Snelgroeiende huisgemeente in Bodegraven ziet grote geestelijke honger, ‘na vijf weken al tien dopelingen’

Doordat ook in de omgeving van Bodegraven de meeste kerken dicht zijn en veel mensen thuis zitten, besloten Arnoud en Rik om hun huizen open te stellen en samen te komen om Jezus te zoeken. Dat ging meteen snel. “Na een paar weken zaten er al meer dan twintig mensen in onze woonkamer en mochten we al tien mensen dopen.” In dit artikel – als eerst verschenen op 8 maart – vertellen ze over wat er gebeurt in Bodegraven en over de kracht van huiskerken.

Rik en Arnoud ervoeren in de afgelopen maanden een sterke roeping om een huisgemeente te starten in Bodegraven. Ze zagen dat veel mensen willen samenkomen, maar simpelweg geen mogelijkheid hebben om naar een kerk te gaan. “In Hebreeën 10:25 staat dat we onze samenkomsten niet moeten verzaken, en dat zoveel te meer wanneer wij de grote dag zien naderen.”

Honger
Arnoud vertelt hoe hun eerste samenkomst was. “Dat was een samenkomst met twee stellen, zo zijn we begonnen. Vier weken later zaten we al met twintig mensen in ons huis. De gemeente groeit exponentieel. Je merkt een grote honger, waarbij mensen erg blij zijn dat ze weer naar een samenkomst kunnen gaan.”

“De tactiek van de duivel is om mensen te isoleren. Fysieke diensten en livestream diensten zijn totaal niet hetzelfde.”

“Dat is ook logisch, want je leest zoveel heftige verhalen. Bijvoorbeeld dat negentig procent van de scholieren een burn-out hebben. Dat komt door isolatie. De tactiek van de duivel is om mensen te isoleren. Fysieke diensten en livestream diensten zijn totaal niet hetzelfde.”

Heilige Geest
De diensten die ze houden, zijn zoals ze dat zeggen, zoveel mogelijk geleid door de Heilige Geest. “Het is echt een terugkeer naar Handelingen, zoals beschreven in Handelingen 2:46-47 waar het brood van huis tot huis gebroken werd. We komen als kleine groep samen en je merkt dat de Geest van God op die manier veel ruimte kan krijgen. ‘’Ik weet voorafgaande aan een samenkomst nooit wat er precies gaat gebeuren”, zegt Rik.

“We bereiden de samenkomst voor, maar uiteindelijk krijgt de Geest volledig de ruimte.” ‘Wanneer iemand een profetische ingeving krijgt, specifiek gebed nodig heeft of een woord krijgt, is hier ruimte voor.” Precies zoals 1 Korinthe 12:27 het zegt: ‘Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden’. Dit is de kracht van samenkomen in kleine groepen, iedereen wordt geactiveerd en komt in zijn of haar kracht te staan.

Gebeden
“We zien onze gebeden verhoord worden zoals 1 Korinthe 2:4-5: ‘En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.’”

“Tijdens de samenkomsten zien we letterlijk de Kracht van de Heilige Geest: mensen worden genezen en demonen worden uitgedreven.”

“Tijdens de samenkomsten zien we letterlijk de Kracht van de Heilige Geest: mensen worden genezen en demonen worden uitgedreven. Laatst vierden we avondmaal en op dat moment begon een boze geest te manifesteren. Toen beseften wij weer opnieuw: wow, wat een kracht zit er in het avondmaal! De opdracht van Jezus in o.a. Mattheus 26:26-27 is zo duidelijk en zorgt letterlijk voor bevrijding en genezing op het moment dat wij ons beseffen wat er gebeurde bij de kruisiging en vooral opstanding van Jezus!” 

Dopen
Na vijf weken bezig te zijn, is er al veel gebeurd in Bodegraven. “Mensen nemen Jezus aan als hun verlosser, bekeren zich van hun zonden en oude leven, laten zich dopen en velen worden vervuld met de Heilige Geest”, zegt Arnoud. “We doen precies zoals Petrus predikte in Handelingen 2:38: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’”

Rik: “We zien exact gebeuren zoals in 2 Korinthe 5:17 beschreven staat: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’’’ De dopelingen zijn zowel mensen die nog geen keuze voor Jezus hadden gemaakt, als ook christenen die een traditionele achtergrond hebben. 

“Mensen nemen Jezus aan als hun verlosser, bekeren zich van hun zonden en oude leven, laten zich dopen en vele worden vervuld met de Heilige Geest”

Hoewel de huiskerk deels uit nood werd geboren, willen Arnoud en Rik er ook niet meer mee stoppen. “We willen dit gewoon doorzetten. We handelen vanuit de nood die er nu is, want we willen de overheid niet boven de kerk zetten – we willen God meer gehoorzamen dan de overheid.”

Belangrijk is dat de huisgemeente(s) niet te groot worden, huissamenkomsten moeten kleinschalig blijven. “Daarom is het belangrijk als gemeente om mensen te activeren. Mensen worden geen consumenten, maar discipelen. Ze leren om het woord te onderwijzen, maar ook om te functioneren in de gaven van de Heilige Geest en het uitdrijven van demonen en het genezen van zieken (Marcus 16:17-18).”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen