Meer dan 600.000 mensen zien ‘historische’ aanbiddingsavond op het Malieveld

Op een absoluut historische aanbiddingsavond op het Malieveld waren tweeduizend christenen samen om God groot te maken. De eenheid tussen mensen van zoveel verschillende denominaties was uitzonderlijk, en door heel het land was er het besef dat dit snelle werk – pas twee weken geleden aangekondigd – echt een werk was van God zelf.

“Achteraf zien we dat door het hele land al meer dan 623.887 unieke mensen via verschillende kanalen hebben meegekeken”, vertelt organisator Wim Hoddenbagh tegen Revive. Ook media als de NOS en het AD waren aanwezig.

We zetten de hoogtepunten op een rij.

Gebedsdienst op het Malieveld, 10 juli 2020

Eerste korte terugblik GEBEDSDIENST MALIEVELDBekijk hier een eerste korte compilatie van de avond van gebed en aanbidding op het Malieveld op vrijdagavond 10 juli 2020. Met deze bijeenkomst mochten we een geluid van hoop en bemoediging laten horen vanuit de kerk van Nederland voor ons land. Een getuigenis van wat God ook vandaag nog wil doen!

Posted by Wim Hoddenbagh – Presence on Sunday, July 12, 2020

Oranje stippen
De organisatie benadrukte herhaaldelijk dat de aanbiddingsavond geen protestbeweging is, maar een beweging voor eenheid. De anderhalve meter-regel werd ook volledig gerespecteerd. Met oranje stippen op het veld, kregen mensen goed verspreid plekken aangewezen.

Meer dan twintig bekende aanbiddingsleiders waren aanwezig, waarvan de meesten van hen om het podium stonden en afgewisseld mensen óp het podium. “In een wereld die gek lijkt te worden, mogen wij vertrouwen op de onveranderlijke God”, zegt aanbiddingsleider Hanne de Vries vanaf het podium. Hij spreekt de hoop en de visie uit op betere tijden.

Wauw wauw wauw… Jezus Onder de indruk#heiligheiligbentuHeerGodalmachtig

Posted by Nadine van Wingerden on Friday, July 10, 2020

Geschiedenis
Organisator Wim Hoddenbagh blikt terug naar het grote event ‘Holland wonder’ dat onder leiding van T.L. Osborn plaatsvond op het Malieveld in 1958 en waarbij duizenden mensen ingingen op de oproep om hun leven aan Jezus te geven. Hij roept Ineke van Baalen naar voren, die daarbij was en tot geloof kwam. “Het regende hevig, maar het was zo machtig. Er gebeurden zoveel wonderen en we gaven de lof aan onze Heere Jezus.”

Overheid
Na een indrukwekkende aanbiddingssessie van Christian Verwoerd, die zingt over de heiligheid en macht van God, komt er een sessie met politici. SGP-leider Kees van der Staaij en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers kwamen naar voren om te spreken en te bidden. “We richten ons zo vaak op de dingen die niet goed lijken te gaan, maar er is zó veel dat wel goed gaat”, zegt Hoddenbagh. “Ik zie het gras netjes gemaaid, het asfalt ligt er goed bij. De overheid brengt een enorme zegen aan Nederland. De overheid is de dienares van God en we zijn dankbaar.”

“We richten ons zo vaak op de dingen die niet goed lijken te gaan, maar er is zó veel dat wel goed gaat”

Segers en Van der Staaij staan samen met PKN-dominee Gerrit Vreugdenhil op het podium. Segers: “Er zit zoveel kracht in het zingen tot Gods eer. Er zijn zoveel dingen die ons zorgen kunnen baren, zoals polarisatie en het feit dat het volk zich toenemend afkeert van God. Deze avond is geen plek van gebalde vuisten, maar van gevouwen handen.”

Van der Staaij noemt Stefanus in zijn gebed, die zo vol was van de Heilige Geest en zijn ogen richtte op de hemel en de heerlijkheid van God zag. “Vervul ons zo met Uw liefde en Uw genade. We werpen onze smeekbede niet neer op onze gerechtigheden, maar op Uw grote barmhartigheid.” Ook bidt hij met Salomo om inzicht tussen recht en onrecht en licht en duisternis. “Mag alles strekken tot eer van Uw grote naam.”

Een bijzonder moment volgt, waarbij het hele Malieveld met de handen uitgestrekt staat richting het podium en bidt voor de politici. Vervolgens komen er ook mensen ‘uit de maatschappij aan bod, een agent, iemand uit het ziekenhuis’. Krachtig gebed volgt! 

Elkaar liefhebben
Jannica van Barneveld en Julian Goedhart hervatten de aanbidding en de hele groep aanbidt God krachtig. “Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer.”

Verschillende mensen bidden weer. Voorganger Edgar Holder van Levende Steen Ministries bidt dat we als christenen sterker het licht mogen zijn in deze wereld en hij hamert erop dat als we dit gelovig bidden, dat God het gaat verhoren en dat we zeker mogen verwachten dat we de verhoring van dit gebed om ons heen gaan zien.

Kees Kraayenoord van Mozaïek0318 belijdt dat we als kerk vaak liever gelijk hebben dan dat we elkaar liefhebben. Hij vraagt God vergeving voor de loopgraven en tegenstellingen en bidt dat we zullen kijken met Zijn ogen.

Poorten van de hel
Jan Pool houdt een boodschap van zeven minuten, waarbij hij vertelt dat de kerk veel  van zijn invloed is verloren. “Kan dit tij nog keren?”, vraagt hij. “Als de lijn doorgaat van hoe het nu gaat, dan doet de laatste kerk in 2040 het licht uit, zeggen onderzoeken. Maar Jezus heeft beloofd dat de poorten van de hel de kerk niet zullen overweldigen. Ik geloof in een kerk met invloed, waarbij Jezus Christus weer centraal komt te staan en waar God spontaan aanbeden wordt.” Vol passie proclameert hij veel verschillende namen van Jezus.

Eline Bakker en Kees Kraayenoord zingen hét lied dat zoveel impact had in het afgelopen jaar: ‘Jezus overwinnaar’. Het lied zorgt altijd voor net dat ene beetje extra enthousiasme in het publiek. Hoewel de mensen die gekomen zijn over het algemeen érg enthousiast zijn.

“Hij was zó bijzonder. Hij heeft zelfs de jaartelling op nul gezet. Sinds zijn geboorte is de jaartelling opnieuw begonnen.”

David de Vos vertelt over de persoon Jezus; de liefelijke, bemoedigende, begrijpende, niet-veroordelende persoon die Hij is en hoe aantrekkelijk Hij was, juist voor de oplichters, dieven en zondaren die er waren. “Hij was zó bijzonder. Hij heeft zelfs de jaartelling op nul gezet. Sinds zijn geboorte is de jaartelling opnieuw begonnen.”

Wat was het heerlijk om gisteren weer met elkaar te zingen tijdens een moment van gebed en aanbidding. Samen één! Dankjewel @wimhoddenbagh en team voor dit bemoedigende initiatief! #malieveld #presence #aanbidding #kerk #sameneen

Posted by Nelinda Troost-Koudijs on Saturday, July 11, 2020

Bidden voor het land
Een indrukwekkend moment volgde toen Jafeth en Sifra Bekx het lied ‘Vul dit huis met Uw glorie zongen’ en iedereen opriepen om dat met de handen zegenend richting het Binnenhof te doen. “Het is heel impactvol om met meer dan tienduizend mensen die ook online meekijken, te bidden voor de politiek. We verlangen naar Gods vuur”, zegt Jafeth. Het hele veldt zing: ‘Vul dit land met Uw glorie’, richting de plek waar zoveel belangrijke besluiten genomen worden.

Vervolgens vraagt hij om nog een kwartslag te draaien en later nog twee keer, net zolang tot er naar alle vier de windrichtingen is gebeden en er gebeden is voor zoveel plekken in Nederland. Een zeer krachtig moment.

Er volgen weer veel momenten van gebed. Een bijzonder moment is ook als Herman Boon oproept om als volk van God ons te vernederen en te breken met zonden. “Ik moet ook sterk denken aan de zonde van abortus in dit land. ‘Laten we ons vernederen, bidden, breken met zonde, dan zal God de zonde vergeven en het land herstellen’, staat in 2 Kronieken 7 vers 14”, zegt Boon. Meerdere bidders volgen en iedereen bidt luid mee. Ook gaat het hele veld op de knieën, uit verootmoediging naar God toe.

Na veel krachtige aanbidding, sluit Eline Bakker de avond af met de Nederlandse vertaling van het lied ‘De Blessing’.

Wat een avond was het, de gebedsdienst op het Malieveld. Dank aan onze God en Vader 🙏🏻 en ook aan alle bidders, zangers, de 250 vrijwilligers en de partners die het financieel mogelijk maakten.

Posted by Wim Hoddenbagh – Presence on Saturday, July 11, 2020

Ook de NOS was aanwezig, vanaf minuut 9:25 zie je een kort fragmentje.

https://www.npostart.nl/nos-journaal/10-07-2020/POW_04508769

Terugblik
Wim Hoddenbagh is ontzettend dankbaar voor de de avond. Hij blikt terug met de hoop uit dat het hier niet bij zal blijven. “Laten we blijven samenkomen op pleinen, in polders, op grasvelden en stranden om de naam van Jezus te blijven noemen.”

Klik hier om de hele aflevering te bekijken:

Aanbidding op het Malieveld, 10 juli 2020

To God be the glory 🙌🏾🙌🏻🙌🙌🏼 2.5 hours of worship & prayer in The Hague, the governmental city of the Netherlands! Social distance, but God's presence was close.God gaf geloof om op vrijdag 10 juli een avond vol gebed en aanbidding te organiseren op het Malieveld. Bekijk hier de hele uitzending terug! Ook terug te kijken op www.youtube.com/presencenl.Door uw gift was deze avond mogelijk. Meer informatie over bijdragen of partnerschap: www.presence.nl/ondersteunen.

Posted by Wim Hoddenbagh – Presence on Friday, July 10, 2020

Fotografie: Corne Houwaard

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen