Paulus’ unieke inzicht in de geestelijke wereld

Vanaf nu mei is ‘Supermens’ het nieuwe boek van Tom de Wal uitgekomen. Het boek is, net als alle andere boeken van Frontrunners, gratis te bestellen in hun webshop. Het boek Supermens helpt gelovigen om hun bovennatuurlijke identiteit te ontdekken. We zullen je in drie artikelen meenemen in stukjes uit het boek. In dit artikel laat Tom zien welke openbaring Paulus had. Wil je het boek helemaal lezen? Bestel het gratis bij Frontrunners.

Paulus’ inzicht in de geestelijke wereld

Paulus is misschien wel het mooiste voorbeeld van iemand die openbaring had van de rijkdom die beschikbaar is in Christus. Paulus had zulke unieke openbaringen ontvangen van de Heilige Geest, dat zelfs de apostel Petrus schrijft dat sommige van deze dingen moeilijk te begrijpen zijn[1]. Paulus had namelijk een unieke openbaring over wat er in de geestelijke wereld gebeurde toen Jezus werd gekruisigd, stierf, werd begraven en opstond uit de dood en werd gezeten aan de rechterhand van God. 

Ook had Paulus de openbaring over wat er met ons gebeurt op het moment dat wij dit geloven en wedergeboren wordenDenk maar eens na over de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament: wie legt er het meest uitvoerig uit wat er gebeurt in de geestelijke wereld? De apostel Paulus. Van alle brieven van de apostelen, bevatten Paulus’ brieven die diepste inzichten over wat er gebeurde in de geestelijke wereld, toen Jezus stierf en opstond uit de dood. 

Wanneer we het Nieuwe Testament bestuderen, vertellen de vier evangeliën[2] ons het Evangelie. Je zou kunnen zeggen dat de vier evangeliën een film zijn over onze reddingZij beschrijven wat de omstanders en getuigen zagen over het leven van Jezus

Hierna volgt het boek Handelingen. Het boek Handelingen demonstreert de uitwerking van het Evangelie.Het laat zien wat de praktische uitwerking is van het Evangelie, in de levens van hen die het Evangelie geloven en gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat het boek Handelingen een reality-serie is over de uitwerking van het Evangelie. Handelingen beschrijft wat de omstanders en getuigen zagen in het leven van de volgelingen van Jezus

Dan volgen de brieven van Paulus . Zij verklaren ons het Evangelie en vertellen ons wat er gebeurde in de geestelijke wereld toen Jezus werd gekruisigd, begraven en opstond uit de dood. Je zou kunnen zeggen dat de brieven van Paulus een röntgenfoto zijn van het Evangelie. Paulus’ brieven vertellen ons wat God zag tijdens de dood en opstanding van Jezus en de gevolgen hiervan voor de volgelingen van Jezus. Op een röntgenfoto of video zie je dingen die je op een normale foto niet ziet.

De vier evangeliënHet boek HandelingenDe brieven van Paulus
Vertellen het Evangelie.Demonstreert de uitwerking van het Evangelie. Verklaren het Evangelie. 
Film van het Evangelie.Reality-serie over de gevolgen van het Evangelie.Röntgenfoto van het Evangelie.
Beschrijving van omstanders en getuigen over het leven van Jezus.Beschrijving van omstanders en getuigen over het leven van de volgelingen van Jezus.Beschrijving van wat God zag tijdens de dood en opstanding van Jezus en de gevolgen hiervan voor de volgelingen van Jezus.

Paulus & In Christus

Paulus schreef verreweg de meeste brieven van het Nieuwe Testament. De twee belangrijkste woorden die Paulus gebruikte in zijn brieven, zijn de woorden ‘in Christus’[3]. Meer dan 100 keer gebruikte Paulus deze term. Paulus had een unieke openbaring over het feit dat de gelovige een nieuwe identiteit heeft ontvangen in Christus. Sterker nog, de gelovige heeft de identiteit ontvangen van Christus. Omdat wij in Christus zijn, hebben we de identiteit gekregen van Christus. Door Paulus’ openbaring zag hij zichzelf als één met Christus. Toen Jezus gekruisigd werd, was Paulus daar niet bij. Toch zegt Paulus dit: 

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Zie je hoe Paulus zichzelf zag? Paulus zag zichzelf als één met Christus. Hij beschreef dat hij óók werd gekruisigd toen Christus werd gekruisigd. Paulus schreef dat zijn oude natuur niet langer leeft, maar dat Christus nu in hem leeft. Dát was Paulus’ grote openbaring. Niemand had hem deze openbaring geleerd, Paulus had deze openbaring zelf van Jezus Christus ontvangen.

Omdat wij in Christus zijn, hebben we de identiteit gekregen van Christus.

Galaten 1:12 Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

Ik bid dat jij door dit boek ook deze openbaring krijgt, waardoor je jezelf gaat zien als één met Christus en gaat ontdekken wat voor supermens jij bent in Christus. 

Wil je het boek Supermens gratis bestellen?

Klik dan hier: https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/supermens/


[1] 2 Petrus 3:16

[2] De vier evangeliën zijn de vier eerste boeken van het Nieuwe Testament, die het leven van Jezus beschrijven: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. 

[3] Of afgeleide daarvan zoals: In Christus Jezus, door Christus Jezus, met Christus Jezus, van Christus Jezus, dankzij Christus, In Hem, door Hem, etc.  

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen