‘Nog niet de tijd van complete wereldcontrole’ Een profetische droom over Gods plannen voor deze tijd

God spreekt op veel manieren en een daarvan is dromen. Soms zijn het dromen die richting geven voor je eigen leven, maar soms kan het een profetische droom zijn waarvan je ervaart dat het goed is om die te delen. Zo’n droom had ik afgelopen donderdag en ik kreeg het op mijn hart om hier een stuk over te schrijven. Ik bid dat het een bemoediging mag zijn voor het Lichaam van Jezus en richting mag geven in de tijd waarin we leven.

Macht van controle
Afgelopen donderdagnacht droomde ik dat er een macht van controle was die de mensen wilde stilzetten en bewegingsbeperking wilde opleggen. Toen zag ik dat de mensen er tegenin gingen en daardoor toch konden gaan waar ze wilden. De macht van controle was niet in staat hen stil te zetten.

Uitzenden
Daarna was er in de droom iemand die profeteerde en zei: “Nations, nations!” De persoon sprak uit dat God mij – en ik geloof met mij vele anderen – nog naar veel landen wilde uitzenden.

Geest van bekering
Vervolgens zag ik in de droom een geest van bekering over de kerk komen. Waar mensen eerst kritiek op bedieningen van anderen hadden, bekeerden ze zich. Ik zag mensen tranen van bekering huilen. Daarna begonnen ze het goud in elkaar te zien.

Op de juiste plek
In de daarop volgende scène zag ik iets wat met familie te maken had. Ik geloof dat het te maken had met Gods familie. Er werd een uitnodiging gemaakt om Gods familie bij elkaar te brengen. Het was alsof ieder deel van de familie met een puzzelstuk vergeleken werd.

Doordat de familie bij elkaar zou komen, zouden alle puzzelstukken bij elkaar en op hun plek komen. Als dan de puzzelstukken allemaal op de juiste plek lagen, zou het grote geheel zichtbaar worden. De complete puzzel met alle stukjes op hun plek.

Gods plannen
Toen ik over deze droom nadacht en bad, kreeg ik de indruk dat God wilde laten zien dat het (nog) niet de tijd is voor de macht van controle om tot volle uiting te komen. Ik geloof dat God Zijn kinderen in deze tijd nog naar veel plekken wil uitzenden.

Ook geloof ik dat God eenheid in Zijn gemeente wil brengen, zodat we het goud in elkaar zullen zien. Hij wil ons als kerk bij elkaar brengen. We hebben allemaal een plek in een groot geheel dat God krachtig wil gebruiken in deze tijd.

Laten we in gebed overeenstemmen met Gods plannen, dat Zijn koninkrijk zal komen en Zijn wil zal geschieden, op aarde zoals in de hemel.

Tirza de Jong is redacteur bij revive.nl.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen