteel met een boodschap van de Troon komen die aandringt tot geestelijke volwassenheid en meer intimiteit met God. Er is een urgentie die eerder niet zo duidelijk was. God is liefdevol orde op zaken aan het stellen zodat de kerk kan functioneren op de plaats en in de kracht en autoriteit zoals God dat bedoeld heeft.”

Opstaan van de kerk
“Bij mezelf merk ik dat ik sterk gericht ben op het zien opstaan van de kerk. Ik ervaar een verlangen om de kerk in haar geheel te helpen opstaan en op te roepen naar een hoger level. Jaren geleden sprak God tegen me ‘Rally My troops’, oftewel verzamel mijn troepen. Ik ervaar dat het nu de tijd is om dat te doen. Er is veel gaande in de wereld en het is een uitdagend avontuur om te ontdekken wat God in petto heeft voor en door Zijn kerk in dit uur.

Vlak voor de corona uitbraak functioneerde ik vanuit mijn eigen naam/bediening en dat blijf ik doen, maar deze visie wil ik vormgeven door middel van het spreken, een Facebook-page en Rally The Troops meetings waarvan de eerste in oktober zal plaatsvinden.

Corona
Het was voor mij af en toe schrikken hoe we als christenen op de uitbraak reageerden. Een mengelmoes aan reacties, soms gebaseerd op angst en passiviteit. Ik geloof dat God de kerk door deze crisis helpt een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen. Wat zijn onze motieven, hoe sterk staan we echt, en wat zijn onze reacties op beperkingen als het onze vrijheid en aanbidding van God aantast? Laten we ons gemakkelijk “gebied” afnemen of staan we ergens voor? Ik zie dit in veel opzichten als een test.

“Ik ervaar dat dit een tijd is waarin we als kerk weg moeten komen bij het oude, onze vaak te natuurlijke manier van functioneren en dat God ons meer vuur en autoriteit heeft gegeven dan we meestal echt beseffen.”

“De koers van ons leven en van de kerk kan uiteindelijk niet bepaald worden door het NOS journaal of welke media dan ook.”

“De koers van ons leven en van de kerk kan uiteindelijk niet bepaald worden door het NOS journaal of welke media dan ook. We hebben informatie en openbaring vanuit de hemel nodig die dit alles overstijgt en die verdeeldheid onderling voorkomt.”

Intense processen
Met haar visie voor ‘rally the troops’ probeert Marjon mensen van zoveel mogelijk richtingen samen te brengen. Zowel de meer “charismatische” christenen, als meer de christenen van een gematigde kerk. Daarbij zal er aandacht zijn voor Gods aanwezigheid, profetische aanbidding, het Woord van God voor dit uur, strategie en gezamenlijk gebed/bediening.”

“Ik ben zelf door intense processen en situaties gegaan. Er kwam veel op mijn pad wat probeerde mij te vernietigen. De Heer leidde me door die processen heen, wat heel interessant en ook pijnlijk was. Er was een lange tijd dat ik eigenlijk vormloos was, ik wist niet wie ik was”

“Ik zie veel mensen in de kerk die ook hun “vorm” nog moeten vinden. Ze weten nog niet wie ze zijn en hebben geen besef van Gods kracht in en op hun leven.”

“Ik zie veel mensen in de kerk die ook hun “vorm” nog moeten vinden. Ze weten nog niet wie ze zijn en hebben geen besef van Gods kracht in en op hun leven. God wil ons graag vormgeven en een besef geven van wie we zijn in Hem.”

Blijven samenkomen
“Corona maakt het nu wel lastiger om op grote schaal te opereren, maar ik investeer graag in mensen individueel. Bijvoorbeeld in mensen met een profetische roeping of muzikale gaven, omdat zij (aanbidders) vooropgaan in de strijd.”

“Het is zo belangrijk dat we blijven samenkomen en een geluid blijven maken. Als je samenkomt ontstaat er een ‘corporate anointing’, waarbij je een kracht ontvangt dat niet te vergelijken is met het thuis zitten achter een tv-scherm. Ik hoop en bid dat we echt op gaan staan in dit seizoen.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen