”Religie heeft klonen uitgevonden. Wil je de wereld veranderen? Wordt geen spirituele lookalike.” Kris Vallotton deelt radicale boodschap

Voel jij diep vanbinnen dat je gemaakt ben om de wereld te veranderen? Om impact te maken? Kris Vallotton is voorganger bij Bethel Church Californië en leidt studenten op om wereldveranderaars te worden. Deze week deelde hij een radicale blog met 8 sleutels om een wereldveranderaar te zijn en wat ons tegenhoud: ”Ik heb het gevoel dat we soms als kerk bekend staan om onze bekrompenheid inplaats van om onze passie. Religie is een vijand en wil je een kloon maken.”

Tekst: Kris Vallotton

Eens in de zoveel tijd, in de geschiedenis, worden er individuen geboren die iets unieks teweeg brengen. Dit zijn de grote namen die we herinneren, lang nadat ze gestorven zijn. Er zijn lessen die we kunnen leren van deze geschiedschrijvers – ze staan bekend om wat ze wél deden, niet om wat ze níet deden!

Soms heb ik het gevoel dat we het als kerk hebben toegestaan dat we bekend staan om onze bekrompenheid, om de boxen waar we dingen hebben ingestopt en niet om onze passies. In andere woorden: we staan bekend om wat we níet doen omdat we allerlei religieuze regels hebben. Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik wil niet bekend worden om wat ik níet heb gedaan, maar liever voor de verandering die ik teweeg heb gebracht in mijn leven.

”Religie heeft klonen uitgevonden. Inplaats van dat we op onze maker lijken worden we spirituele look-a-likes.”

8 sleutels
Veel van ons hebben een innerlijk verlangen, we voelen iets branden, we voelen dat we geboren zijn voor een groot avontuur. We moeten de muren van middelmatigheid omduwen en het Beloofde Land van onze ziel vinden. We willen leven met een passie om straks beroemd te zijn in de Hemel en gevreesd door de hel. Als we gaan wandelen als Gods koningen en koninginnen dan moeten we:

1. Onophoudelijk bidden
2. Opofferend geven.
3. Onredelijk groot dromen
4. Met het hele hart dienen
5. Onbeschaamd liefhebben
6. Puur en onschuldig wandelen.
7. Geloven zonder twijfel.
8. Krachtig leven

Dit zijn de kwaliteiten van de Bruid van Christus in al haar glorie. Zij is geroepen om de meest creatieve kracht te zijn op deze aarde.

Aanval van religie ziet er uit als klonen
Wat stopt ons om deze roeping als Bruid uit te leven? Ik ben ervan overtuigd dat religie het probleem is. En religie is de vader van genetisch klonen. Religie heeft klonen uitgevonden lang voordat de wereld er over nadacht. Religie zuigt ons namelijk van de meest krachtige mensen in een soort van spirituele look-alike wedstrijd, waarbij iedereen hetzelfde eruit ziet en noemt het discipelschap.

Echt discipelschap is bedoeld om mensen te bekrachtigen en te laten transformeren in het beeld van hun Maker. Maar religie herdefinieert de termen, waardoor mensen een soort replicas worden van hun leiders. Religie neemt krachtige, machtige mensen en maakt ze artifacten in een museum.

”Jezus nam water en veranderde het in wijn, maar 2000 jaar later hebben de farizeeËrs dit verdunt tot druivensap. ”

Denk buiten de box
Religieuze mensen, zoals de farizeeërs, vinden het heel moeilijk om uit te reiken naar mensen die ‘buiten de box’ denken en zich niet gedragen zoals zij gewend zijn. Een gedeelte van deze worsteling komt van wat zij gedaan hebben met de Redder van deze wereld. Ze hebben het Evangelie gesteriliseerd. Jezus nam water en veranderde het in wijn, maar 2000 jaar later hebben de farizeeërs dit verdunt tot druivensap.

De dood van Christus betaalde onze zonden, maar zijn opstanding geeft leven aan onze stervelijke lichamen. Religie omarmt dood en verplaatste de levende, herrezen Christus terug zijn graf in.

We zijn uit het oog verloren dat het Kruis voor de oude mens is en niet voor de nieuwe mens en dat het ware christelijke leven niet gaat om kapot gaan voor Christus maar het leven leven dat Hij gekocht heeft voor ons en Zijn Koninkrijk te brengen op deze aarde! De kerk moet de ketenen van religie afschudden en onze bovennatuurlijke roeping volgen.

Inenting tegen religie
Eén van de krachtigste wapens die we hebben tegen een religieuze mindset die ons in boxen wil plaatsen is onze connectie met God als onze Vader. Wanneer je Gods hart begint te begrijpen en ervaren dan is dat een inenting tegen religie. Religie is werken zonder een relatie met Degene die het meest van ons houdt. Wereldveranderaars weten wie hun Papa is en ze weten dat ze toegang tot Hem hebben omdat ze kind zijn van de Koning der Koningen.

”Wereldveranderaars weten wie hun papa is.”

We hoeven echt niet allemaal president te worden om het verschil te maken in deze wereld. Maar we kunnen vandaag ervoor kiezen om stappen te maken om een wereldveranderaar te worden. Wat je situatie ook is in het leven, het is absoluut noodzakelijk dat je je identiteit kent, uitwandelt en begrijpt hoe koninklijke mensen autoriteit hebben.

Waarom? Wanneer je graag invloed wilt maar niet weet wie je bent, dan wordt je gemakkelijk een sociale smeker. Hopend dat op een dag GROTE, machtige mensen compassie voor jou voelen je gaan helpen.

Activatie
Deze giftige armoedige mindset reduceert de christelijke boodschap tot een roep om hulp inplaats van een roeping voor leiderschap. Dus mijn bemoediging voor jou deze week is om te herinneren wie God zegt dat je bent. En vraag jezelf deze vraag: Is er een plek in mijn leven waar ik mij gedraag als weeskind inplaats van een koninklijk kind van de Levende God?

Als het antwoord ‘ja’ is, dan breng dat ding bij God en vraag aan de Heilige Geest hoe Hij jou ziet. Wanneer we gaan wandelen in onze koninklijke identiteit dan is het heel natuurlijk dat, voor je het weet, de wereld gevuld is met wereldveranderaars!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen