Ravi Zacharias (74) overleden: dit is zijn erfenis

Ravi Zacharias is op 19 mei 2020 overleden aan kanker. Zacharias was een bekende apologeet die apologetiek sterk wist te koppelen aan evangelisatie en de evangelicale beleving van het geloof. In dit artikel beschrijven we zijn erfenis.

Zacharias werd geboren in de Indiase stad Channai en kwam tot bekering door het werk van Youth for Christ. Al snel kreeg hij een grote passie voor evangelisatie en ging in Canada wonen om daar aan het Ontario Bible College zijn evangeliserende vaardigheden te ontwikkelen.

Invloed
Zacharias was aangesloten bij de evangelische beweging, maar hij vond dat ze aan invloed verloren, omdat intellectuele kwesties opzij geschoven werden. Dat verhinderde sceptici om tot geloof te komen, vond hij.

“Het was tijdens een grote evangelistenconferentie in 1983 in Amsterdam, dat Zacharias een sterke roeping ervoer om juist intellectueel het geloof te gaan verdedigen, met name op grote podia.”

Het was tijdens een grote evangelistenconferentie in 1983 in Amsterdam, waar Zacharias een sterke roeping ervoer om juist intellectueel het geloof te gaan verdedigen, met name op grote podia. Na een onverwacht aanbod van substantiële, financiële steun van de zakenman David Dale (“D. D.”) Davis, kon hij zijn eigen bediening oprichten: Ravi Zacharias International Ministries (RZIM). Zijn motto was: ‘De denker helpen geloven en de gelovige helpen denken.’

Zacharias erfenis
Deze ideeën verschilden van de reguliere evangelische benaderingen van evangelisatie in de jaren tachtig, die in hun toon vaak anti-intellectueel leken.

De evangelicale beweging raakte desondanks meer overtuigd van het belang om het evangelie te verdedigen als waarheid in het publieke domein. Toen kwam Zacharias naar voren als één van de leidende opiniemakers. Zacharias liet zien dat je de rationaliteit en relevantie van het evangelie in het openbare debat kan verdedigen.

“De evangelicale beweging raakte desondanks meer overtuigd van het belang om het evangelie te verdedigen als waarheid in het publieke domein.”

RZIM begon nu met het ontwikkelen van een reeks publicaties waarin de vragen over het geloof door intelligente niet-gelovigen aan de orde kwamen, waarvan de meeste door Zacharias zelf waren geschreven. Vroege voorbeelden zijn Can A Man Live Without God (1994) en Deliver Us from Evil: Restoring the Soul in a Disintegrating Culture (1996).

Existentiële antwoorden
De benadering van Zacharias was om aan te tonen dat het christendom enerzijds rationeel logisch is en anderzijds in staat is om diep bevredigende existentiële antwoorden te bieden op de grote vragen van het leven. Het succes van zijn aanpak bracht Zacharias ertoe om een ​​dialoog format te verkennen, waarbij hij zijn lezers uitnodigde om een ​​ingebeelde discussie aan te gaan tussen Christus en klassieke en hedendaagse culturele figuren. Dit heeft hij ook beschreven in zijn boeken The Lotus and the Cross: Jesus Talks with Buddha (2001) en Sense and Sensuality: Jesus Talks with Oscar Wilde (2002).

Zacharias speelde ook een cruciale rol bij de oprichting van het Centrum voor Christelijke Apologetiek (OCCA) in 2004, dat een cursus van een jaar lang aanbood voor apologeten die zich geroepen voelden tot deze bediening. Tot de leidende figuren in dit centrum behoorden Os Guinness en John Lennox. Het Zacharias Institute, een in Atlanta gevestigd opleidingscentrum voor apologetiek, werd in 2017 opgericht. Naast zijn uitgebreide spreek- en schrijfbedieningen ontwikkelde Zacharias radio-, tv- en webprogramma’s, met name zijn serie Let My People Think, had een substantiële invloed wereldwijd.

Controverse
Net als de meeste andere publieke figuren, was er ook controverse rondom Zacharias. Zijn nadruk op het belang van het vinden van raakvlakken met zijn publiek, bleek duidelijk uit zijn beslissing om in november 2004 naar Salt Lake City te reizen en in de Mormoonse Tabernacle te spreken over ‘Wie is de waarheid? Jezus Christus verdedigen als de Weg, de Waarheid en het Leven’. Het was echter een controversieel besluit, dat sommige van zijn aanhangers verontwaardigde. Zacharias geloofde niettemin dat het de juiste keuze was om openingen voor het evangelie te creëren. Hij keerde terug om in januari 2014 voor de tweede keer te spreken in de Tabernakel.

“Zijn nadruk op het belang van het vinden van raakvlakken met zijn publiek, bleek duidelijk uit zijn beslissing om in november 2004 naar Salt Lake City te reizen en in de Mormoonse Tabernacle te spreken over ‘Wie is de waarheid? Jezus Christus verdedigen als de weg, de waarheid en het leven.’

De nalatenschap van Zacharias is aanzienlijk en komt het best tot uiting in de vele opiniemakers en beleidsmakers die wijzen op zijn invloed als keerpunt in de geschiedenis van de apologetiek.

Dit artikel is geschreven door Alister McGrath, in opdracht van The Gospel Coalition.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen