St. Arbeiders in de Oogst start de 21 dagen Doeltreffend Bidden Uitdaging

‘Doeltreffend Bidden voor Verloren mensen’, is een boekje wat St. Arbeiders in de Oogst sinds jaar en dag gratis weggeeft. In het boekje stelt de schrijver, de Amerikaanse predikant Lee E. Thomas, dat er niemand kan worden gered, tenzij er iemand voor hem bidt.

Tekst: Arie de Pauw

Daarom starten we deze uitdaging, niet alleen om voor mensen, die de Heilige Geest je op je hart geeft, te gaan bidden, maar ook om na 21 dagen een afspraak met ze te maken, je getuigenis te delen en ze tot Jezus te leiden. Want het is de oogst, die groot is, maar de arbeiders waar het aan schort.

Hoe werkt het?

1)   Je leest het Boekje Doeltreffend Bidden voor Verloren Mensen (Gratis verkrijgbaar op www.doeltreffendbidden.eu)

2)  Je meldt je aan via het formulier op de website, met de datum wanneer je begint

3) Je krijgt iedere week een les toegezonden via YouTube, dus totaal 3 lessen *) 

4) Schrijf 5 namen op van mensen, die de Heilige Geest je ingeeft (niet je ouders, kinderen of naaste familie, daar bid je toch al voor) 

5) Ga 21 dagen 3 x per dag, voor hen doeltreffend bidden (en eventueel vasten) 

6) Maak een afspraak na die 21ste dag voor een kop koffie, maaltijd of i.d.

7) Deel je getuigenis (max 3 minuten) en leid ze tot Jezus 

*) Les 1  is een presentatie over het boekje, Les 2 vertelt hoe je op een leuke manier je getuigenis kunt geven en les 3 leert je hoe je mensen op een eenvoudige manier tot Jezus leidt.

Meld je aan op www.arbeidersindeoogst.nl/21dagen

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen