Spreek tot de volken

Sneeuw of niet, onze Afghaanse vriend slaat geen ochtend over. Vandaag vergezeld van onze Iraanse vriend. Ze leggen uit: We hebben deze tijd van aanbidding nodig, dit tilt ons hart op. En is dat niet wat aanbidding doet? Ons hart optillen naar God. En wat is God er blij mee.

Op de bres
Vanmorgen zongen we het prachtige lied ‘Spreek tot de volken’ uit Opwekking. Want niet alleen komen we samen om ons hart bij God te brengen en om Hem groot te maken maar we mogen ook op de bres staan voor ons land en voor de wereld. Wat een kracht komt er vrij als wij tot de volken genezing en bevrijding spreken in Jezus naam. Als wij niet alleen voorbede voor hen doen en hen zegenen, maar als wij in de autoriteit staan die God ons heeft gegeven.

Wie roept het uit?
Een deel van dit mooie lied zegt:
Hoor het geluid 
van volken in nood die roepen
Hoor het geluid 
van kinderen die eenzaam huilen
Wie zal voor hen gaan? 
Wie roept het uit tot de einden van de aard: Jezus is Heer!

Spreek tot de volken: Bevrijding!
Kom en aanbid Hem, kniel voor Hem neer.
Spreek tot de volken: Het koninkrijk komt nu heel dichtbij!
Spreek tot elk bolwerk van satan: 
Duistere machten, wijk in zijn naam!’
Spreek tot de volken: 
Het koninkrijk komt nu heel dichtbij!
We spreken uit: wees vrij!

Elke natie, elke stam en taal
Bouw Uw koninkrijk nu overal
Wees vrij! Wees vrij!

De schepping smacht
In Romeinen 8 zegt Paulus dat de schepping er smachtend naar uitziet om te weten wie Gods kinderen zijn. Dat Gods kinderen gaan opstaan. De schepping zelf mag dan ontvangen van de vrijheid die God aan Zijn kinderen heeft gegeven! 

Laten wij die vrijheid uitdelen. 
Laten wij die vrijheid uitspreken. 
Laten wij die vrijheid uitbidden over de schepping en over de volken!

“Zonder dat hij het doorhad beantwoordde hij de oproep Spreek tot de volken.”

Ik zal spreken tot jouw volk
Het was zo ontroerend en krachtig vanmorgen om uit te zingen: 
Wees vrij Iran! Wees vrij Afghanistan! Wees vrij Israël! Wees vrij Nederland!

Hoe bijzonder als deze voormalige moslims Israël zegenen en vurig bidden dat ook zij Yeshua, of in het Perzisch Isa, mogen leren kennen. Daarna deelde onze Iraanse vriend een Perzisch lied over Gods Geest. We luisterden en zongen mee met het halleluja. Hij besloot ter plekke om het te gaan vertalen. Zonder dat hij het doorhad beantwoordde hij de oproep ‘Spreek tot de volken’.

Deze Iraanse accountant die op zijn vlucht Jezus leerde kennen en al drie jaar met zijn gezin wacht in een kamertje van een voormalig UWV kantoor in Apeldoorn, keert het om: Niet alleen spreek jij tot mijn volk maar ik zal spreken tot jouw volk. Wat een krachtig getuigenis. Toen de aanbidding voorbij was, voegde hij de daad bij het woord. Hij heeft twee uur lang de oprit en parkeerplaats sneeuwvrij gemaakt. Vanavond geeft Peter zijn dochter pianoles en zo zegenen wij elkaar en spreken in verbondenheid herstel uit over onze volken. 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen