Satans strijd tegen voorbede

Door: Samuel Whitefield

Satan is bang dat de Kerk haar plaats van voorbede inneemt, omdat voorbede een plek is van waaruit de Kerk regeert. Voorbede doen heeft rampzalige gevolgen voor satan en zijn toekomst. Het oordeel van satans koninkrijk is gerelateerd aan de voorbede van de Kerk. Daarom zal hij er alles aan doen om te voorkomen dat de Kerk in haar roeping van voorbede stapt.

Over het algemeen gaan we er vanuit dat de zwakte van de Kerk in voorbede het resultaat is van menselijke oppervlakkigheid en compromissen. Er is echter veel meer gaande dan wat het menselijk oog kan zien.

Satans strijd tegen de Kerk gaat veel verder dan het verleiden van de heiligen tot openlijk kwaad. Hij werkt met verschillende strategieën om te voorkomen dat de kerk in haar roeping van voorbede zal wandelen. Hij doet dat, zodat hij het oordeel kan vertragen wat hem in de toekomst te wachten staat.

Aanklacht
Aanklacht is een van satans belangrijkste strategieën. De Bijbel noemt hem de ‘aanklager van de broeders’, omdat hij dag en nacht aanklachten uitspreekt. Hij wakkert aanklachten aan tussen leden van het Lichaam van Jezus om strijd en conflicten te doen ontstaan. Daarnaast klaagt hij ons aan bij God en klaagt hij ons aan in onze eigen gedachten.

Deze voortdurende aanklachten maken deel uit van zijn strategie. Hij wil daarmee voorkomen dat de kerk haar plaats inneemt om vanuit voorbede te regeren.

Grootste belemmering
Er zijn verschillende dingen die ons kunnen hinderen in het doen van voorbede, maar de grootste  belemmering, is een verkeerd beeld van God. Zolang we verwrongen opvattingen hebben over God, zullen we nooit in de volheid van onze roeping van voorbede functioneren.

Wanneer we echter leven vanuit een diepe kennis van God, verandert dat alles. Daarom is dit het belangrijkste gebied waar satan de Kerk aanvalt. Als hij jouw kennis van God kan verdraaien, zul jij je gezagspositie niet innemen om het werk van God te doen. Uiteindelijk zul je dan satans koninkrijk niet ontmanteld zien worden en hem van zijn plek verwijderd zien worden.

Wapens
Aanklacht en schaamte zijn de twee belangrijkste wapens van satan in deze tijd om te voorkomen dat jij een voorbidder wordt. Als je zijn aanklachten toelaat, zul je niet de vrijmoedigheid hebben om stand te houden in je voorbede. Zijn aanklachten leiden tot schaamte. Als je deze aanklachten toelaat, zal schaamte je ervan weerhouden om met vrijmoedigheid voor God te staan.

We moeten ons bewust zijn van deze strategie. We behandelen schaamte vaak alsof het goddelijk berouw is dat voortvloeit uit overtuiging van zonde. Er is echter een groot verschil tussen die twee.

Overtuiging, bekering en goddelijk berouw zijn allemaal bedoeld om je relatie met God te herstellen. Schaamte vernietigt je relatie met God. Als je gepakt wordt door schaamte, is het laatste wat je wilt, vrijmoedig naderen tot de enige volmaakte Persoon in de kosmos.

Overtuiging en bekering
We moeten overtuiging en bekering omarmen om onze relatie met God te herstellen, zodat we ook voorbede kunnen doen. Schaamte en aanklacht mogen we echter niet tolereren, omdat ze ons van de plaats van voorbede vandaan houden.

Je moet de oorlog verklaren aan schaamte en aanklacht bij jezelf, bij anderen en in de gemeente. Het is geen kleinigheid. Het zijn wapens die de vijand hanteert om je te verlammen en je ervan te weerhouden je gezag uit te oefenen.

Gelukkig kunnen beide wapens gemakkelijk worden vernietigd door een eenvoudig vertrouwen in het bloed van Jezus – dat ons door geloof toegang tot God geeft. Door wat Jezus heeft gedaan, kunnen we de Vader benaderen met dezelfde vrijmoedigheid die Jezus heeft.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen