Mattheus van der Steen roept op tot eenheid en gebed voor de overheid

Voorganger Mattheus van der Steen van House of Heroes roept christenen in Nederland op om te waken voor eenheid onderling en ook om te bidden voor de overheid.

Hij sprak gisteren, tijdens de dienst, de volgende proclamatie uit. “Wij komen voor U, Heer in overgave en berouw. Vergeef ons Heer, dat wij niet de eenheid hebben gezocht met U en onze broers en zussen in deze tijd van angst, verwarring en vertwijfeling.”

Eenheid en liefde
“Herstel de eenheid van Uw Kerk, dat wij weer samen zullen gaan staan; één in geloof, één in vertrouwen en één in kracht, opdat Uw Naam worde verheerlijkt en Uw Liefde wordt gezien in een wereld in nood. Vergeef ons Heer, als we ons gebed hebben veronachtzaamd en ons hebben gericht op de dingen in en rondom ons in plaats van ons te richten op U.”

“Vergeef ons Heer, als we ons gebed hebben veronachtzaamd en ons hebben gericht op de dingen in en rondom ons in plaats van ons te richten op U.”

“Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. We proclameren dat Uw Licht en Liefde door ons heen zichtbaar wordt in een wereld, bedekt met duisternis. Dat wij als gemeente, het Lichaam van Christus het verschil gaan maken omdat wij in eenheid en liefde elkaar weer gaan opzoeken, om samen Uw Koninkrijk te bouwen.”

Eenparig
“Onder leiding van Uw Heilige Geest zullen wij de werken van de boze overwinnen, opdat Uw Naam verhoogd zal worden en Uw Wil geschiede zowel in de hemel als op de aarde. U zegt in Uw Woord; ‘dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is’.

Wij spreken shalom en vrede over hen uit. Zegen van der Staaij, Segers en Heerma als fractievoorzitters met wijsheid en onderscheidingsvermogen om het regeringsbeleid te toetsen naar uw Woord.”

Daarom bidden wij eenparig dat onze regeringsleiders besluiten zullen maken overeenkomstig Uw Wil. Schenk premier Rutte, de ministers De Jonge en Grapperhaus bovennatuurlijke wijsheid en geestelijk inzicht hoe te handelen in deze tijd. Wij spreken shalom en vrede over hen uit. Zegen Van der Staaij, Segers en Heerma als fractievoorzitters met wijsheid en onderscheidingsvermogen om het regeringsbeleid te toetsen naar uw Woord. Zegen hen met het vermogen het volk te blijven verbinden in Jezus naam, amen!”

Bekijk hieronder de hele boodschap van Mattheus van der Steen.

Een dringende oproep aan alle christenen in Nederland

Een dringende oproep aan alle christenen in NederlandHelp ons Nederland te bereiken door deze boodschap te delen!Proclamatie: Eenheid en GebedWij komen voor U, Heer in overgave en berouw.Vergeef ons Heer, dat wij niet de eenheid hebben gezocht met U en onze broers en zussen in deze tijd van angst, verwarring en vertwijfeling.Herstel de eenheid van Uw Kerk, dat wij weer samen zullen gaan staan; één in geloof, één in vertrouwen en één in kracht, opdat Uw Naam worde verheerlijkt en Uw Liefde wordt gezien in een wereld in nood.Vergeef ons Heer, als we ons gebed hebben veronachtzaamd en ons hebben gericht op de dingen in en rondom ons in plaats van ons te richten op U.Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.We proclameren dat Uw Licht en Liefde door ons heen zichtbaar wordt in een wereld, bedekt met duisternis. Dat wij als gemeente, het Lichaam van Christus het verschil gaan maken omdat wij in eenheid en liefde elkaar weer gaan opzoeken, om samen Uw Koninkrijk te bouwen.Onder leiding van Uw Heilige Geest zullen wij de werken van de boze overwinnen, opdat Uw Naam verhoogd zal worden en Uw Wil geschiede zowel in de hemel als op de aarde.U zegt in Uw Woord; ‘dat, als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is’.Daarom bidden wij eenparig dat onze regeringsleiders besluiten zullen maken overeenkomstig Uw Wil. Schenk premier Rutte, Minster de Jonge en Grapperhaus bovennatuurlijke wijsheid en geestelijk inzicht hoe te handelen in deze tijd. Wij spreken shalom en vrede over hen uit.Zegen van der Staaij, Segers en Heerma als fractievoorzitters met wijsheid en onderscheidingsvermogen om het regeringsbeleid te toetsen naar uw Woord. Zegen hen met het vermogen het volk te blijven verbinden in Jezus naam.AmenLaten we afsluiten met het gebed van Jezus zelf aan de Vader; Joh 17:20-23‘En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven datU Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.’

Posted by Mattheus van der Steen on Sunday, October 11, 2020

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen