Sabbat in je innerlijk; leven vanuit Gods rust

‘Het gebeurde, toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen, vóór de sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden, en ik zei dat zij ze niet mochten openen tot na de sabbat. Ik plaatste een aantal van mijn knechten bij de poorten, zodat er geen last zou binnenkomen op de sabbatdag.’ (Nehemia 13:19)

In het boek Nehemia wilden de verkopers de poorten van de stad binnengaan om hun handelswaar te verkopen. Maar omdat het sabbat was, wilde Nehemia dat niet. Het was namelijk een dag van rust. In Hebreeën 4 staat dat wij door Jezus Gods eeuwige rust mogen binnengaan, een eeuwige sabbat als het ware.

Hoe werkt dat concreet dat we die rust binnen kunnen gaan door Jezus? In Openbaring 3:7 staat over Jezus:

‘… de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent…’

Poorten in je leven
Als je kijkt naar deuren of poorten in jouw persoonlijk leven, denk dan eens aan de volgende dingen. Waar luister je naar? Waar kijk je naar? Welke woorden spreek je uit? Wat voor gedachten laat je toe in je hoofd? Wat koester je in je hart?

Dit zijn allemaal poorten: je oren, je ogen, je gedachten, je hart… Door het offer van Jezus hebben we de autoriteit gekregen om de deuren van onze geest, ziel en lichaam te sluiten voor de vijand. Zijn handlangers kunnen onze poorten niet meer vrijelijk binnengaan. Jezus heeft voor ons betaald dat we die deuren kunnen sluiten en verzegelen met Zijn bloed. De vijand heeft geen toegang meer.

“Als je tijd neemt om gods liefde te ontvangen, open je je oren, ogen, gedachten en hart voor de hemel.”

Zo kunnen we onze poorten sluiten voor de vijand. Tegelijkertijd kunnen we ze openen voor de dingen van God en de hemel. Als je tijd neemt om naar Gods Stem te luisteren en Zijn liefde te ontvangen, open je je oren, ogen, gedachten en hart voor de hemel. Je laat God toe je te vullen met Zijn glorie. Dat zijn de deuren die Jezus voor ons geopend heeft en die niemand kan sluiten. We hebben altijd toegang tot de Vader. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde.

Keuze
Het is echter aan ons ervoor te kiezen die rust binnen te gaan. Door bekering maken we de eerste keuze om onze poorten te openen voor de hemel en te sluiten voor de duisternis. Door gehoorzaamheid aan God kunnen we die rust en vrede in ons leven bewaren.

Als wij ervoor kiezen nog duisternis door onze poorten in ons leven toe te laten, zullen we ook nog innerlijke onrust ervaren. Maar als we ervoor kiezen de poorten van ons leven te sluiten voor de duisternis en te openen voor de hemel, zullen we in ons binnenste steeds meer de rust en vrede van God ervaren die alle verstand te boven gaat. Een vrede die los staat van omstandigheden. Dan zal het sabbat in je innerlijk zijn. Dan kun je leven vanuit Gods rust.

Waar open en sluit jij je deuren voor?

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen