Mijn duif in de rotskloof

Zo wonderlijk hoe God iedere dag weer spreekt door anderen heen. Hoe belangrijk dat we de ingeving van Gods fluisterstem telkens weer herkennen en gehoorzamen.

Gistermorgen net voordat we begonnen met de ochtendaanbidding kreeg ik de ingeving om iemand nog even te herinneren dat ze er die ochtend ook bij moest zijn. Later begreep ik dat ze die morgen twijfelde omdat ze laat was, maar dit zetje hielp haar toch te komen.

Urgentie
We zongen en we baden en we waren stil om naar God te luisteren. De één kreeg een Bijbeltekst in gedachten, de ander had een bepaald beeld voor ogen of kreeg een gebedslast om ergens voor te bidden. Dezelfde vrouw die ‘s morgens twijfelde, voelde nu niet echt ruimte om haar gedachten te delen en twijfelde ook of het niet van haarzelf was. Ik voelde een diepe urgentie om haar te vragen wat zij had ontvangen. Zij moest denken aan de tekst uit Hooglied 2:14.

Mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoorlijk.

Stem laten horen
Ze deelde de tekst en vertelde dat we onze stem moeten laten horen. Hoe ze zelf ook door dat proces was gegaan en nog steeds worstelt om op te staan en van zich te laten horen zoals ook vanmorgen het geval was. Ze had met iemand een lied op deze tekst geschreven en ik vroeg haar of ze het lied voor ons wilde zingen en zo haar stem laten horen. Tijdens het lied begon iemand te huilen.

“Dat we ons iedere dag laten leiden door Gods Geest en zijn fluisterstem horen, die soms maar kleine ingevingen zijn maar die een groot verschil kunnen maken!”

Voor een vrouw die bij ons een midweek op retraite is is het uitgerekend deze tekst die telkens weer terugkomt in haar leven. Ze had gisteren gebeden om een teken van God, en God bracht deze vrouw naar haar om in een zelfgemaakt lied haar lijftekst te zingen.

Drie vrouwen waren geraakt
Ik was geraakt dat mijn ingeving om een appje te sturen klopte. En daarna de ingeving om haar te vragen wat God tot haar had gesproken wat echt door God geïnspireerd was. Dan was er de vrouw die werd gezegend omdat ze haar lied mocht delen, wat zoveel betekende voor die ander. Haar stem bracht bemoediging en troost. Tot slot de retraitegast die zich gehoord en bevestigd voelde door de Vader die kort na haar gebed om een teken, een persoonlijk lied gaf met haar lijftekst!

Dat we ons iedere dag laten leiden door Gods Geest en Zijn fluisterstem horen, die soms maar kleine ingevingen zijn die een groot verschil kunnen maken!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen