Stadskerk helpt mensen telefonisch via ‘Stadskerklijn’: “Ze hebben behoefte aan gebed”

De Stadskerk in Groningen heeft de deuren lange tijd geopend gehad voor mensen die het moeilijk hebben. Door de coronamaatregelen is dat onmogelijk geworden voor de Stadskerk en zijn zaken als een inloopochtend of gezamenlijke lunch er tijdelijk niet meer. 

Sinds afgelopen zomer is daarom de Stadskerklijn in het leven geroepen. Mensen die het moeilijk hebben, geen of weinig mensen om zich heen hebben of gebed nodig hebben, kunnen iedere werkdag ’s morgens en ’s avonds bellen. “Er is een groep mensen die met enige regelmaat belt, maar er bellen ook regelmatig nieuwe mensen die even een luisterend oor nodig hebben”, aldus Patrick Bos die de Stadskerklijn bemant.

Sociale controle
Patrick heeft al langere tijd gediend in onder andere het Ministry Team en bij Celebrate Recovery. “Hierdoor heb ik zicht gekregen op hoeveel mensen het zonder corona al moeilijk hadden en het nu wellicht nog zwaarder hebben. Omdat mensen minder contacten opdoen en je elkaar niet meer ziet bij de zondagse diensten, is er minder sociale controle en hierdoor voelen mensen zich sneller alleen.” Hierdoor kwam hij afgelopen zomer op het idee om dan maar telefonisch ministry te bieden.

“Omdat mensen minder contacten opdoen en je elkaar niet meer ziet bij de zondagse diensten, is er minder sociale controle en hierdoor voelen mensen zich sneller alleen.”

Hij doet het aan de hand van Johannes 13:34: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben’.

Genezingswonder
Patrick vertelt waarom dit voor hem zo belangrijk is: ‘Ik heb geen religieus rugzakje en ben tot geloof gekomen met als katalysator een gebedsgenezingswonder van mijn vrouw (zie het boek ‘Curry met Hagelslag’ wanneer je graag leest). Voor mij is pastoraat en gebed in verwachting dat God een wonder doet de norm zoals ik die in de praktijk met de paplepel ingegoten heb gekregen in onze kerkgemeente. Vanuit die blik op wat normaal is, hebben we de keuze gemaakt om ondanks dat fysiek contact niet mogelijk is, wel toegewijd te zijn. We hebben de niet-pastorale luisterlijn waar geen plaats was voor gebed veranderd in de Stadskerklijn met pastoraat en gebed als norm.”

Patrick Bos

Inmiddels zijn ze al enkele maanden bezig. In de ochtend en de avond is er ruimte voor mensen om te bellen. De problemen die mensen hebben lopen uiteen. “De problemen waar mensen tegenaan lopen zijn erg verschillend. Sommige mensen hebben gespannen relaties, of familiebanden die onder druk staan. Vooral nu er corona is, komen deze dingen naar boven. 

“Sommige mensen hebben gespannen relaties, of familiebanden die onder druk staan.”


Gebed
Er zijn mensen die meer nodig hebben dan af en toe een luisterend oor en telefonisch gebed. Deze mensen worden uitgenodigd voor een intakegesprek. We gaan dan kijken wat er in een specifiek verhaal nodig is en wat er mogelijk is. Soms kan dat financiële hulp zijn, maar het kunnen ook pastorale gesprekken zijn.”

Patrick vertelt dat bijna alle telefoongesprekken resulteren in gebed. “De Heilige Geest leidt de gesprekken en meestal hebben mensen erg veel behoefte aan gebed. Vaak hebben mensen vrede en rust nodig, of een beetje vreugde. Het is mooi hoe God mensen bekrachtigt via de telefoon.”

“Er is een kleine groep mensen die regelmatig belt. Dat is wel leuk, je bouwt zo een band op. Soms is het ook wel moeilijk, omdat er mensen tussen zitten die met grotere problemen kampen dan via een telefonisch gebed is op te lossen. Daarbij is het ook belangrijk dat de ander een stap zet – ik kan bidden dat een bepaalde spanning weggaat, maar als de ander moeite heeft om te vergeven, dan is het moeilijker.”

“Ik weet van katholieke kerken die hetzelfde doen als wij. Jezus vraagt om een licht te zijn in de wereld, dit is een mooie opstap.”

“Ik weet van katholieke kerken die hetzelfde doen als wij. Jezus vraagt om een licht te zijn in de wereld, dit is een mooie opstap.”

Bevrijding
Hij vertelt over getuigenissen die plaatsvonden bij de gesprekken. “Ik heb meerdere malen teruggekregen dat mensen na het gebed het heel warm kregen en zowel fysiek als geestelijk bevrijding ervoeren. Ze konden de zorg die ze hadden letterlijk loslaten.”

Voor sommige mensen is het ook wel een drempel om te bellen, lacht Patrick. “Ja, sommige mensen hangen snel op als ik opneem. Maar dan bel ik hen gewoon terug en meestal heb je ze dan alsnog aan de lijn.”

“We kunnen makkelijk de neiging hebben om mensen die zorg of hulp nodig hebben door te verwijzen naar anderen. Maar het gebod van Jezus om naar anderen om te zien, geldt voor ons allemaal. Daar is niemand van uitgezonderd.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen