Terugblik Alexander Stekelenburg op DAC: ‘God brengt nieuwe eenheid en vriendschappen tussen leiders’

Afgelopen weekend hadden we onze tweede DAC-conferentie en wauw, wat hebben we een geweldige tijd gehad! Een goeie opkomst, en wat deze conferentie zo uniek maakte was dat meer dan veertig leiders van bedieningen deelnamen aan een of meerdere sessies.

Daarom zijn we zo ontzettend enthousiast omdat God ook iets nieuws doet op het gebied van eenheid en vriendschap tussen leiders en samenwerkingen tussen bedieningen.

De liefde, vreugde en ontspanning onder leiders was geweldig en dat hebben we ook ervaren tijdens onze laatste leiderslunch! Leiders ​​die elkaar liefhebben, dienen en eren. Wat een rijkdom om te weten dat er collega’s en vrienden zijn die van je houden, het beste met je voor hebben, en dat je weet dat je er niet alleen voor staat!

Het doel van deze conferentie was om te horen wat God zegt, te begrijpen wat God doet en te ontvangen wat God vrijzet in een tijd als deze!

Sessies
Wat ook zo opviel was dat alle sessies van woordbediening van de verschillende sprekers naadloos op elkaar aansloten. 

Door alle sprekers heen (apostelen Prince Philipp Williams, Rolph Hendriks, Alex Stekelenburg, Shamil Gesser, Alexander Emoghene) is er een krachtig apostolisch en profetisch woord vrijgezet.

De kerk is geroepen om apostolisch en profetisch te zijn in DNA en fundament. Van pastoraal naar apostolisch. God herstelt ten volle de boodschap van het Koninkrijk. De kerk in Nederland moet autoriteit gaan nemen over de geest van religie, Izebel, aanstoot en calvinistisch denken. De kerk moet leren om vanuit de overflow van Gods koninkrijk te denken en te functioneren (a proclaimed kingdom). Onze plaats in de wereld innemen, het zout en licht zijn. Ontvangen wie God zendt. De vijfvoudige bediening en het lichaam van Christus. Gebed en Geloof. Mozes mocht het land niet innemen maar wel Jozua. De late regen. Equipping-centers, de evangelist en visboten. De oogst binnenhalen. Glorie en de kracht van God. Open deuren en geboorte geven. Profetische vrijheid maar ook apostolische order! Het seizoen van ‘greater works’ is op ons!

Tijdens de conferentie is niet alleen maar het woord van de Heer gedeeld maar er is ook veel tijd genomen voor gebed en bediening naar mensen toe. Velen zijn opgebouwd, bemoedigd, vrijgezet en bekrachtigd! 

Dank aan alle sprekers en leiders en aan alle mensen die deelnemen! Ook dank aan alle vrijwilligers die het geweldig hebben gedaan!

Poorten van de hel
Dank u Jezus! U bouwt de gemeente en de poorten van de Hel zullen haar niet overweldigen. U maakt af wat u bent begonnen. Wij zijn meer dan overwinnaars. We dragen Nederland aan u op en weten dat the best is not only to come, it is already upon us! 

Hij die een oor heeft laat hem horen wat de Geest spreekt. 

DAC (Dutch Apostolic Coalition ) is een platform voor samenwerking tussen apostelen en leiders om de apostolisch kerk op te richten in Nederland. Om dit te realiseren, werken wij jaarlijks met 2 conferenties, leidersdagen en speciale projecten. Voor meer informatie ga naar www.dacimpacts.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen