Patricia King geeft advies over hoe we de uitdagingen van onze tijd onder ogen kunnen zien

Patricia King deelde afgelopen week op haar Facebookpagina adviezen over hoe we ons kunnen opstellen in de tijd waarin we leven. Ze schrijft over hoe we concreet de uitdagingen onder ogen kunnen zien waar we in deze tijd mee te maken hebben. 

“Vanmorgen stuurde mijn zus me de volgende inspirerende tekst die tot nadenken stemt. (Ik zal mijn reactie hieronder neerzetten).

Jane Watrich: “Dit jaar heb ik veel nagedacht over christenen en politiek. Vooral omdat politieke opvattingen en vooroordelen vanaf de kansel worden gecommuniceerd. Het voelt alsof de vijand soms politiek gebruikt om te proberen het evangelie te kapen. Soms vraag ik me zelfs af of we nationale vrijheid meer aanbidden dan de God Die ons bevrijdt.

Steeds moet ik terugdenken aan de tijd dat Jezus op aarde was onder Romeinse heerschappij. Er waren fanatici en politieke activisten en Israël verlangde naar de komst van hun Messias om hen te bevrijden van politieke tirannie. Toen Hij kwam, herkenden velen Hem niet, omdat Hij het evangelie van het Koninkrijk predikte en geen politieke boodschap.

De discipelen dachten dat Jezus hen zou redden van de Romeinse heerschappij. Echter, in plaats van hen extern te bevrijden van een politieke agenda, bevrijdde Hij hen intern door Zijn Geest. Uiteindelijk manifesteerde de interne vrijheid zich extern en toen begon de Romeinse heerschappij zijn macht begon te verliezen.

Gisteren hoorde ik een Canadese voorganger vertellen dat de rechter hem een alternatief gaf voor 18 maanden gevangenisstraf. Hij hoeft de gevangenis niet in, maar mag niet tegen corona of coronamaatregelen spreken. Ook mag hij niet voorganger zijn.

Ik herinnerde me in het boek Handelingen dat de apostelen voor de magistraat werden gebracht. Die verbood hen te spreken “in de Naam van Jezus”. Toen zeiden de apostelen: ‘We zullen niet stoppen met praten over Jezus’.”

Grote oogst
“Natuurlijk willen niet willen dat een voorganger (of wie dan ook), de vrijheid van meningsuiting verliest of dat de overheid bepaalt wat we op onze preekstoelen mogen communiceren. Toch moest ik aan de Canadese voorganger denken in het licht van de vroege kerk die vervolgd werd.

Ook al verbood de rechter hem om voorganger te zijn, hij is nog steeds vrij om te evangeliseren en het evangelie van Jezus Christus te prediken. Hij is vrij om de armen te helpen en voor weduwen en wezen te zorgen. Vrij om te schijnen als een licht… En zouden we hier niet allemaal mee bezig moeten zijn?

Zelfs met beperkingen zijn we op dit moment nog steeds vrij om het evangelie te prediken! Mensen zijn hongerig naar Jezus. Laten we blijven bidden en vechten voor onze vrijheid, maar ook om te ’werken terwijl het nog dag is. Er komt een tijd dat niemand kan werken’. Er is nog zo’n grote oogst om binnengehaald te worden.”

“we kunnen de uitdagingen waarmee we in deze tijd worden geconfronteerd, niet negeren.”

De uitdagingen onder ogen zien
Patricia King reageert: “We kunnen de uitdagingen waarmee we in deze tijd worden geconfronteerd, niet negeren. De coronapandemie is een reëel probleem –dagelijks sterven er mensen. De vaccinatieplicht is een belangrijk onderwerp. Het gaat om het recht van een persoon om weloverwogen beslissingen te nemen m.b.t. zijn/haar eigen gezondheid en die van zijn/haar kinderen.

Schending van grondwettelijke rechten, energiebesparing, afnemende voedsel- en brandstofvoorraden, werkgelegenheidskwesties, economische uitdagingen, seksuele geaardheid, politieke en raciale spanningen, en rechten voor de ongeborenen zijn slechts enkele van de vele dingen die ons hard hebben getroffen, vooral de laatste paar jaar.

In de kerk hebben we tegengestelde opvattingen. Sommige gepassioneerde perspectieven hebben vluchtige reacties veroorzaakt die gelovigen tegen elkaar opzetten. Ik ben een toegewijd pleitbezorger ben voor het spreken van de waarheid. Ook geloof ik dat tegengestelde standpunten en overtuigingen gezond kunnen zijn om een ​​vollediger perspectief te krijgen. Toch vraag ik me af: zijn er waarschuwingen nodig in onze communicatie en acties in deze tijd?

Vragen
Ik suggereer geen bevooroordeeld antwoord door de volgende vragen te stellen. Toch is het misschien goed om even te pauzeren en na te denken. Wij dienen degenen te zijn met goddelijke oplossingen voor complexe problemen. In plaats van te steunen op ons eigen verstand, moeten we ons ervan bewust zijn dat we als christenen de gezindheid van Christus hebben.

  1. Zou de kerk zich moeten verzetten tegen de overheid, haar wetten en haar gezondheidsinitiatieven? Zo ja, hoe? Wat zegt Jezus?
  2. Zou de kerk tegen de media in moeten gaan? Zo ja, hoe? Wat zegt Jezus?
  3. Zou de kerk zich moeten verzetten tegen de onderwijssystemen van de wereld? Zo ja, hoe? Wat zegt Jezus?
  4. Zou de kerk elkaars overtuigingen moeten tegenspreken? Zo ja, hoe? Wat zegt Jezus?
  5. Zou de kerk een stem moeten hebben wat betreft het monetaire systeem van de wereld? Zo ja, hoe? Wat zegt Jezus?

Elk van deze vragen kan anders worden beantwoord door de personen die erop reageren. De grote vraag is: nemen we persoonlijke verantwoordelijkheid door de juiste Bron om antwoorden en oplossingen te vragen… en luisteren en gehoorzamen we?

We leven in een tijd waarin goddelijke, door de Geest geleide revoluties en hervormingen hard nodig zijn. Ieders taak hierin kan er anders uitzien. In deze kritieke tijd is het belangrijk dat we niet vanuit emoties reageren, maar dat we alleen handelen naar wat de Heer zegt.

Het is ook belangrijk dat we elkaar niet afrekenen op persoonlijke overtuigingen en leiding. Laten we voor elkaar bidden, goed voor elkaar zorgen en de waarheid spreken in liefde als we ons zorgen maken.

We begrijpen de opdracht van de ander misschien niet en vaak is het pas achteraf dat de vruchten van onze woorden en onze taak zichtbaar worden.”

Ter overweging
“Voordat je actie onderneemt op welk gebied dan ook, zou ik graag een checklist willen meegeven ter overweging:

  1. Wat was het model van Jezus en de vroege kerkvaders toen ze met soortgelijke problemen werden geconfronteerd? Hoe hebben ze het aangepakt? Hoever zijn ze daarin gegaan?  
  2. Wat zegt het Woord ons te doen?
  3. Hoe ziet liefde eruit? Liefde is de lakmoesproef. Wordt liefde uitgeleefd?
  4. Wat zegt Jezus tegen jou persoonlijk? Ieders strijd kan anders zijn. Ieders mandaat kan anders zijn. Is het tijd voor oorlog op politiek niveau of…? Is het tijd om in het openbaar te spreken of alleen voor Hem? Wie is jouw ‘door Jezus toegewezen’ publiek? Wat zou Hij willen dat je wel of niet zegt? Wat zou Hij willen dat je doet of niet doet? Heb je duidelijke bevestiging? Is jouw strijdgebied het gebied waar je je geroepen voelt om te sterven?
  5. Hoe verspreidt het evangelie van het Koninkrijk zich door jouw taak? Worden zielen aangeraakt, gered, genezen, verlost door jouw acties? Is jouw hart ‘Koninkrijk-gericht’?

Laten we tijd nemen in Zijn aanwezigheid om onze harten oprecht voor Hem te brengen in deze kritieke tijd. We moeten weten wat Hij zegt… We moeten Zijn hart kennen, dan kunnen we handelen. Boven alles hebben we wijsheid nodig. Hij zal die schenken aan degenen die Hem zoeken! Wat zegt Hij?

Jakobus 3:17,18 ‘Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.’ ”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen