Patricia King deelt profetische waarschuwing: “We moeten onze steden, onze levens en onze families versterken”

De kracht van woorden is de kern van onze geestelijke strijd. De strijd is om onze woorden”, zegt Patricia King die een internationale profetische bediening heeft, in een video op Facebook. “In 2 Kor. 10:3-6 kun je lezen over het neerhalen van bolwerken. De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Dit gaat over het afbreken van valse redeneringen, het afbreken van elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God.”

“Waar komen die redeneringen vandaan? Die komen van de vijand. De vijand verleidt ons met woorden in onze geest. Dat is ook hoe hij Jezus probeerde te verleiden. In de woestijn probeerde hij op Jezus’ gedachten in te spreken.

Hij zal proberen op je in te spreken in je gedachten. Hij probeert in te spreken op de gedachten van de maatschappij met woorden van demonische aard. We zien dit in Openbaring 12 waar de draak de vrouw achtervolgde. De vrouw droeg het kind in haar buik. De draak kwam achter haar aan en de Heer nam haar mee de wildernis in om haar te beschermen. Maar de draak volgde haar daarheen en er staat dat hij water uit zijn mond spuwde. Dat water is als de kracht van woorden.”

Wees alert
“Dus waar de Heer je vandaag voor wil waarschuwen, is om alert te zijn op naar welke gedachten je luistert, naar welke woorden je luistert. Als er een geestelijke macht is die probeert de kerk uit te schakelen of probeert een land tegen een ander land op te zetten, dan zal hij dat doen door middel van gedachten. Hij zal negatieve gedachten en leugens influisteren bij de ene groep over een andere groep.

Er staat in de Schrift dat de duivel de vader van leugens is, maar we weten dat het Woord van God waarheid is. Dus op dit moment is het belangrijk op Gods Woord te staan.”

Zijn Woord uitspreken
“Vanochtend had ik de indruk dat de Heilige Geest zei dat de kerk niet bevat hoe belangrijk het is om Zijn Woord uit te spreken. Als je één woord spreekt dat uit de mond van God komt, zal het alle woorden van de vijand in feite verzwelgen en vernietigen. Het zal de woorden van de vijand overwinnen.

Geen wapen van woorden dat tegen je wordt gesmeed, kan iets uitrichten (Jesaja 54). Geen enkel wapen dat tegen je wordt gesmeed, zal iets uitrichten, want elke tong die je veroordeelt, zal in het ongelijk worden gesteld. Elk wapen zal naar beneden worden gehaald door het woord van de waarheid.

Het is dus heel belangrijk dat we niet achterover leunen, naar de leugens van de vijand luisteren en die vervolgens uitspreken. Als we dat doen, vullen we de atmosfeer met leugens. Die leugens zullen angst, ongeloof en al dat soort dingen bevorderen.

“God wil dat wij als lichaam van Jezus weten dat de vijand bezig is met een plan, een strategie, maar dat wij daar niet bang voor moeten zijn.”

Daarom is het ook belangrijk om niet altijd ‘s avonds naar het nieuws te kijken wanneer alle headlines voorbij komen met alle verschrikkelijke dingen die in de wereld gebeuren. Dan kunnen die dingen namelijk je gedachten binnendringen, waarna je die gedachten uitspreekt en herhaalt.

Wat je eigenlijk doet als je ze herhaalt, is instemmen met de woorden van de vijand. Dat is niet handig, want woorden creëren iets. Woorden kunnen iets creëren of afbreken. De Bijbel zegt dat woorden zegenen of vervloeken. We moeten er dus om denken dat we een wacht voor onze mond plaatsen. Het is de bedoeling dat we met onze mond goede dingen opbouwen en niet afbreken.”

Profetische waarschuwing
“De Heer me heeft laten zien dat de vijand graag een aanval wil doen op het Lichaam van Christus en op de landen. Ik heb de indruk dat hij een wereldwijde strategie wil gebruiken om denkwijzen te creëren die niet van God komen en zaken m.b.t. controle uitoefenen die niet van God komen.

Wat ik geloof is dat God wil dat we die plannen dwarsbomen; dat er geen aanval zal zijn en dat er niets zal zijn dat het lichaam van Jezus en de plannen van God zal verhinderen. Dat er niets zal komen dat levens zal vernietigen.

Hij wil dat wij als lichaam van Jezus weten dat de vijand bezig is met een plan, een strategie, maar dat wij daar niet bang voor moeten zijn. Wat wij moeten doen, is onze steden, onze levens en onze families versterken.”

Versterken en beschermen
“Hoe doen we dat? Met het Woord van God. Dat is wat zo krachtig is aan profetie; daarmee proclameer je het Woord van God. In Jesaja 55:11 staat dat wanneer dat woord uitgaat, het alles tot stand brengt waartoe het is gezonden. Het zal versterken en beschermen.

Je moet het wel in geloof uitspreken en niet in angst. Op dit moment is er nog teveel angst in het Lichaam van Christus. Zodra er iets negatiefs wordt gezegd, zijn we allemaal bang, gaan we ermee aan de haal en geloven we de leugen waarmee de vijand wil vernietigen, geloven we dat ons van alles zal overkomen.

We beginnen erover te praten met onze vrienden en het wordt steeds groter. Tot we ineens in de geest een atmosfeer creëren die een platform creëert voor de vijand om te doen wat hij wil. Dit moet stoppen.

Woorden van geloof
Hoe pakken we dat aan? We pakken dat aan met onze woorden. Met krachtige woorden van geloof. Proclameer het volgende: “Geen wapen dat tegen mij wordt gesmeed, zal iets uitrichten. Geen wapen dat tegen mijn land wordt gesmeed, zal iets uitrichten. Geen wapen dat in dit uur tegen de kerk wordt gesmeed, zal slagen. Omdat ik ga opstaan en elke vloek en strategie van de vijand die tegen mij probeert te komen, in het ongelijk zal stellen.

We staan in de autoriteit van Jezus. We staan sterk en kunnen de plannen van de vijand dwarsbomen.”

Bekijk hier de volledige boodschap van Patricia King.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen