Mattheus over de stap naar huiskerken: “Ik heb misschien ook bijgedragen aan een entertainmentcultuur”

Mattheus van der Steen organiseerde jarenlang grote samenkomsten waar soms duizenden mensen op afkwamen, en hij is daar nog steeds enthousiast over voor de toekomst. Maar hij vertelt dat er toch iets belangrijks over het hoofd is gezien. “Het heeft veel mensen aangeraakt en bekrachtigd, maar heeft het levens blijvend getransformeerd? Misschien schoten we tekort in een stukje discipelschap.”

Harvest Fields International, de organisatie waar hij leiding aan geeft, gaat daarom vanaf september 2021 inzetten op ‘de homes’. 

Van der Steen vertelt. “Ik geloof nog steeds in de kracht van conferenties en in grote groepen samenkomen en in de lokale kerk. Dat zie je ook in het Oude en het Nieuwe Testament; grootschalige samenkomsten waar God wordt aanbeden. Maar als het daarbij blijft kan het een entertainmentgebeuren op gang brengen waar mensen gaan zitten, maar niet veranderen. Daar heb ik misschien ook wel aan bijgedragen.”

“Mensen stellen hoge eisen: ‘Er moet mooier licht, beter geluid, andere liederen, kortere aanbidding, een hoger niveau sprekers.’ Natuurlijk geloof ik in excellentie, maar je kunt snel een cultuur krijgen van hele kritische toeschouwers, die in hun eigen leven een beetje passief geworden zijn.”

“In de afgelopen jaren hebben we veel conferenties mogen doen, waarbij mensen naar huis gingen met een aanraking van God.”

“In de afgelopen jaren hebben we veel conferenties mogen doen, waarbij mensen naar huis gingen met een aanraking van God. Maar als die aanraking niet wordt omgezet in de praktijk, dan is het effect soms beperkt. Natuurlijk zijn er mensen die aangeraakt zijn en zijn gaan rennen en nog steeds veel vrucht dragen. Daar zijn we super dankbaar voor. Er zijn echt levens voorgoed veranderd. Maar we beseffen dat het belangrijk is dat mensen gediscipeld en getraind worden.”

Effect
Juist in deze training van discipelen zijn huiskerken heel effectief, zegt Mattheus. “De discipelen wandelden met Jezus en werden ‘gediscipeld’, ze leerden om te leven zoals Jezus dat deed. Wij zijn zo gewend om een keer per zondag naar de kerk te gaan en op een stoel te gaan zitten.

Soms bekruipt mij het gevoel – en dat zeg ik echt niet met een verkeerde intentie – dat we de kerk teveel als restaurant zijn gaan zien. Je krijgt een menu voorgeschoteld – aanbidding, een preek en een getuigenis – en daarna beoordeel je het eten en reken je af.” Hij voegt er lachend aan toe: “En soms rekenen mensen af in een ander restaurant.”

“Vaak laten we de vieze borden achter en gaan we weer naar huis. De ober, die betaald wordt, ruimt het vervolgens op.”

“Vaak laten we de vieze borden achter en gaan we weer naar huis. De ober, die betaald wordt, ruimt het vervolgens op.” Terwijl de Bijbel iets anders leert, zegt Mattheus: “De Bijbel leert ons om regelmatig bij elkaar te komen en samen de maaltijd te nemen en bij elkaar te zijn. Zo’n huiskerk-gebeuren is overigens niet intern gericht, maar juist extern. Jezus zei niet: ‘Maak huiskerken’, maar ‘maak discipelen.’ Ik geloof dat huisfellowships fantastische manieren zijn om discipelen te maken.”

Huiskerk-model
Van der Steen gelooft dat het huiskerk-model een model is dat God nu op de kaart aan het zetten is. “De grootschalige evenementen zijn allemaal goed en daar moeten we niet van af, maar er is een missend element: samen het leven van Jezus met elkaar delen.

Dat je in kleine groepen leert: Hoe ben je nou een getuige, hoe versta je Gods stem, hoe genees je de zieken, hoe drijf je demonen uit? Uit die gezamenlijke initiatieven komen ook weer mooie, gemeenschappelijke doelen voort. Je helpt elkaar bij het verhuizen als huisgroep, of helpt elkaar bij worstelingen.”

Hij benadrukt erbij dat deze vorm van ‘ecclesia’ niet enkel is voor in de huizen. “Het kan ook in een bedrijf, of in het ziekenhuis. Misschien heb je christelijke collega’s en wil je wekelijks samenkomen om te bidden voor je werkplek. Ook daar kun je de maaltijd delen en samen groeien in het geloof. De ecclesia staat voor de kleinere plekken waar mensen transformeren.”

Concept
“Dit concept van huisgroepen bestaat al in kerken en sommigen passen dit al toe zonder het een home te noemen zoals wij nu doen. Dit is voor iedereen beschikbaar. Elke gelovige kan dit leren en toepassen in zijn eigen leven. Dat maakt het zo’n krachtig concept en daarom begrijp je ook waarom Jezus dit gebruikt als voorbeeld voor de kerk. 

In de manier waarop we het opzetten is er ook structuur. Er zijn mentors aangesteld over de huisgroepen. Daarnaast geven we een training die mensen helpt om te groeien in geestelijke volwassenheid.

De invloed en betekenis van het Bijbelse model ecclesia is het gist van Gods Koninkrijk in elke sociale vezel van de maatschappij. 

“Verder gaan we ook outreaches organiseren en kunnen homes ingezet worden bij zendingsreizen naar het buitenland.”

Het is kenmerkend dat Jezus niet zei: Ik zal mijn tempel bouwen of ik zal mijn synagoge bouwen. Jezus zei: ‘Ik zal mijn Ekklesia bouwen.’ Wat deed de Heer toen Hij deze specifieke woorden in Mattheus 16:18 zei… Hij gebruikte een werelds instituut – dat functioneerde met keizerlijke autoriteit – en injecteerde dat met het DNA van Gods Koninkrijk.”

Vormgegeven
Mattheus vertelt hoe dit vormgegeven kan worden. “Dat is geen vijfjarenplan, maar een beweging. Als eerste bieden we een training aan van tien weken waarbij je als leider getraind wordt. Als eerste richten we ons op de transformatie van je eigen hart, dan op de transformatie van je familie en je huwelijk, en vanuit daar wordt gesproken over het transformeren van je omgeving.”

“Naast de huiskerken organiseren we een keer per maand een grote viering waar alle huiskerken bij elkaar komen. Daar is bekrachtiging en bemoediging en vieren we de goedheid van God. Verder gaan we ook outreaches organiseren en kunnen homes ingezet worden bij zendingsreizen naar het buitenland. Ons geloof en ons verlangen is dat we op deze manier op meer veelzijdige wijze de gelovigen kunnen helpen in volwassenheid.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen