Oproep tot nationaal bidden en vasten voor vrijheid in Nederland

Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 2 Kronieken 7:14

Wat gaan de ontwikkelingen snel… in een hoog tempo wordt de vrijheid voor mensen die niet gevaccineerd zijn aan banden gelegd en worden maatregelen doorgevoerd die de tweedeling in de samenleving versterken. Ook veel mensen die wél gevaccineerd zijn, maken zich grote zorgen om de gevolgen hiervan, en wat je mening ook is, iedereen heeft direct of zijdelings te maken met de spanning die de coronacrisis teweegbrengt.

Als christenen willen we graag ons krachtigste wapen in stelling brengen: gebed en vasten. Onze God weet beter dan wie ook wat er nu nodig is. Daarom vragen we jou: doe je mee? Uiteraard mag je deze oproep delen in je eigen netwerk.

Wat gaan we doen?

Wij gaan we tien dagen bidden en vasten, van 18 tot 27 november. Dat is kort dag, maar gezien de snelle ontwikkelingen in het regeringsbeleid willen we zo snel mogelijk beginnen. Natuurlijk kun je ook een deel van de tijd meedoen als tien dagen niet haalbaar voor je is, of meebidden met de gebedspunten zonder te vasten. De Volle Evangeliegemeente Doetinchem (www.vegd.nl) heeft opgeroepen tot een landelijke dag van vasten en gebed op 27 november. Daarbij zullen we op de laatste dag samen aansluiten. Is vasten nieuw voor je? Onderaan dit bericht kun je in de bijlage Bijbelse en praktische informatie vinden over het hoe en waarom van vasten.

Meedoen?

Bid (en vast) je mee? Of heb je eerst nog vragen? We horen graag van je. Ook als je meedoet en indrukken of ervaringen hebt die je wilt delen, of als je ergens tegenaan loopt, kun je ons natuurlijk een mailtje sturen. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze brief. Na deze periode van vasten zullen we in een extra nieuwsbrief samen terugblikken. Ontvang je onze nieuwsbrief niet en wil je deze editie graag ontvangen, laat het ons dan even weten door een mailtje te sturen naar: info@lighthouse-groep.nl

Gebedspunt:

We sluiten aan bij de landelijke dag van vasten- en gebed georganiseerd door de ‘Volle Evangeliegemeente Doetinchem’. Kijk voor meer informatie op de website www.vegd.nl
Wat een bemoediging dat veel christenen vandaag in gebed gaan voor ons land!

We bidden voor opwekking en verootmoediging onder Gods kinderen. Dat Nederland krachtig aangeraakt zal worden door een beweging van Gods Geest, en dat nog heel veel mensen Jezus zullen leren kennen.

Tot slot

We danken je hartelijk voor je gebed en betrokkenheid bij wat er in ons land en in de wereld gebeurt. We geloven dat God onze gebeden verhoort, en zien vol verwachting uit naar wat Hij in onze levens, door ons heen en in ons land gaat doen.
Vind je het fijn om nog even contact te hebben, heb je ervaringen of indrukken die je graag wilt delen of heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: gebed@lighthouse-groep.nl

Gods rijkelijke kracht, zegen en nabijheid toegewenst.

Peter Jessica Johan Simon Christian Esther

Het netwerk “Lighthouse” is opgericht sinds december 2020. We hopen een verbindende factor te mogen zijn voor christenen die zich zorgen maken over allerlei ontwikkelingen die spelen rondom de coronacrisis. Eén keer in het kwartaal brengen wij een nieuwsbrief uit met actuele items. “Lighthouse” bestaat uit een zeskoppig bestuur van mensen uit het hele land. We willen Gods leiding blijven zoeken in hoe we u dienstbaar kunnen zijn in deze onzekere tijd. Vast staat dat we onze ogen willen blijven richten op Jezus Christus, want alle omstandigheden zijn in Zijn hand!

Je mag deze oproep tot bidden en vasten doorsturen naar geïnteresseerden. Wij hebben als netwerk een vurig verlangen dat heel veel christenen zich zullen aansluiten omdat we geloven in de kracht en uitwerking van het gebed.

Wil je graag onze gratis nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailtje naar info@lighthouse-groep.nl en we zorgen dat de digitale nieuwsbrief je voortaan per mail wordt toegezonden. Mocht je ons netwerk willen steunen? Lighthouse is een volledig belangeloos opererend netwerk, we zouden wel jouw gebedssteun voor ons netwerkt op prijs stellen! Dat de wonderbare Naam van onze Heer Jezus erdoor geëerd, geprezen en aanbeden mag worden, Hem komt toe alle eer, alle lof en alle glorie tot in aller eeuwigheid, amen!

JEREMIA 29:12 “Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren”.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen