Rebelleer je als kerk tegen de overheid als je de richtlijnen niet opvolgt?

Allereerst wil ik zeggen dat er heel veel coronaregels niet alleen de samenleving en de economie aan het ontwrichten zijn, maar ook in vele gevallen niet proportioneel zijn. Neem nou bijvoorbeeld het mondkapje op school. In de klas hoeven de leerlingen geen mondkapje te dragen en als ze samen eten in de kantine ook niet. Echter als ze naar een ander klaslokaal gaan dan weer wel. Totaal nutteloos en zo kunnen we nog tientallen andere voorbeelden noemen! 

Dit is ook de reden waarom het draagvlak steeds minder aan het worden is (en terecht). We gaan met al deze regels de verkeerde kant op. Beter is om de samenleving zoveel mogelijk open te houden en iets te doen voor de meest kwetsbare groepen. Maatwerk dus!

Bidden
Echter is het niet zo dat ik nu denk dat onze regering bewust het land naar de afgrond aan het leiden is! Onze regeringsleiders zijn echt niet allemaal illuminatie-aanhangers of satanisten. (Dit wil niet zeggen dat er geen duistere agenda’s zijn, want de Bijbel spreekt heel duidelijk over wereldbeheersers in Efeze 6:12). 

“Daarom is het heel erg belangrijk om voor hen te bidden!”

De reden waarom de regering keuzes maakt voor al deze (niet proportionele) regels is een combinatie van geen kennis/ ervaring hebben op dit gebied, geestelijke blindheid en vaak ook sociaal maatschappelijke druk. Daarom is het heel erg belangrijk om voor hen te bidden! Dat ze Gods wijsheid en moed (om soms tegen de stroom in te gaan) mogen ontvangen, in Jezus’ Naam.

Input
Echter vind ik wel dat de regering veel meer open zou moeten staan voor input van buitenaf, want door veelheid van raadgevers komt iets tot stand (Spreuken 24). De kerk zou een belangrijke rol moeten spelen in de besluitvorming! Zo heeft God het ook bedoeld. We hebben een stem en die moeten we ook in deze tijd laten horen. Niet klakkeloos alles maar aannemen. Heel veel regels zijn gewoon niet proportioneel. Het land gaat op deze manier naar ze grootje en er moet aan de bel getrokken worden. Ook wij als kerk mogen en moeten die rol spelen. Een stem zijn!

“Nogmaals, het is een advies en niet een regel! Het niet opvolgen daarvan is niet per definitie rebellie”

De advies regels opvolgen is natuurlijk aan elke kerk zelf. Nogmaals, het is een advies en niet een regel! Het niet opvolgen daarvan is daarom niet per definitie rebellie, maar kan ook een signaal naar de overheid zijn! Een andere koers is nodig en de kerk zou structureel onderdeel moeten zijn van de besluitvorming!  

In mijn samenkomsten blijven we gewoon de Here loven en prijzen! 

Dit artikel is geschreven door Alexander Stekelenburg.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen