Soms moet je gewoon je mond houden!

Tijdens lessen over communicatie gaat het vaak over luisteren. Het lijkt wel dat hoe ouder we worden, hoe meer we willen zenden van onze meningen, ervaringen en zekerheden. Luisteren blijkt een moeilijke of ingewikkelde vaardigheid voor mensen in onze tijd.

Tekst: Martin Koornstra

Ik weet nog dat Jan van der Linden (waar ik hier al eerder over schreef) als docent op de Bijbelschool de vraag stelde: ‘Hoe kun je beter leren luisteren in plaats van zelf te praten?’ Het antwoord was: ‘Door meer vragen te gaan stellen!’ Waarna Jan vroeg: ‘En welk soort mensen stellen veel vragen?’ Kinderen! Je hoort het ze doen: ‘Waarom is dat? Hoe heet zoiets? Waar ga je dan naartoe?’ Soms vragen ze je de oren van het hoofd. Kinderen willen ontdekken, weten en begrijpen.

Zie je wel!
Zou het kunnen dat we steeds minder willen ontdekken of begrijpen? En dat we onze houvast vooral zoeken in onze kennis, onze inzichten en ons gelijk? Gelijk hebben geeft een overwinningsgevoel en dat gevoel is bijna verslavend. Heb je wel eens ‘Dat had ik toch gezegd’ of ‘Zie je wel dat ik gelijk had’ geroepen, nadat iets is misgelopen bij een ander. Juist op het moment dat de ander de mist is ingegaan, willen we graag nog even onze triomf bevestigen in plaats van medeleven te tonen of een oplossing aan te bieden. We willen zo graag winnen of gewoon beter zijn dan die ander. 

Ik vecht hier ook mee. Wanneer een teamlid een verslag doet van een samenkomst waar iets bijzonders gebeurde, heb ik de neiging om nog even wat toe te voegen want ‘ik weet het toch beter’ of ‘ik weet het krachtiger uit te leggen’. Martin, luister nou gewoon en geniet van die ander!

Gelijk hebben
In het koninkrijk van God gaat het niet over gelijk of ongelijk hebben, maar altijd over liefde en liefhebben. Als het om gelijk hebben zou gaan, dan had God gelijk en wij niet. En dan zou alles verloren geweest zijn, maar gelukkig had God de wereld zo lief!! 
‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan’ (1 Korintiërs 13:4-5). Niet zelfgenoegzaam zijn met je eigen overtuiging, maar de ander zijn mening gunnen. Dat is liefde! Geen ijdel vertoon van je zekerheden of opinies, maar je niet boos laten maken en gewoon luisteren. Dat is liefde. Zo is God en door de het werk van de heilige Geest kunnen we hierin groeien.

Podcast
Afgelopen week luisterde ik de Ongelooflijke Podcast onder leiding van Journalist David Boogerd. Daarin sprak hij met historicus en radicaliseringsexpert Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas. Alhoewel het thema zich vooral toespitste op ‘The Great Reset, de eindtijd, antivaxers en complotdenken’ ging Beatrice ineens in op ‘gewoon je mond houden’. Ze hield een stevig pleidooi waarom het soms goed is om je emoties te onderdrukken en even niks te zeggen.

Alhoewel het goed is dat mensen leren om ruimte te geven aan hun emoties, onderschrijf ik de oproep van Beatrice. Waarom moeten we alles wat we vinden altijd maar zeggen? Hoe komt het dat we zo vaak de discussie zoeken? Zeker in deze tijd!

Bezeten of verslaafd?
Misschien ligt het probleem van eindeloze discussies niet alleen in onze generatie. Ook Jezus loopt er tegenaan in zijn tijd. Hij zegt: ‘Toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is door een demon bezeten.” Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.”’ (Mattheus 11:18-19).
Of je eet te weinig of je eet teveel. Of je bent bezeten of je bent verslaafd. Mensen vinden altijd wat en moeten dat zo nodig communiceren. En zo ontstaan hoogoplopende discussies, verdeeldheid, ruzies en zelf complete verwijdering. De liefde verkilt en de afstand groeit.

Liefde wint
Onze boodschap aan deze wereld is niet dat we gelijk hebben. Dat creëert alleen maar afstand en veroordeling. Het verhaal van Jezus is juist het uitleven van Gods liefde. Soms gewoon je mond houden en de ander liefhebben. Of zoals Paulus het zegt: ‘Niet handelen uit geldingsdrang of eigenwaan, maar in alle bescheidenheid de ander belangrijker achten dan jezelf’ (Filippenzen 2:3). Want ‘aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13:35).

Laten we als volgelingen van Jezus juist in deze spannende, onduidelijke en soms moeilijke tijd vertegenwoordigers van liefde zijn. Soms gewoon je mond houden en dichtbij die ander blijven staan ondanks zijn/haar meningen. Daar gaat liefde werken en wordt Gods goedheid openbaar.

Dit artikel is geschreven door Martin Koornstra van Royal Mission. Klik hier om je aan te melden voor de cursussen en activiteiten van Royal Mission.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen