Meeuwense families startten in coronatijd een bruisende huiskerk, al vijftien mensen gedoopt: “Handelingen in het klein”

Gilian Wortel zag de kerken in zijn omgeving sluiten tijdens de lockdown, maar kreeg met andere christenen een sterke overtuiging om te blijven samenkomen. Zo zou er een plek zijn waar het evangelie gehoord blijft. Toen startte hij met zijn vrouw en een ander echtpaar, Richard en Margot, een huiskerk in Meeuwen. “We gaan als kerk terug naar de basis van Handelingen, waarbij we zien dat gelovigen echt discipelen worden die uitstappen in de gaven van de Geest. Ondertussen zijn er al zeker twintig mensen tot bekering gekomen.” In dit artikel vertelt hij wat God aan het doen is in Meeuwen.

Hij vertelt hoe het idee ontstond. “Vorig jaar tijdens het coronagebeuren, gingen veel kerken dicht. We vonden dat erg lastig, omdat er in Hebreeën geschreven staat dat je de samenkomsten niet moet verzuimen.”

Gilian deed onderzoek naar de juridische kant ervan – juist omdat diverse mensen die voor de overheid werkten, bang waren om in de problemen te komen. “We ontdekten dat je je voor vijftig euro kunt inschrijven als kerkgenootschap bij de KVK, waardoor je legaal in je huis kunt samenkomen. Dat is grandioos. Ons huis werd automatisch een kerk, waardoor er geen vergunning nodig was.”

Kerkzijn
Ze begonnen met een kleine groep actieve gelovigen waarmee ze samen op zoek gingen om het concept ‘kerkzijn’ opnieuw onder de loep te nemen. “We vroegen onszelf af: waar draait het nu om?” Een echte eyeopener voor de bezoekers was 1 Korinthe 14, waar geschreven staat: ‘Telkens als je samenkomt, eenieder heeft iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.’”

“De een stelt zijn huis beschikbaar, de ander kookt een maaltijd en weer een ander gaat op bezoek of helpt iemand uit de groep die hulp nodig heeft.”

“Dat was echt een eyeopener, want als alleen de voorganger ‘iets heeft’, is dat dan een samenkomst? We zijn heel anders naar het kerkzijn gaan kijken. Namelijk een plek waar je een maaltijd hebt met elkaar, psalmen, profetieën en het verbondsmaal met elkaar deelt.”

“De één stelt zijn huis beschikbaar, de ander kookt een maaltijd en weer een ander gaat op bezoek of helpt iemand uit de groep die hulp nodig heeft. Ieder heeft z’n inbreng en draagt datgene bij dat God de persoon heeft gegeven.”

“Het had een geweldig effect. We zien eigenlijk dat mensen die al twintig, dertig jaar in de kerk kwamen, plotseling uitstappen in de gaven van de Geest en daar heel spontaan in gaan wandelen. We zien gebeden, bevrijdingen, mensen die tot geloof komen. Regelmatig dopen we ook mensen. Eigenlijk gewoon Handelingen in het klein.”

Geactiveerd
Hij noemt een voorbeeld van hoe christenen tijdens de bijeenkomst geactiveerd worden. “Er is bijvoorbeeld een vrouw van middelbare leeftijd in de samenkomsten die al dertig jaar naar evangelische gemeentes gaat. Een heerlijke christenvrouw. Iemand kreeg een beeld voor haar dat ze die avond zou gaan profeteren over iedereen in de ruimte. Dat was erg spannend voor haar, natuurlijk. Maar ze deed het en voor iedereen kreeg ze woorden. Het een na het andere woord was raak: profetie, genezing, woorden van kennis. Ik zag dat ook gebeuren en wilde natuurlijk ook gebed. Nou, ik ontving het maximaal, het was erg krachtig.”

“Daarna kreeg ik een appje van de vrouw dat ze ons ontzettend bedankte, omdat ze hier al dertig jaar naar verlangt en ook een roeping voor had. Maar niemand had haar dat ene duwtje gegeven. Dat is zo belangrijk. Dan verander je van een christen in een discipel.”

“We hebben verschillende achtergronden, maar we hebben allemaal een verlangen om de Heilige Geest te zien bewegen in onze leven.”

“Er zijn ook godvrezende, traditionele christenen die tot levend geloof zijn gekomen. Ze waren godvrezend en hadden al eerbied voor God, maar nu bouwen ze ook echt een relatie op, na de vervulling met de Heilige Geest. Zo mooi!” 

Gaven
Volgens Gilian is het belangrijk te ontdekken dat de geestelijke gaven niet iets is wat je verdient, of waar je ‘waardig genoeg’ voor moet zijn. Het zijn gaven die je uit genade van God ontvangt en die gegeven worden aan mensen die beschikbaar zijn. “Dat ontdekken mensen en daarom groeien ze snel, dat is zo geweldig.”

“Ik merk zelf ook dat er veel meer vreugde zit in het geven, ofwel het dienen. Wanneer jij een cadeau geeft en diegene is heel blij, dan denk je van binnen ook: ‘Yes!’ Deze vreugde ervaar ik ook als je je tijd en je plek geeft om mensen te kunnen dienen. Het feit dat ze daar erg blij van worden, geeft mij een supervreugde.”

Groeien
De kerk in Meeuwen wil niet zich niet identificeren met een bepaalde denominatie. “Nee, we willen dat juist achter ons laten en in eenheid ons uitstrekken om Gods Naam groot te maken. We hebben verschillende achtergronden, maar we hebben allemaal een verlangen om de Heilige Geest te zien bewegen in onze leven.”

De kerk probeert een maximaal aantal bezoekers van dertig aan te houden, om zo niemand voor het zere been te schoppen. Maar er is wel een ‘overflow-ruimte’, voor als het drukker is. Daarbij is er nu een echtpaar die zich voorbereidt om ook in hun huis samenkomsten te organiseren. “Vermenigvuldigen en verdubbelen, dat is wat we graag willen.”

“Een huissamenkomst is natuurlijk erg laagdrempelig. Je eet samen, je deelt getuigenissen, je gaat God aanbidden. Dit is voor niet-christenen ook makkelijker om bij aan te sluiten. Ondertussen doet God een krachtig werk en beginnen mensen soms spontaan te huilen. Ze leren voor het eerst de liefde van de Vader kennen. Fantastisch, toch?”

Gedoopt
Inmiddels zijn er al twintig mensen tot geloof gekomen en vijftien mensen gedoopt. Maar er staan weer snel nieuwe doopdiensten gepland.

“We willen deze mensen ook een stukje extra zorg geven door middel van een Alpha Cursus. Zo trek je wekelijks met elkaar op en kan je een basis leggen. Sommigen gaan ook naar een Bijbelschool of groeien op andere wijze. Daarbij willen we mensen ook weer uitsturen.”

Discipelen
Gilian vertelt hoe ze discipelen maken. “Als je je leven overhebt om mensen te helpen, dan zul je ook het resultaat daarvan zien. Niet elke discipel is natuurlijk even hongerig, maar vaak komt eruit wat jij erin stopt. Zorg natuurlijk niet dat je overbelast raakt, je mag wel genadig zijn voor jezelf.”

“Het is vooral belangrijk om samen te oefenen en elkaar te steunen, om in gezamenlijkheid naar een nieuw geestelijk niveau te stromen.”

“Het is vooral belangrijk om samen te oefenen en elkaar te steunen, om in gezamenlijkheid naar een nieuw geestelijk niveau te stromen. Daarbij mogen de zwakkeren ondersteund worden door de wat sterkere, dat kan in volledige ontspanning.”

Dynamiek
Gilian vertelt dat de samenkomsten in Meeuwen nooit hetzelfde zijn. Soms gaan we diep het Woord in, maar er zijn ook avonden dat we helemaal niet zoveel praten en een uur lang met onze ogen dicht de tegenwoordigheid van God zoeken. Het is elke week weer zo verschillend, dat is mooi en goed! Ik leer iedere dag”

De politie komt weleens aan de deur, maar hij ziet hoe ze op bijzondere wijze beschermd worden en geen nadelige gevolgen ondervinden, ook al zijn er weleens pogingen gedaan om hen te stoppen. “We zien echt hoe God ons beschermt!”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen