140 christenen in Delft bidden voor hun stad in de openlucht: “Muren vallen weg”

Tijdens de gebeds- en aanbiddingsmanifestatie in Delft kwamen zondag 140 christenen samen om God te aanbidden en voorbede te doen voor de stad. Het was een tijd waarin muren tussen verschillende gemeentes wegvielen en christenen – van traditioneel tot evangelisch – samen God zochten.

Zowel vanaf het podium als vanuit het publiek deden mensen mee met muziekinstrumenten om God te aanbidden. Tijdens de manifestatie waren er boodschappen en werd er gebeden voor Delft.

Voorganger Fausto Tumolo, die ook sprak, reageert: “Jarenlang wordt er voor opwekking en doorbraak gebeden voor Nederland. Nu zien we kerkmuren wegvallen en christenen samenkomen voor koning Jezus.”

Aangenaam
Deelnemend pastor Hyacint Nwosu onderstreept het geheel met een Bijbeltekst. “Zie, hoe goed en hoe aangenaam is het voor broeders om in eenheid bij elkaar te wonen! Het is als de kostbare olie op het hoofd, die over de baard loopt, de baard van Aäron, die over de rand van zijn klederen naar beneden loopt. Het is als de dauw van Hermon, neerdalend op de bergen van Sion; Want daar beval de Heer de zegen – voor altijd leven.” Psalm 133: 1-3.

De volgende editie van Kom laten wij aanbidden is op 14 maart in Apeldoorn. Klik hier voor meer informatie.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen