Nederlandse christenen zien talloze bevrijdingen en genezingen in de turbulente buurten van Brazilië

Een groep van zestien Nederlanders trok in de afgelopen twee weken door buurten van het Braziliaanse Saõ Paulo om het licht te zijn op plekken waar veel armoede, verslaving en criminaliteit heerst. De groep was overweldigd over wat ze God zagen doen.

In sloppenwijken waar veelal drugsbendes de dienst uitmaken en op straten waar mensen onder de brug slapen, is de geestelijke honger enorm. Er zijn veel kerken in de buurt en ook tijdens de missiereis viel op dat mensen graag gebed willen, vaak gepaard met talloze genezingen en bevrijdingen. “Soms bad je voor vijf zieken en dan genazen ze allemaal, het is bijna onbegrijpelijk”, zegt één van deelnemers.

De reis is opgezet door Johan en Brenda Toet van One in Him Foundation. Johan en Brenda wonen als Nederlanders in Brazilië en trainen groepen door zowel onderwijs als zeker ook in de praktijk in de (sloppen)wijken om te groeien in de gaven van de Geest, te prediken, maar ook om te groeien in bewogenheid voor mensen die Jezus hard nodig hebben.

Dit artikel zet enkele hoogtepunten op een rij:

Voedselpakketten in de favela
Misschien wel hét hoogtepunt was de dag waarop er 500 voedselpakketten werden uitgedeeld in een grote favela van São Paulo. Vanuit een grote, open vrachtwagen deelde Johan Toet luid het evangelie met de mensen die stonden te popelen om hun pakket in ontvangst te nemen. Desondanks begon het zó hard te regenen, dat het programma wat werd ingekort en mensen snel hun eten kregen. Toch kon de groep massaal voor de wachtende mensen bidden. Alle gebedsverzoeken kwamen voorbij: ziekte, familieleden die Jezus niet kennen, financiële zorgen. Het eindresultaat: vele tientallen mensen werden genezen, ervoeren Gods kracht en aanwezigheid. Ook kwamen mensen tot bekering.

Deelnemer Jimmy Peperkamp vertelt: “We hebben samen voor vele mensen mogen bidden. We hebben vele genezingen en bevrijdingen gezien. Maar wat mij het meeste raakte, is dat mensen in nood liever wilden dat we baden voor een dierbare dan voor zichzelf.”

Afkickklinieken
De groep ging ook drie middagen naar afkickklinieken. Drugsverslaving is een groot probleem in Brazilië en veel kerken proberen deze mensen te helpen door klinieken op te bouwen. Hier krijgen ze principes uit het woord van God aangereikt en worden ze geholpen om met Gods kracht een nieuw leven op te bouwen.

Wat meteen opviel is dat de jongemannen in deze klinieken zeer open zijn voor God. Deelnemer Ivo van den Bos was daar diep van onder de indruk. “Ik vond het prachtig hoe de mannen in de afkickklinieken vol overgave zongen. Ze schamen zich niet. Ook niet om na indringende getuigenissen uit onze groep over Gods bevrijding uit de duisternis, hun hand op te steken dat ze ook voor Jezus wilden kiezen.

Maar ook hun honger naar de kracht van de Heilige Geest en voorbede ontroerde me. Ik legde voor het eerst iemand de handen op en bad in het Nederlands en in tongentaal. De Heilige Geest was er met Zijn kracht en liefde. Na een poosje in mijn armen te zijn gesloten, getuigde de man Gods nabijheid en liefde heel sterk te hebben ervaren. We waren allebei verwonderd, getroost en bemoedigd.”

Vrouwen
Wilja van Meeteren vertelt hoe ze met de vrouwen naar een afkickkliniek voor vrouwen ging: “We waren in een afkickkliniek waar wij vrouwen naar de vrouwenafdeling gingen en ik meteen bij een vrouw een soort klik voelde. Na mijn gebed voor haar ervaarde ik dat er nog iets was en ze gaf aan allerlei ontstekingen in haar buik te hebben. Toen ik voor haar bad zei ze dat ze alles zo uit haar buik voelde stromen. In de avond waren we weer bij ze tijdens een kerkdienst en mocht ik voor haar bidden voor vervulling van de Heilige Geest en terwijl ik dat deed werd ze vervuld en bevrijd.”

Tijdens het bezoek was er volop gebed, getuigenissen werden gedeeld en zoals beschreven namen ook veel mensen Jezus aan en werden mensen gedoopt in de Heilige Geest.

Kinderevent
Er was ook een kinderevent waar zo’n tweehonderd kinderen op afkwamen. Naast het feit dat de Nederlanders veel ruimte kregen om liefde en gebed uit te delen, was dit ook een belangrijk middel voor One in Him Foundation om de contacten met deze sloppenwijk sterker te maken.

Daklozen
Als er ergens veel wonderen waren, dan was het bij het bezoek aan de daklozen. Veel mensen die op straat leven, zijn daar omdat ze naar de grote stad trokken voor werk, maar daar uiteindelijk niet in slaagden. Daarom leven ze, vaak uitzichtloos, op straat. Maar de honger naar God is onder hen groot!

250 pakketten bij favela’s
Er was ook nog een sloppenwijk waar Brenda en Johan al goede contacten hebben. Hier werden 250 voedselpakketten uitgedeeld, wat gepaard ging met veel wonderen en tekenen.

Terugblik
Jimmy Peperkamp had nog een hoogtepunt te vieren. Tijdens de preek die hij op zondagavond hield in een openluchtdienst, vroeg hij zijn vriendin, Quincy Laarhoven, ten huwelijk.

Daarnaast denkt hij ook terug aan een bijzonder gebed dat ze samen deden. “Mijn mooiste moment was dat een vrouw gebed vroeg voor haar tweejarig dochtertje (thuis) die kanker had. Quincy en ik hielden de handen vast van deze vrouw en bestrafte de kanker en spraken genezing uit. We ervaarden zo de aanwezigheid van de Heilige Geest. Toen we ook voor de vrouw zelf baden werd deze ook gegrepen door de Heilige Geest. Dit gebeurde allemaal in de stromende regen.”

Bekering vertaalster
Er was ook een Braziliaanse vertaalster mee die geen christen bleek te zijn. Ze nam Jezus aan en liet zich meteen dopen in het zwembad. Deelnemer Jos Epker vond dit een erg bijzonder moment. “Ik zat aan een lange tafel met Johan Toet en Fernanda, de vertaalster, op de hoek. We spraken over Jezus en ze zei dat ze bang was dat ze zou gaan huilen. Toen gaf ze haar hart aan Jezus en ze besloot zich te laten dopen. Mijn hart maakte een sprongetje van binnen.

“Uiteindelijk mocht ik haar samen met Leanne dopen. Wauw, wat een ongelofelijke eer zeg. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik stapte graag uit. Het was feest in de hemel!”

Transformatie
Naast Johan en Brenda, waren Hennie en Wilma ook begeleiders van de groep. Ze blikken terug: “We hebben duidelijk de leiding van de Heilige Geest ervaren. We hebben bij meerdere personen gezien hoe God hen vrijzette van hun rugzakje. Ware transformatie noem ik dat.

Hoe we mochten zien dat God een proces start in mensen om ze in de vrijheid te zetten. Dit is zo gaaf om mee te maken. Gezichten die gaan stralen, harten die worden aangeraakt en processen van genezing die op gang komen. Zoals de missiegangers zelf al zeggen: iedere Christen zou eens in zijn leven op missietrip moeten gaan, om getransformeerd en gekickstart te worden!”

Levend geloof
Ies Nobel, ook deelneemster, deelt tot slot dat haar leven voor goed veranderd is. “Nu ik hier weer thuis zit, concludeer ik dat geloof zonder daden ook echt dood is. Nu ik twee weken volop heb uitgedeeld, merk ik dat het dagelijks ritme zo leeg is. Juist het uitdelen en omzien naar anderen, zoals Jezus deed, geeft voldoening en vult je met blijdschap en liefde.

Nu snap ik waarom God ons deze opdracht gaf. Het is dé manier om dichtbij God te leven. De kerk is geen gebouw, maar de kerk dat zijn wij! Jezus leeft in ons!”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen