Reken af met verkeerde denkbeelden over gebed!

Onlangs is mijn nieuwe boek uitgekomen, getiteld: ‘Bidden=ontvangen.’ Het boek behandelt de zeven meest voorkomende redenen waardoor gebeden niet verhoord worden. Het unieke is dat dit boek helemaal gratis is, je kan het bestellen in de webshop van Frontrunners en je betaalt alleen de verzendkosten. Je kan zelfs een heel gratis cadeau pakket ontvangen met het boek ‘Bidden=ontvangen’, een magazine, het boek ‘Spreken in tongentaal’ en het boek ‘Leven door geven’. Om je een impressie te geven van het boek, volgt hieronder een artikel van Tom de Wal, gebaseerd op de inhoud van zijn boek, wat je al zal inspireren om gebeden te bidden die verhoord worden. 

Gods perfecte wil voor ons gebedsleven is dat ieder gebed dat wij bidden, verhoord wordt. Dit zien we als we kijken naar Jezus’ gebedsleven. Jezus had geen onbeantwoorde gebeden. Er staat niet één verhaal in de Bijbel waar Jezus voor iets bidt en het vervolgens niet gebeurt. In het vorige artikel op Revive.nl hebben we gezien dat dit zo’n indruk maakte op de discipelen, dat zij Jezus de vraag stelden: ‘Heer, leer ons bidden.’ Na deze vraag van de discipelen leert Jezus hen het ‘Onze Vader’ én vertelt hen een gelijkenis. Het ‘Onze Vader’ is veel mensen geleerd, maar de les van deze gelijkenis niet. Laten we onderstaande gelijkenis lezen en daarbij in gedachten houden dat dit Jezus’ antwoord was op de vraag ‘Heere, leer ons bidden.’ 

“Gods perfecte wil voor ons gebedsleven is dat ieder gebed dat wij bidden, verhoord wordt.”

Gods perfecte wil voor ons gebedsleven is dat ieder gebed dat wij bidden, verhoord wordt.

Lukas 11:5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’ 

Belangrijke les
Jezus wil Zijn discipelen hier een belangrijke les leren over gebed, namelijk: God wil al je gebeden graag verhoren. Regelmatig is deze gelijkenis aangehaald om te onderwijzen over volharding in gebed; de vriend bleef vragen en kreeg daarom wat hij vroeg. Dat is echter niet de les die Jezus voor ogen heeft met deze gelijkenis. Het is niet de bedoeling dat God vergeleken wordt met een vriend die je eigenlijk niet wil geven waar je om vraagt. Dan zou de les namelijk zijn: God zit er eigenlijk niet op te wachten om je gebed te verhoren, maar als je lang genoeg zeurt, doet Hij dat om maar van het gezeur af te zijn. Dat is niet de les uit deze gelijkenis! Het gaat in deze gelijkenis niet om de vriend die eigenlijk met tegenzin iets geeft, het gaat in deze gelijkenis om de zekerheid van de vrager.

“Het gaat in deze gelijkenis niet om de vriend die eigenlijk met tegenzin iets geeft, het gaat in deze gelijkenis om de zekerheid van de vrager.”

Het gaat in deze gelijkenis niet om de vriend die eigenlijk met tegenzin iets geeft, het gaat in deze gelijkenis om de zekerheid van de vrager.

100% zeker
De vrager weet 100% zeker dat zijn verzoek geïnd gaat worden, daarom blijft hij vragen. God is echter het tegenovergestelde. God kan helemaal niet vergeleken worden met deze ‘vriend’. De les is: als iemand die een slecht voorbeeld is van vriendschap al geeft waar je om vraagt, hoeveel te meer zal God je geven waar je om vraagt! De Vader wil niets liever dan het gebed van Zijn kinderen verhoren. De eerste les die Jezus Zijn discipelen leerde over gebedsverhoring is: je mag ervan uitgaan dat God je gebeden graag wil verhoren. Jezus wilde Zijn discipelen zodanig leren bidden, dat ze net als Hij geen onbeantwoorde gebeden hadden. Vlak voordat Jezus Lazarus uit de dood opwekt, benadrukt Hij dat Hij geen onbeantwoorde gebeden heeft. Hij dankt God dat God Hem verhoort, omdat God Hem altijd verhoort. Ik bid dat jij na het lezen en toepassen van dit boek, hetzelfde kan zeggen. 

De eerste les die Jezus zijn discipelen leerde over gebedsverhoring is: je mag ervan uitgaan dat God je gebeden graag wil verhoren.

Johannes 11:41 En ​Jezus​ hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort […] 

Sommige mensen zeggen als reactie op dit onderwijs: ‘Ja, maar dat was Jezus, dat zijn wij niet.’ Zij vergeten dat Jezus juist kwam als ons voorbeeld en om ons te leren hoe een leven met God eruitziet. Wij zijn discipelen (leerlingen) van Jezus, die willen groeien zodat we worden zoals de meester. Daarom zei Jezus: ‘Iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn’ (Luk.6:40). Veel christenen zijn de leugen gaan geloven dat Jezus alleen wonderen kon doen en zoveel bijzondere dingen meemaakte, omdat Hij Gods Zoon is. Zij vergeten dat bij ieder wonder wat Jezus deed, Hij Zijn discipelen uitdaagde om hetzelfde te doen.

“Bij ieder wonder wat Jezus deed, daagde Hij Zijn discipelen uit om hetzelfde te doen.”

  • Niet alleen Jezus dreef demonen uit, de discipelen deden hetzelfde (Mat.10:8, Mark.16:17, Hand. 8:7). 
  • Niet alleen Jezus wekte doden op, de discipelen deden dit ook (Mat. 10:8, Hand. 9:40, 20:10)
  • Niet alleen Jezus liep op water, ook Petrus liep over water (Mat. 14:29). Toen Petrus door het water zakte, lag dit niet aan het feit dat hij niet Gods Zoon was, maar aan zijn kleine geloof (Mat. 14:31).
  • Toen er voedseltekort was, daagde Jezus eerst Zijn discipelen uit om het wonder te doen (Mark. 6:37).
  • Toen Jezus werd wakker gemaakt in de storm, zei Hij: ‘Waar is uw geloof?’ Met andere woorden: ‘Jullie hadden het zelf kunnen doen’ (Mat. 8:26). 
  • Toen Jezus werd gewezen op het feit dat de vijgenboom was vervloekt op Zijn bevel, antwoordde Jezus dat iedere discipel met geloof, hetzelfde kon doen (Mark. 11:22-23). 
  • Toen het de discipelen niet lukte om de maanzieke jongen te bevrijden, zei Jezus: ‘Wat zijn jullie een ongelovig volk, hoelang moet Ik nog bij jullie blijven?’ (Mat. 17:17 NBV). Met andere woorden: ‘Hoelang moet Ik het nog voordoen? Ik had verwacht dat jullie inmiddels hetzelfde resultaat zouden hebben als Ik.’ Toen ze Jezus vroegen: ‘Waarom konden wij hem niet genezen?’, antwoordde Jezus niet: ‘Omdat Ik Gods Zoon ben en jullie niet’. Nee, Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie ongeloof’ (Mat. 17:20). 

Resultaten
Het punt van al deze voorbeelden en verhalen is dat wij wel degelijk dezelfde resultaten mogen verwachten in ons gebeds- en geloofsleven als Jezus. Sterker nog, dit horen we juist te verwachten. Jezus verzekerde ons dat wij dezelfde wonderen zouden doen als Hij, want Hij ging naar de Vader. 

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 13 En […] 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen