Richard Grevelink ziet lokale opwekking in regio Twente na visie voor tentbijeenkomsten: “Mensen uit hele omgeving komen samen”

Voorganger Richard Grevelink kreeg in juni 2019 een visie om via tentdiensten en hagepredikingen de wereld te bereiken. Hij had op dat moment tijdelijk zijn taken neergelegd bij 1Life in Vriezenveen. Sinds 1 januari is Richard weer voorganger en ziet hij het – vanaf de uitbraak van corona – allemaal voor zijn ogen gebeuren. “Ik geloof dat God mij duidelijk maakte dat dit ongekend groot gaat worden.” Inmiddels komen meer dan 350 christenen uit de hele regio naar de openluchtsamenkomsten.

Richard en zijn vrouw leidde al twee jaar de gemeente 1Life en vorig jaar maart zei God hem om zijn leiderschapstaken neer te leggen. “Ik dacht dat God wilde dat we iets heel anders zouden gaan doen, maar in januari waren we al terug als voorgangers. Ik geloof dat God mij duidelijk maakte dat wij tentdiensten en hagepredikingen moesten gaan doen. Ik zag zelfs hoe dit doorgroeide naar stadions waar mensen samenkwamen – dat werd ook bevestigd door mensen om mij heen.”

Voorgangers
Vanaf juli 2019 ging Richard met diverse vrienden uit de regio bidden. Ze kwamen een half jaar samen om te bidden en op Gods Woord in te gaan. “Daar ontstonden ook visies waarbij we openluchtdiensten zagen – een bevestiging van wat God al tot mij sprak – waar ook luchtkussens en activiteiten voor de kinderen waren. Daarmee zouden we de hele regio ingaan.”

“De opwekking die hier zal komen, komt niet door een groot schip, er zullen veel kleine scheepjes nodig zijn.”

Richard besefte dat dit Gods plan was, dus dat hij maar beter kon gehoorzamen. “Ik moest ook denken aan Lukas 5, hoe de discipelen van Jezus de opdracht kregen om op diepere plekken te gaan vissen. Toen kwam er een grote oogst, waarbij er meer boten nodig waren om het allemaal te kunnen vangen.”

Richard bezocht een goede vriend van hem, Eddie Bakker, en in de auto daar naartoe vroeg hij God over de visie die Hij hem gaf. Toen zei God: “De opwekking wordt zo groot, dat je het niet alleen met jouw gemeente kan dragen. Je hebt er veel kleine scheepjes bij nodig.” Hij legde dit woord voor aan Bakker en toen ontstond het plan om met zo’n zes tot tien gemeenten uit de regio samen te werken aan een groter plan.

“Door corona is dit allemaal in een stroomversnelling gekomen. Al snel hielden we diensten in Wierden, in Enter, in Vriezenveen en andere plaatsen in de regio. Daar kwamen zomaar meer dan 350 mensen op af.  Er zijn mensen tot geloof gekomen. Ook zijn er wonderen gebeurd, toen we baden voor zieken. Iemand met uitgezaaide alvleesklierkanker is bijvoorbeeld volledig genezen. Ook ken ik iemand die vrij is gekomen van depressie. We zien wonderen voor onze ogen plaatsvinden. We zien op kleine schaal echt opwekking gebeuren in deze regio.” Richard vertelt tevens hoe een niet-gelovige man uit Coevorden sterk het gevoel had dat hij naar de samenkomst moest komen, en daar zijn leven aan Jezus gaf.

“We zien wonderen voor onze ogen plaatsvinden. We zien op kleine schaal echt opwekking gebeuren in deze regio.”

Kou
Richard gelooft dat deze beweging ook verdergaat als er koudere seizoenen aankomen. “Iemand heeft voor de wintermaanden al een gebouw beschikbaar gesteld waar 1200 man in kunnen.” 

“Wij verlangen er vooral naar dat harten van mensen in vuur en vlam gezet worden. Dat doen we na de vakantie met vijf andere gemeenten en het is geweldig om te zien dat mensen in de hele omgeving uitreiken naar hen die nog niet bekeerd zijn. Afgelopen zondag hebben we bijvoorbeeld drie mensen mogen dopen.”

Regio bereiken
“Met alle gemeenten bij elkaar zijn we met meer dan 2500 mensen. We willen met deze groep mensen de hele regio bereiken. Dat kan door het evangelie te delen met mensen op straat, maar ook door met een groepje te wandelen of te fietsen en voorbede te doen. 

Iemand uit de gemeente verhuurt ook luchtkussens en heeft die beschikbaar gesteld. Ook hebben we een popcornautomaat. Het is de visie dat als mensen langsfietsen met hun kinderen, ze stoppen omdat de kinderen het leuk vinden om op het luchtkussen te spelen. Ondertussen horen de ouders dan de boodschap. We zitten in een katholieke regio waar geestelijk gezien weinig gebeurt.”

We willen met deze groep mensen de hele regio bereiken. Dat kan door het evangelie te delen met mensen op straat, maar ook door met een groepje te wandelen of te fietsen en voorbede te doen.”

Richard benadrukt dat ze een geweldig team hebben van mensen die hun schouders onder alle activiteiten zetten. “Ze doen het niet voor ons of voor zichzelf, maar je ziet een puur hart om alles voor de Koning der koningen te doen!”

Motiveren
Hij geeft een tip voor mensen die hier enthousiast over zijn. “Dit is echt de tijd die God gegeven heeft om vol te gaan voor de ideeën die Hij geeft. Veel mensen hebben ideeën, maar worden tegengehouden door hun leiders. Natuurlijk moet het binnen de visie van de gemeente vallen, maar ik geloof dat het onze rol als voorganger juist is om mensen vrij te zetten. Als mensen een mooi idee hebben, motiveer hen erin!” Daarbij geeft hij aan dat je ook genadevol moet zijn als er ideeën minder goed uitgevoerd worden.

Het idee is niet dat dit initiatief – 1Life – nu in de plaats gaat komen van de lokale gemeenten. “Nee, ik geloof dat dit heel veel openbreekt, maar als er mensen tot geloof komen, zijn alle gemeenten hard nodig om deze mensen op te vangen en te discipelen. Zo kunnen we elkaar helpen en elkaar versterken. Ik geloof ook zelfs dat er nieuwe gemeenten moeten komen.”

“We zitten aan de rand van een katholiek gebied, ook ín het katholieke gebied moeten Bijbelgetrouwe gemeenten komen.”

“We zitten aan de rand van een katholiek gebied, ook ín het katholieke gebied moeten bijbelgetrouwe gemeenten komen. Soms zijn mensen gereserveerd tegenover het evangelie, maar mijn ervaring is dat als mensen eenmaal een ervaring met God krijgen ze gigantisch enthousiast zijn. Ik geloof dat we dat de komende tijd veel gaan zien.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen