Netwerk Gelijkwaardig leiderschap roept kerken op: luister naar verhalen over seksisme

Onderzoek Nederlands Dagblad vraagt om gepaste reactie

Het recente onderzoek van het Nederlands Dagblad, waaruit blijkt dat negen op de tien vrouwelijke voorgangers in Nederland seksisme ervaren in hun werk, vraagt om een gepaste reactie. Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap van MissieNederland roept kerkenraden, oudstenteams en individuele gemeenteleden op om te luisteren naar de verhalen van vrouwen in hun gemeenschap en ervan te leren. 

Persbericht: Missie Nederland

‘Bij de resultaten van zo’n onderzoek is het gemakkelijk om verontwaardigd te raken. Het raakt een diepe snaar. Niet alleen bij de vrouwen die het meemaken, maar ook bij mannen en vrouwen die het idee ongemakkelijk vinden dat zij misschien ook wel hebben bijgedragen aan het probleem. We houden het onderwerp dan graag op afstand door het gedrag te veroordelen of juist te bagatelliseren,’ vertelt Jan Willem Janse, woordvoerder namens het netwerk Gelijkwaardig leiderschap. ‘Dit terwijl we juist nu de kans hebben recht te doen aan getroffenen en van deze situatie te leren.’

Handreiking

Voor het gesprek in de kerk reikt het netwerk enkele handvatten aan, samengevat in ‘durf te vragen’, ‘durf te voelen’ en ‘durf te leren’. Het begint met de bereidheid om oprecht te luisteren en de uitnodiging aan vrouwelijke leiders om hun verhaal te delen. De handreiking is te downloaden vanaf de website www.missienederland.nl/seksisme

Lunchgesprek

Om ervoor te zorgen dat het thema op de agenda blijft zodra de drukte van het nieuwe seizoen weer begint, organiseert het netwerk Gelijkwaardig leiderschap op vrijdag 24 september een lunchgesprek. Geïnteresseerde voorgangers, predikanten en andere leiders (m/v) uit de kerk kunnen bij dit gesprek aanhaken om te ontdekken wat hun rol kan zijn op dit gebied. 

Netwerk Gelijkwaardig leiderschap

Het netwerk Gelijkwaardig leiderschap van MissieNederland wil recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen