Ondernemen op Gods navigatie (1): samen met God ‘buiten de lijntjes van het systeem kleuren’

Ondernemen op Gods navigatie (1)

De weg van je unieke bestemming ontdekken

Dit is het eerste artikel in een reeks van 5 waarin we ondernemers, CEO’s en DGA’s willen inspireren om in het bouwen van een succesvol bedrijf en zich daarin volledig willen laten leiden door God.

Hierin delen we inzichten, ervaringen en de visie van Jaap Boersema van YouRoute, die vanaf de zomer regelmatig een artikel schrijft voor Revive.nl over dit onderwerp. Jaap ziet als Kingdom Bussinescoach ongekende mogelijkheden wanneer juist deze groep écht met God gaat ondernemen. De combinatie van een vrije en onafhankelijke pioniersgeest, een eigen bedrijf als onafhankelijk platform aangevuld met een houding van volledige afhankelijkheid van God, is voor hem een geweldige mix aan ingrediënten om ‘buiten de lijntjes van het systeem te gaan kleuren’. Niet alleen om er zelf een succesvol bedrijf mee op te bouwen, maar vooral om daarmee bij te dragen aan iets nieuws waardoor Gods Koninkrijrijk door kan breken!

Voor ons reden genoeg om hierover eens uitgebreid in gesprek te gaan met Jaap en er een serie van 5 artikelen over te schrijven die in de komende weken geplaatst zullen worden.

De weg van je unieke bestemming ontdekken

Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat Jaap Boersema het avontuur van zelfstandig ondernemen is begonnen. En dat terwijl hij de overtuiging ‘zorg goed voor je zekerheid en bouw aan je pensioen’ als kind al met de paplepel kreeg ingegoten. ‘Anderen doen dat. Ik niet. Geen optie. Punt.’ Uiteindelijk kroop het bloed bij hem waar het niet gaan kon en kwam achter ‘geen optie’ toch een komma, waardoor de deur naar zelfstandig ondernemerschap langzaam openging. En daar is hij erg blij mee. Want volgens Jaap is er geen dag geweest dat hij daar spijt van heeft gehad!

Toch duurde het wel even voordat Jaap het idee had zelf ‘onroute’ te zijn. Gedreven door de behoefte om zijn talenten te ontwikkelen en van betekenis te zijn, wist hij iedere keer wel weer ergens vol enthousiasme in te duiken, om er vervolgens achter te komen dat ‘het ‘m toch niet helemaal was’.  Gehinderd door onvoldoende zicht op zichzelf en zijn eigen (on-)mogelijkheden, maar met een brede interesse, een passie voor God en een flinke dosis ontembaar enthousiasme, liep hij uiteindelijk vast en kreeg een burn-out. In dit jaar werd hij teruggeworpen op zichzelf en heeft hij zijn wortels moeten verstevigen. Terugkijkend was deze pittige periode, hoewel erg confronterend, ook verrijkend en bleken al die verschillende werkervaringen een prachtige puzzel te vormen voor zijn volgende stap. Want toen hij in 2008 zijn eigen bedrijf voor coaching en training startte, kwamen de verschillende losse fragmenten, zoals training & toerusting, begeleiding en geloof, op een hele natuurlijke manier samen.

Hij ervaart het als zijn missie om ondernemers te helpen om echt te ontdekken wat hun roeping is en hoe ze het Koninkrijk van God in hun bedrijf en het alledaagse leven vorm kunnen geven.

Leren kijken door een nieuwe bril

Het bleek voor iemand die van jongs af aan met het geloof is opgegroeid nog een hele klus om allerlei overtuigingen, religieuze frames en doctrines achter zich te laten en echt met een nieuwe bril te kijken naar wat hij in de bijbel las of van God vernam. Zo leerde hij de tekst uit Efeze 2 vers 10, die van begin af aan een belangrijke bouwsteen vormde voor YouRoute, ineens op een nieuwe manier te lezen. Volgens Jaap gaat het hier om Gods uitnodiging om je navigatie optimaal te ontwikkelen, waardoor jij met jouw authentieke verhaal kan aanhaken op Gods grote verhaal. ‘Want wij zijn Gods design, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’  

Hij heeft het zelf met vallen en opstaan ontdekt en weet uit ervaring hoe natuurlijk de neiging is om je eigen route weer uit te stippelen en je eigen plan uit te rollen. In de praktijk komt het er volgens Jaap op neer om gaandeweg, door te leren van je levenservaringen te groeien om vanuit authenticiteit en in volledig vertrouwen op God te ontdekken wie je bent, wat je aan potentieel in huis hebt en waartoe je geroepen bent. In eerste instantie betekent dat je persoonlijk leiderschap ontwikkelen, zodat je vanuit die basis samen met Hem een bloeiend bedrijf kunt bouwen.

“Een steeds terugkerend spanningsveld is daarbij dat je eigen verantwoordelijkheid niet ineens weg is wanneer je met God optrekt; alsof je een marionet bent.”

Een steeds terugkerend spanningsveld is daarbij dat je eigen verantwoordelijkheid niet ineens weg is wanneer je met God optrekt; alsof je een marionet bent. Het gaat om de afstemming van jouw verhaal op Gods verhaal, en dat is een behoorlijke zoektocht. Jaap: “Zo ontdek ik nu dat ik visies en dromen, waarvan ik echt overtuigd was dat ik die van God kreeg, teveel zelf heb ingekleurd en op mijn eigen manier ben gaan realiseren”.

“Doordat verschillende zaken mij bij de handen afbraken of me erg veel gingen kosten, kwam ik op een gegeven moment op een punt dat ik het niet meer wist en half jankend naar God uitriep: “Ik geloof dat U mij visie en dromen geeft, maar ik weet het écht niet meer en geef het aan U terug!’. Blijkbaar was dat precies de houding waar God op wachtte. Waardoor ik helemaal open stond om het los te laten. Toen ging voor mij de hemel open en liep ik zo bij Jezus in de armen. Alsof ik een 3D film inliep! Een ervaring die ik nooit eerder zo diep en echt heb meegemaakt maar voor mij een heel belangrijk keerpunt is geweest”.

Hemelse ontmoeting

Deze hemelse ontmoeting bleek een begin te zijn van een nieuwe manier van omgaan met God, die Jaap mocht leren ontdekken. De film die hij inliep bleek voortdurend weer een vervolg te krijgen, alsof het een echte serie was met nieuwe afleveringen.  “Het gegeven dat de hemel niet iets abstracts is dat gaat over later als je dood bent, maar dat we daar nu ook nu al toegang toe hebben, was ondanks dat ik wist dat kon, volledig nieuw voor mij en paste eigenlijk ook niet in mijn frame. Maar doordat ik niet om mijn eigen ervaring heen kan ben ik dit verder gaan ontdekken en bestuderen. De hemel is zoveel meer dan ik ooit heb gedacht. En ook voor business!”

“God wil met me samenwerken, in plaats van dat ik op een signaal van Hem losga op eigen kracht.”

Zo leerde God Jaap dat wanneer Hij hem een visie geeft, hij niet op eigen kracht aan de slag moet gaan, maar meer moet wachten op de mogelijkheden die Hij geeft. En die les bleek de afgelopen jaren op meer terreinen in mijn leven van toepassing te zijn. God wil met me samenwerken, in plaats van dat ik op een signaal van Hem losga op eigen kracht.”

Tekst: Leo Singor

Jaap Boersema noemt zichzelf Kingdom Bussinesscoach en helpt ondernemers optimaal te koersen op Gods navigatie. Via 7 routepunten op de Destiny Roadmap (de door Jaap zelf ontwikkelde methode) leert hij hoe je met je unieke potentieel ondernemen met God heel praktische kunt maken en daarmee vernieuwende en succesvolle business te creëren.

www.youroute.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen