Sanne genas van gehoorverlies en zag tientallen anderen door God genezen worden: “Ik was in shock”

Samen met haar man Stefan deed de Nederlandse Sanne de Bethel School for Supernatural Ministry (BSSM) in Redding, Californië. Daar maakte ze het wonder mee dat God haar genas van gehoorverlies. Maar dat niet alleen; na haar genezing mocht ze ook nog tientallen anderen genezen zien worden van doofheid. Bij Xpedition Glory vertelde ze haar bijzondere getuigenis.

“Ik zat in het eerste jaar van de bijbelschool. Een voorganger liep het podium op en had het over de betekenis van getuigenissen. Hij had in de Bijbel opgezocht wat het woord getuigenis in het Hebreeuws betekent en dat was: doe het opnieuw.

De voorganger was daar zo door geïnspireerd. Hij wilde die dag op het podium een getuigenis delen en zei: ‘Gods kracht werkt door dit verhaal vandaag’. Hij deelde een getuigenis van een vrouw die genas van gehoorverlies. Dit sprak meteen tot mijn hart, omdat ik, toen ik werd geboren, maar voor 20 procent kon horen.”

Shock
“Dat betekende dus dat ik zo goed als doof was. Ik had meer dan zeven operaties en daarna kon ik al voor 70 procent horen. Dus ik kon nu wel horen, maar er waren nog steeds momenten dat ik mensen niet goed verstond. De voorganger vertelde het hele getuigenis en vroeg daarna iedereen op te staan die gebed nodig had.

Ik had zoiets van: dit is voor mij, dus ik stond op en mensen baden voor mij. De eerste keer dat ze baden, gebeurde er niets. Ze baden nog een keer en de derde keer toen ze begonnen te bidden, klikte er iets in mijn oren. Ik was in shock en zei tegen iedereen te stoppen met bidden. Daarna begon ik meteen te huilen; ik kon alles zo luid horen. Stefan zag het en wist dat er iets met mij gebeurd was.”

‘Doe het opnieuw, Heer’
“Zo is mijn gehoor op mijn 26e compleet genezen. Ik rende door de hele zaal en riep steeds: ‘Ik ben genezen!’ Het mooiste is nog dat de voorganger tegen ons zei: ‘Deel je getuigenis in de hele wereld, want getuigenis betekent: doe het opnieuw, Heer.’

Vanaf dat moment hebben we zoveel zendingsreizen gedaan en  voor bijna meer dan dertig mensen mogen bidden die aan gehoorverlies leden. Bijna elk persoon voor wie we baden kreeg een doorbraak in genezing.

Ik geloof dat door nu mijn getuigenis te delen, wanneer dit tot je komt, dat God jou ook aanraakt en ook jou wil genezen. Want we zijn geschapen om heel gemaakt te worden.”

Bekijk hier het getuigenis van Sanne:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen