Revive podcast #7: SGP-er Tom de Nooijer over de verkiezingen, de maatregelen en Pro-Life

Tom de Nooijer is politicus en opiniemaker bij de SGP. Hij is al meerdere keren op televisie verschenen en hij werd gisteren geïnterviewd voor de Revive podcast. Daniël van Deutenkom ging met Tom in gesprek over onder andere de verkiezingen, de corona-maatregelen en Pro-Life. Tom is duidelijk over zijn missie. ”Daarin probeer ik ook een stem te zijn voor christelijk Nederland, dat is het belangrijkste wat ik wil doen binnen de politiek.”

Maatregelen
De actualiteit wordt er na een korte introductie direct bij gepakt. Tom vertelt over hoe er na de uitbraak van het coronavirus een debat ontstond over het wel of niet openblijven van de kerken. Zijn aandeel in dit debat werd gewaardeerd door veel christenen. Ondanks dat hij sporadisch in beeld komt, had hij hierin wel een belangrijk aandeel voor velen.

”Omdat religie zo belangrijk is, is het goed dat daar een uitzonderingspositie voor is.”

Volgens Tom heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat christelijk Nederland meer in beeld is gekomen. Niet uit eigen beweging, maar omdat er regelmatig een negatief geluid in de media was over kerken die bleven draaien, terwijl de rest van Nederland op slot zat. Het is volgens Tom echter wel te verantwoorden, dat kerken open bleven. ”Vaak zie je dat in onvrije landen religie en gewetensvorming, wat eigenlijk ook gebeurt in de kerk, wordt afgepakt. Dus is het heel belangrijk dat extra te beschermen, daar hebben we een grondwet voor.”

Pro-Life
Pro-Life is een onderwerp waar Tom een hart voor heeft en dat veel losmaakt bij mensen. ”Je ziet daarmee ook dat het een kwetsbaar onderwerp is en dat mensen heel geschokt reageren. Van: ”Oh, komen ze weer aan onze vrijheden.’ Iets dergelijks wordt dan vanuit de progressieve hoek gezegd.” Hij vertelt dat de kritiek voornamelijk bestaat uit argumenten als dat het achterhaald is, iets waar we al over hebben gesproken en wat nu een afgesloten hoofdstuk is.

”ik denk dat het juist van deze tijd is, om de 24-wekengrens bij abortus bijvoorbeeld ter discussie te stellen.”

Tom is van mening dat het juist wel iets is waar we naar moeten kijken en waarover we in gesprek moeten gaan. Hij denkt dat de 24-wekengrens bij abortus omlaag kan. ”Zeker met de argumenten waarmee die destijds is vastgesteld, is het eigenlijk een achterhaalde grens. Dus als je dat consequent zou toepassen op deze tijd, zou je die grens, net als heel veel andere Europese landen, veel lager moeten hanteren.” We hebben in Nederland de meest ruime wetgeving van heel de EU.

De koers van het kabinet
Als het gaat over de koers die het kabinet heeft als het gaat om de coronacrisis, is Tom helder in zijn visie. ”Aan de ene kant begrijp ik het, en ben ik er principieel voor, dat we maatregelen nemen. Dan kun je het dus wel hebben over in welke vorm. Omdat ik, ook vanuit christelijk oogpunt, niet vind dat je een soort survival of the fittest moet hebben. Nee, de overheid is er ook nadrukkelijk om de zwakkere te beschermen.” Maar Tom heeft wel zijn twijfels. Zowel bij de proportionaliteit van de maatregelen als bij de vraag of de overheid niet te lang, te veel macht naar zich toetrekt.

”Niet als overheid per se een soort dwingend advies willen opleggen, maar ook de verantwoordelijkheid aan die kerken laten of aan het individu.”

Hij stelt dat mensen, maar ook bijvoorbeeld kerken, meer verantwoordelijkheid zouden mogen dragen. De staat hoeft niet alles in te kaderen. Tom gelooft dat dit niet per se heel veel meer risico’s met zich meebrengt. ”Omdat de meeste mensen daar wel verantwoord mee willen omgaan.”

Gods Koninkrijk in de politiek
Volgens Tom is het juist nu de tijd om nadrukkelijk het Goede Nieuws te delen, ook in de politiek. Tom ziet veel kansen voor deze generatie, een generatie waarvan velen weinig tot niets weten van het christelijk geloof. ”De drempel wordt letterlijk en figuurlijk steeds lager. Je kunt zo klikken op een livestream en je hebt een kerkdienst voor je. Dat biedt wel mooie kansen om ook andere mensen te bereiken met het evangelie. Mensen die zoekende zijn.”

Of Tom nog lang actief blijft in de politiek, weet hij niet. Hij geeft aan plezier te hebben in wat hij doet en hij vindt het mooi om te zien hoe hij kan bijdragen aan het politieke debat. Daar ligt zijn hart. ”Ik wil me graag inzetten voor de samenleving, voor het algemeen belang, voor Gods Koninkrijk. En dat doe ik gewoon op de plek waar Hij me roept.”

Bekijk de volledige podcast hieronder:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen