‘’Porno was mijn copingmechanisme. Jarenlang was ik versteend, geen emoties. Tot dat radicale moment op Goede Vrijdag.” Thirza’s verhaal

Jarenlang was Thirza (22) ernstig verslaafd aan pornografie. Van anonieme chats, erotische verhalen tot aan seksuele games: ‘’Porno was een copingmechanisme om om te gaan met onderdrukte pijn en trauma.’’ Tot een beslissend moment op Goede Vrijdag.

Hoe groeide je op?
Thirza: ‘’Ik was een levendig kind. Als kleuter was ik echt een soort van kleine dominee. Ik had altijd een klein, rood koffertje mee, daarin zaten mijn Bijbelboekjes. Die las ik aan willekeurige mensen voor: op straat, de camping, mijn vriendjes en vriendinnetjes. Lachend: Ik kon nog helemaal niet lezen maar vertelde verhalen over God aan iedereen die het maar wilde horen.’’

Hoe was je gezin?
‘’Ik ben de oudste in een christelijk gezin. Over het algemeen waren we een ‘normaal’ gezin met uitzondering dat mijn broertje en zusje ernstige longproblemen hadden. Ze zijn in totaal wel 27 keer opgenomen. Soms waren dat opnames van drie dagen, soms van drie weken. Dat hakte er enorm in. Mijn ouders waren ondernemer en hadden (voor mijn gevoel) hun handen vol aan mijn broertje en zusje en het bedrijf. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik mijzelf begon weg te cijferen. Ik dacht: ik houd mijn mond wel, dan zit ik ook niet in de weg. Daarnaast had ik het op school ook niet makkelijk.’’

”Het pesten begon al toen ik een kleuter was en liep steeds verder uit de hand.”

Werd je gepest?
Emotioneel: ‘’Enorm. Ik werd echt buitensloten in de groep. En ik werd geforceerd om dingen te doen. Het begon heel klein in groep 1: dan werd ik gedwongen om zo’n karretje te duwen. Dat was voor de jongens grappig, maar het liep ook steeds verder uit de hand. Op een gegeven moment werd het fysiek: dan duwden ze mij in de prikkelbosjes zodat mijn handen vol splinters zaten of schopten ze me.’’ Even is ze stil. ‘’Maar het ergste was de seksuele intimidatie. Dat is zo pijnlijk geweest, zo kwetsbaar. Ik kan daar nog steeds niet goed over praten. Maar daardoor had ik een hele negatieve ervaring met seksualiteit. Ik was 6 en had geen idee wat mij overkwam.’’

’’Een klasgenootje introduceerde anonieme chats aan mij. Je wordt dan aan een vreemde gekoppeld. En die gesprekken waren heel seksueel. ik was 13.’’

Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met porno?
‘’Toen ik rond mijn 8e seksualiteit ging ontdekken, ging dat direct mis. Het werd al snel een copingmechanisme om met negatieve emoties te kunnen omgaan. Er gebeurde gewoon zo veel: de ziekenhuisopnames thuis, maar ook de meester die burn-out raakte en een moeder van een klasgenoot die verongelukte. Onze klas was zo pittig dat we jaren later nog ‘de rampenklas van 2011’ werden genoemd. Ik ging naar een kinderpsycholoog maar ik repte ik met geen woord over de seksuele ervaringen of pesterijen. Ze stuurde mij naar weerbaarheidstraining: dat haalde weinig uit.
In de tweede klas – ik was dertien – kreeg ik een smartphone. Al snel kwam ik in ‘de klas van 2011’ groepsapp terecht. Een klasgenoot deelde een pornofilmpje in de app. Ik heb er twee keer naar gekeken voordat ik het verwijderde. Maar het schudde iets in mij wakker. Toen introduceerde een klasgenootje anonieme chats aan mij. Je wordt dan random aan een vreemde gekoppeld. Gesprekken waren heel seksueel getint. Ik leerde nieuwe woorden en ontdekte erotische verhalen. Had geen idee wat de impact was.’’

‘’Op mijn veertiende werd ik depressief. Ik was al jaren wat somber maar nu wilde ik echt niet meer leven.’’

Praatte je er met iemand over?
Thirza: ‘’Nee, ik durfde er met niemand over te praten. Ik probeerde er op eigen houtje vanaf te komen maar dat lukte niet. Daardoor werd ik op mijn veertiende depressief. Ik was al jaren wat somber maar nu wilde ik echt niet meer leven. Ik zag het gewoon niet meer zitten.’’

Toch gebeurde er in die tijd iets bijzonders.
’’Ja, ik dacht echt: ik heb iemand nodig om deze verslaving in het licht te brengen. Ik riep het regelmatig uit naar God. Op mijn vijftiende, wees God me iemand waartegen ik mijn hart kon luchten. Het was een man en dat was best wel even een shock. Ik vond het namelijk moeilijk om mannen te vertrouwen. In porno gaan mannen vaak gewelddadig om met vrouwen, en mijn ervaring van de basisschool had dat beeld alleen maar bevestigd. Dus ik vroeg God om tekenen en die kwamen. Dit was de juiste persoon. Hij ging met mij in gesprek en hielp mij te uiten waarmee ik zat. Want achter die pornoverslaving zaten diepe emotionele problemen: Mijn emotionele leven was flatline. Ik voelde niets meer en kon al helemaal niets uitten. Ik had suïcidale gedachten. Zat verstrikt in porno. Dat ging drie jaar lang zo door, van mijn 15e tot 18e.’’

’’Ik kreeg een profetie dat ik anderen zou vrijzetten van porno. Ik kon dat niet bevatten, want ik was zelf nog helemáál niet vrij.’’

Je kreeg in die tijd ook een profetie.
‘’Ja, toen ik net 18 was, deed ik christelijk vakantiewerk. Er waren campingpastors die super geestvervuld waren. Zij profeteerden dat ik anderen vrij zou zetten van porno. Op dat moment kon ik die woorden niet bevatten want ik was zelf nog helemáál niet vrij!’’

Wanneer was je omslagpunt?
“Op Goede Vrijdag 2018. We reden met het gezin een heel eind naar mijn familie. Voordat ik de auto instapte, diezelfde ochtend, had ik nog porno gekeken. En terwijl ik daar in die auto zat, sloeg het ineens in als een bom: op de dag dat Jezus gestorven is voor mijn zonden, zondigde ik. Heel bewust. Het was een enorm krachtig besefmoment. Ik wilde er echt radicaal mee kappen. Ineens voelde ik een walging naar die zonde toe. Een heilige verontwaardiging, een heilige woede zelfs. Dat was bijzonder want ik heb mij echt jarenlang verdoofd gevoeld voor emoties, of naar porno toe. Ik was vanbinnen echt versteend geraakt. Ik voelde mij ver van God, de Bijbel deed mij weinig. Maar nu dacht ik: ik wil meer gaan leven als Christus. Het was zo’n radicale omslag dat het wel van de Heilige Geest moest zijn.’’

‘’Ineens voelde ik een heilige verontwaardiging, een heilige woede zelfs. En dat was bijzonder want ik was jarenlang versteend in mijn emoties.’’

En jij nam meteen actie.
‘’Ik heb meteen een accountability programma aangeschaft. Dat is een programma waarmee anderen kunnen zien wat je op internet doet. Het kostte 90 dollar. Ik moest een creditcard ervoor aanschaffen, als student. Ik hoopte maar dat niemand mij vroeg waarom, haha. Toen ik eenmaal dat programma had, heb ik een aantal vriendinnen erbij betrokken. Die konden toen zien wat ik deed op het internet. Vanaf dat moment leefde ik in vrijheid.’’ 

‘’Je kunt een zonde uit je leven bannen maar als je de wortel niet aanpakt dan blijft het terugkomen. Herstellen is nog steeds een proces, porno niet.’’

Hoe is het nu met je?
‘’Ik ben toen een proces ingegaan van genezing. Je kunt namelijk de zonde uit je leven bannen, maar als je de wortel niet aanpakt, blijft het terugkomen. Herstellen is nog steeds een proces, porno niet. Juist omdat bij mij porno een copingmechanisme was. Ik had eigenlijk trauma, als kind, pijn. Porno heeft mij jarenlang beïnvloed. Ik was anti-sociaal, bang voor afwijzing, super naar binnen gericht, onzeker, depressief. Ik voelde mij gedistantieerd van God. Al die emoties had ik in een doosje in mijn hart en hoofd gestopt en ik stootte mij telkens aan die doos. Heel lang had ik ook geen herinneringen van mijn kindertijd, pas vanaf mijn tiende jaar. Ik had het weggedrukt. In mijn stille tijd komen deze herinneren nu langzaamaan terug, is er genezing. Nog steeds weet ik dat het mijn valkuil is om emoties te verdoven. Nog steeds kan ik mij heel erg onzeker voelen. Maar ik weet wie ik ben in Hem. God maakt mij sterk. En ik leer steeds meer hoe ik de emoties bij God mag brengen. Ik heb mij enorm eenzaam gevoeld. Maar de intimiteit, liefde en verbondenheid waar ik al die jaren naar op zoek was vind ik nu bij Hem.’’

‘’Ik heb mij enorm eenzaam gevoeld. Maar de intimiteit, liefde en verbondenheid waar ik al die jaren naar op zoek was vind ik nu bij Hem.’’

Tot slot. Die profetie is uitgekomen hé?
Lachend: ‘Ik had dit nooit verwacht, maar ik ben net klaar met de ontwikkeling van een afkickprogramma voor jongeren. Al mijn kennis, passie, liefde zit in deze cursus. Hoewel ik geloof dat je in één klap er vanaf kan zijn, is het bij veel mensen niet na één schietgebedje opgelost. De wortel zit dieper. Juist voor die mensen heb ik dit programma geschreven.’’

Lees volgende week over hoe God Thirza riep om het porno afkickprogramma Pure Heart te schrijven en haar verlangen om een stralend witte bruid te zien opstaan in Nederland: ‘’Dan zullen we met elkaar de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte kennen van de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat.’’

En klik ook op de getuigenissen van deze dappere mannen, die radicaal hebben afgerekend met porno.
Laat het je bemoedigen. Want wat God voor hen heeft gedaan wil Hij ook voor jou of jouw geliefde(n) doen!

Clemens:’Een stem riep: STOP! Ik keek om mij heen maar zag niemand. Toen begon God te spreken.’’

Yosua: ‘’De Heilige Geest zei letterlijk: je zit nu naar verkrachtingen te kijken.’’

Selwyn: ‘’Door die ene zin van Jezus werd ik compleet vrijgezet van porno.’’

’Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’’ – Openbaring 19:10

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen