Pastor Jonathan Venema viert elke week de sabbatmaaltijd met zijn gezin: “God is een familiemens”

Voorganger Jonathan Venema besefte juist in de tijd van de coronacrisis dat het gezin van cruciaal belang is voor christenen. “Mensen leren nu dat God niet alleen geïnteresseerd is in de zondagochtenden en in onze subculturen, maar dat Hij een familiemens is.” Hij wil rust en vrede in ons persoonlijk leven en dat van ons gezin brengen, zegt Venema. In dit artikel vertelt hij over de kracht van het gezin en hoe ze als familie de sabbat – op niet-religieuze wijze – zijn gaan vieren.

“Koning David wilde de ark van het verbond (Gods troon waaraan Gods aanwezigheid was verbonden) in één keer naar Jeruzalem terughalen (1 Kronieken 13). David raadpleegde eerst mensen, kopieerde wereldse methodes, vergat de rol van de priesters die de ark moeten dragen en zag ook het gezin over het hoofd. Uiteindelijk sterft er iemand en loopt alles vast en wordt de ark van het verbond in het huis van Obed-Edom geplaatst.

Op dat moment gebeurt er iets opmerkelijks. Er staat geschreven ‘Daarom nam David de ark niet bij zich in de stad Davids, maar bracht haar onder in het huis van de Gatiet Obed-Edom. En de ark Gods bleef drie maanden bij het gezin, in zijn huis; en de Here (Yahweh) zegende het huis van Obed-Edom en al wat hij bezat.”

Gods tegenwoordigheid
“De les die we hieruit leren is dat Gods tegenwoordigheid allereerst in ons persoonlijk leven en dat van jouw gezin moet komen om Zijn zegen vrij te zetten. Datzelfde geldt ook voor ons: als we willen dat God terugkomt in onze samenleving, dan moet Gods troon en aanwezigheid in ons persoonlijke leven komen. Dan moeten we ruimte maken voor Hem in ons hart en gezin. Als er een ding is dat we in deze tijd leren, dan is het dat God een familiemens is. God wil in ons leven in ons gezin bij ons wonen.”

“Als er een ding is dat we in deze tijd leren, dan is het dat God een familiemens is. God wil in ons leven in ons gezin bij ons wonen.”

Venema is daarom ook begonnen met sabbat vieren. Hij legt uit hoe dat werkt. “Wat we hebben gedaan, is dat we een moment nemen in de week (vaak op vrijdag avond) en de week afsluiten met de Sabbat maaltijd.”

Het ziet er als volgt uit:

1. Kaarsen aansteken: Eerst steken onze kinderen twee kaarsen aan als herinnering dat Jezus het licht van de wereld is en we verwelkomen in gebed de Here Jezus (de Koning van Shalom/vrede) en de Heilige Geest in ons huis en gezin als de eregast.

2. Bijbel lezen: Daarna zingen we samen het ‘Onze Vader” en lezen we uit een best wel radicale kinderbijbel (Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling). Af en toe ben ik zelf bij het lezen weer verrast over de nieuwe inzichten die daaruit komen.

3. Avondmaal: Vervolgens nemen we met elkaar avondmaal en proclameren we, bij de wijn (en druivensap voor de kinderen) en brood, gebeden of een Bijbeltekst. 

4. Gebed van zegen en bevestiging: Op het eind bidden we voor elkaar en ga ik als vader en gastheer eerst. Ik leg mijn vrouw en de kinderen de handen op en zegen hen en dank God voor elk van hen en voor de unieke manier waarop zij gemaakt zijn in Zijn evenbeeld.

Deborah, mijn vrouw, onze dochter en zoon zegenen vervolgens mij en danken God. Het is prachtig om zo verbonden te zijn in gebed. 

In de praktijk brengen
Jonathan merkt op hoe veel gelovigen en ook voorgangers dit in hun kerken en gezinnen de laatste jaren in de praktijk brengen. “Bijvoorbeeld Pastor Stovall Weems van Celebration Church, een voorganger van een charismatische megakerk in Amerika, begon hier in 2018 al mee. Hij had de grootste artiesten op zijn podium en leek aan de buitenkant erg succesvol.”

“Maar God sprak tot Hem op Goede vrijdag in 2018 tijdens de samenkomst: ‘Waarom onderhoud en bouw je een subcultuur met dingen die Ik niet heb verkozen? Waar is een cultuur van het Evangelie van het Koninkrijk?’”

“Toen hebben ze de diensten radicaal omgegooid. Het ging ineens veel meer om Gods verlangen in plaats van om de kerkprogramma’s waar God Zich aan moest verbinden. Ze hebben toen de AWKNG Alliance opgezet en vanaf dat moment in 2018  ‘The Table’, de sabbatmaaltijd in hun kerk, geïntroduceerd. Natuurlijk niet met allerlei menselijke tradities eromheen.”

“Maar als we de ware sabbat houden, dan komen we uit bij Jezus de Heer van de Sabbat.”

“Maar als we de ware sabbat houden, dan komen we uit bij Jezus de Heer van de Sabbat. Hoe mooi is het als je in de vrijheid, te midden van alle chaos en drukte, samenkomt als gezin rondom de tafel van de Heer en God ervaren?

Toekomst
Wanneer we de sabbat gedenken helpt dat ons vooruit te kijken naar het moment waarop we allemaal aan Gods tafel zullen zitten met Jezus als onze gastheer, verlost en bevrijd van de huidige wereld. Sabbat is ook een kijkje in de toekomst, naar een tijd die nog moet komen, wanneer we in eeuwigheid met Jezus, in het nieuwe Eden mogen leven (Heb.2:10-12; Openb.19:9).

“Sinds we dit doen, is er zoveel meer rust en liefde in het gezin. We zetten met elkaar tijd apart voor God, om samen met onze kinderen Hem te naderen, te ervaren en samen familie te zijn. Het is ook helemaal niet moeilijk. Het heeft ons echt vrede en geloofsvernieuwing gebracht!” 

Link preek aanwezigheid:

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen