‘Super bloedmaan’ vindt woensdag plaats, gevolgd door een ‘ring van vuur’ – Dit is wat de Bijbel zegt over hemelse tekenen

Een nieuwe maansverduistering of ‘bloedmaan’ is op komst, zal woensdag plaatsvinden en zal in ieder geval gedeeltelijk zichtbaar zijn vanuit Oost Azië, Australië, de Stille Oceaan en een groot deel van Amerika. De superbloedmaan is bij ons niet te zien, maar de supermaan is komende twee nachten zichtbaar tijdens opklaringen.  

Een maansverduistering wordt veroorzaakt door een maan die in de ruimte door de schaduw van de aarde heengaat. De komende maansverduistering wordt een super bloedmaan genoemd en het zal de eerste volledige maansverduistering zijn sinds januari 2019. De maansverduistering zal plaatsvinden wanneer de maan tijdens haar baan dichterbij de aarde komt.

Volgens Forbes.com zal deze ‘supermaan’ volle maan zich verplaatsen naar de donkere centrale parasolschaduw van de aarde, waar hij gedurende 15 minuten zal verschijnen als een ‘bloedmaan’, waardoor het maanoppervlak kort een roodachtige koperkleur zal krijgen.

Space.com legt uit dat een bloedmaan plaatsvindt wanneer de maan zich volledig verplaatst naar het diepste gedeelte van de schaduw van de aarde, maar zij rood kleurt in plaats van zwart. De rode kleur komt van het beetje zonlicht dat door de atmosfeer van de aarde heen gaat, waar het wordt omgebogen en kleuren als blauw of groen worden uitgefilterd. Hierdoor blijven langere golflengten achter, zoals de kleur rood.

Bijbelse implicaties van bloedmanen
Hoewel er wetenschappelijke verklaringen zijn voor dit soort bloedmanen, zien veel christenen er ook profetische implicaties achter. Dat komt omdat bloedmanen direct in de Bijbel worden genoemd.

Een bloedmaan wordt voorzegd in de Bijbel in het boek Joël, hoofdstuk 2:31 waar staat: ‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.’

Ook wordt er een genoemd in Handelingen 2:20, ‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.’

En in het boek Openbaring hoofdstuk 6:12 wordt er ook geprofeteerd over een bloedmaan: ‘En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed…’

“Alle Bijbelgedeelten verwijzen naar de maan die als bloed wordt als een hemels teken dat de eindtijd in snel tempo dichterbij komt.”

Alle Bijbelgedeelten verwijzen naar de maan die als bloed wordt als een hemels teken dat de eindtijd in snel tempo dichterbij komt, meldt CBN News.

Talloze bloedmanen
Sinds die bijbelgedeelten zijn geschreven, hebben zich in de geschiedenis talloze ’bloedmaan’-gebeurtenissen voorgedaan, maar Jezus zei tegen Zijn volgelingen dat we de tekenen van de tijden moesten observeren, ook de tekenen aan de hemel. En sommige predikers beweren dat het grote aantal bloedmaansverduisteringen in de afgelopen jaren één van de vele tekenen is dat het einde van de wereld nadert en dat dat zou kunnen plaatsvinden in de nabije toekomst.

Studenten van bijbelse profetie wijzen op andere historische gebeurtenissen zoals de oprichting van de moderne staat Israël in 1948, de terugkeer van miljoenen Joden naar het Heilige Land, en mogelijke voorlopers van het bijbelse teken van het beest als verdere tekenen van de eindtijd.

‘Ring van vuur’-zonsverduistering op komst in juni 
Ook zal de wereld dit jaar, slechts twee weken na de super bloedmaan een ‘ring van vuur’-zonsverduistering meemaken op 10 juni 2021.

Forbes geeft aan dat het grootste deel van het noordoosten van de VS en Canada op 10 juni voor het ontbijt een enorme gedeeltelijke zonsverduistering zullen zien, en in sommige delen zal zelfs een indrukwekkende ‘ring van vuur’, een ringvormige zonsverduistering te zien zijn van 3 minuten en 33 seconden. Die ring van vuur zal alleen zichtbaar zijn in gebieden als het noorden van Ontario, Canada en Rusland.

De Bijbel heeft, behalve over bloedmanen en zonsverduisteringen, ook nog meer te zeggen over hemelse fenomenen in het algemeen.

“De Bijbel heeft, behalve over bloedmanen en zonsverduisteringen, ook nog meer te zeggen over hemelse fenomenen in het algemeen.”

Jezus zegt in Lukas 21:25-28, ‘En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

En Psalm 19:2 zegt in bredere zin, ‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.’

Oostelijke en centrale tijdzones zullen de maansverduistering niet zien.

Eclips
Google Maps laat zien waar de bloedmaan gezien zal worden. Mensen die in de oostelijke en centrale tijdzones wonen zullen de maansverduistering niet zien, volgens Farmer’s Almanac. Het grootste gedeelte van de eclips zal alleen te zien zijn door waarnemers in het westelijke derde deel van de VS.

Voorspellingen zeggen dat een volledige verduistering alleen gezien kan worden vanaf een ongeveer 300 mijl breed gebied dat zich uitstrekt van het zuidoosten van de grens tussen Montana en Noord Dakota tot aan de Golfkust van Louisiana, aldus de almanak. Alleen de beginnende fasen van de verduistering kunnen worden gezien vanuit het Midden Westen, de Midden-Atlantische staten en de zuidoostelijke staten. 

De beste plekken om de maansverduistering te zien in de VS zijn Hawaii en zuidwestelijk Alaska.

Volgens Forbes zal de verduistering plaatsvinden op deze lokale tijden:

Denver, Colorado: 05:11 – 05:25 
Albuquerque, New Mexico: 05:11 – 05:25 
Salt Lake City: 05:11 – 05:25  
Boise, Idaho: 05:11 – 05:25 
Phoenix, Arizona: 04:11 – 04:25 
Las Vegas, Nevada: 04:11 – 04:25 
San Francisco: 04:11 – 04:25 
Los Angeles: 04:11 – 04:25  
Seattle, Washington: 04:11 – 04:25 
Portland, Oregon: 04:11 – 04:25 

In tegenstelling tot zonsverduisteringen kun je maansverduisteringen zonder gevaar bekijken. Je hebt geen speciale lenzen of een doos nodig, alleen je eigen ogen. 

Lees hier de originele Engelse versie van het artikel: https://www1.cbn.com/cbnnews/2021/april/a-super-blood-moon-is-on-the-way-followed-by-a-ring-of-fire-heres-what-the-bible-says-about-celestial-phenomena

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen