Theatermaker Carla Veldhuis ziet hoe kunstwerken mensen dichterbij Jezus brengen: “Vaak zien we toeschouwers in tranen.”

Kunstenares Carla Veldhuis kwam in rond haar twintigste tot geloof door een theaterstuk. Sindsdien zet ze haar artistieke talenten in om mensen te inspireren en in aanraking te brengen met Gods liefde. Dat ziet ze geregeld gebeuren. “Ik maak het veel mee dat mensen stiekem tranen wegvegen tijdens een theaterstuk, en dat ze verder willen praten met ons gebedsteam.” In dit artikel vertelt Carla over de kracht van kunst én over de start van een fulltime creatieve school in Amsterdam.

Ze begint te vertellen. “Ik ben al dertig jaar actief met theater en dat heeft helemaal mijn hart. Ik ben rond mijn 20e zelfs tot geloof gekomen door theater.”

“Vooral toen hij zei ‘dat God als een Vader is ’sloot ik mijn hart er vastbesloten voor af.”

Carla vertelt hoe haar broer eerder tot geloof kwam, maar dat zij zich daar hevig tegen verzette. “Vooral toen hij zei ‘dat God als een Vader is ’sloot ik mijn hart er vastbesloten voor af. In ons niet-praktiserende katholieke gezin terroriseerde mijn vader ons heel sterk. Dat ging zo ver, dat ik soms dacht: ‘of ik vermoord hem, of ik vermoord mezelf.’

“Toen mijn oudere broer tot geloof kwam, veranderde alles. Het was het alsof er een lamp aanging in ons huis. Er ontstond een scherp contrast tussen licht en duisternis is ons huis. Hij deelde heel praktisch Gods liefde uit, bad voor ieder van ons en hij ving ook klappen op, want het zorgde natuurlijk ook voor een tegenreactie. Mijn broer was nog maar een tiener, maar hij zette zich in voor ons gezin. Uiteindelijk kwamen mijn andere broer, mijn moeder, mij oom en tante en neef en nicht ook tot geloof. Ik bofte enorm met zo’n mooi voorbeeld als hij.”

Theatervoorstelling
Hoewel Carla er niets mee wilde, was ze toch mee gesleept om te gaan kijken naar een christelijke theatervoorstelling. Niet wetende dat dit alles zou veranderen. “De theatershow was zonder gesproken woord, maar op muziek en de beelden zeiden alles. Ik zag de enorme liefde van Gods voor de mens dwars door het verhaal heen stralen. God zelf raakte me diep, door een scene, zodat ik daarna amper kon autorijden.

“Ondanks dat ik de luiken voor mijn verstand zo sterk had dichtgedaan, kwam God toch binnen; door creativiteit.”

In de auto hoorde ik God zeggen: ‘Zie je nu hoe ik ben? Zo ga ik ook met jou om.’ Met mijn hoofd op het stuur zei ik tegen God: ‘Jezus, ik wil u ook echt.’ Ondanks dat ik de luiken voor mijn verstand zo sterk had dichtgedaan, kwam God toch binnen; door creativiteit. Dit werd een sleutel voor mijn eigen werk.”

Professioneel
Carla werkt zelf ook vaak zonder woorden. “We werken professioneel, met mensen die goed kunnen dansen en acteren. We doen dit niet alleen in christelijke setting, maar ook bijvoorbeeld op beurzen, festivals, scholen. Daar is de boodschap steevast: je bent niet zomaar iemand, je bent gemaakt met een kostbare identiteit.” Nu in corona-tijd zijn ze actief om theaterwerk te verfilmen en uit te zetten op social media.

Ze laat wat foto’s zien als voorbeeld. Voor sommige kunstwerken heeft Carla op een WK zelfs een prijs gewonnen. “Het was heel bemoedigend om daar erkenning in te krijgen, waardoor er veel ruimte kwam om ook in seculiere plaatsen te werken.” 

Spiegel

Carla laat een foto zien van een levend standbeeld in grijze steenkleur die een spiegel vasthoudt in de vorm van een hart. “Als mensen bij haar komen, dan richt ze de spiegel zich op hen, waardoor ze in een hart kijken. Ze toont hen in de pose hoe God met liefde naar hen kijkt. Het raakt mensen enorm, bezoekers staat in de rij bij dat beeld om met haar op de foto te mogen.


In die serie levende standbeelden komen namen en van God naar voren. Zo zien mensen er een verhaal in, een galerij van 12 beelden. Elk beeld staat voor een naam of een uitspraak van Jezus. 

‘Zo is er is een koperkleurig levend standbeeld van 2 spelers; een punker met enorme hanenkam, word een net mannetje afgewezen. Het mannetje heeft een kruisboog vast en de punker heeft 3 pijlen in zijn rug. Deze pose staat stil. De volgende pose lijkt de punker het mannetje te gaan slaan, maar hij kiest om de man te omhelzen. Stomverbaasd staat het nette mannetje in de omhelzing van de punker. Je ziet een duidelijk verhaal: ‘Heb je vijanden lief’.  Zonder woorden brengen we het over, maar mensen interpreteren de betekenis makkelijk.

Ze merkt dat deze theaterkunstvormen enorm aanslaat bij niet-gelovigen. “Mensen genieten van de schoonheid en kwaliteit en komen vaak napraten met onze spelers. ” Carla merkt op dat ze al vaker mensen tot geloof zag komen door de kunstwerken of theaterproducties heen.

School in Amsterdam
We zijn enorm enthousiast om te kunnen vertellen dat er vanaf september 2021 een fulltime creatieve school komt in Amsterdam.

“Ik werd er bedroefd van; zoveel getalenteerde mensen met enorme potentie en gaven, waar geen plek voor is!”

 “Ik was als theatermaker teleurgesteld in het feit dat er zo weinig aanbod is op het gebied van creativiteit voor christenen. Overal waar we optraden kwamen we jongeren tegen die vroegen of er ook een christelijke school was. Ik werd er bedroefd van; zoveel getalenteerde mensen met enorme potentie en gaven, waar geen plek voor is! Iedereen beaamt dat God creatief is, maar in de praktijk zien we maar mondjesmaat creativiteit ingezet worden. We begonnen met één Theaterweekend, maar het is niet genoeg. 

Ik geloof dat de creatieve mensen getraind mogen worden om kunst met impact in Gods koninkrijk terug te brengen. Dat is een taal die de wereld nodig heeft, om beelden van God te zien.

Invloedsfeer
Creativiteit is een invloedsfeer waarin God krachtig wil werken. We starten 4 jaar geleden met de plannen voor een full-time creatieve school in ons land. We hebben een schoolteam van 6 en van 15 docenten. De creatieve school IAM is een plek waar studenten leren om excellente kunst te maken samen met God. Er is een dag in de week Bijbel onderwijs en er zijn inmiddels drie aparte hoofdrichtingen op de school, vertelt Carla:

1 Beeldend 3D

2 Dans 

3 Theater

We streven niet alleen maar naar kwaliteit, we willen studenten ook leren om te dienen met hun kunst. Doordat de school van woensdag tot en met zondag is kunnen de studenten optreden in de creatieve dienst van Credo Church en ze gaan met teams lesgeven aan kinderen uit de buurt.  Maandagen en dinsdagen zijn dan hun ‘weekend’. 

Het belangrijkst is dat God door kunst spreekt, en dat we een generatie opleiden van creatieve mensen die profetisch te werk gaan en een zegen daarmee zijn voor de mensen om hen heen. Dat is de kern van wat we doen.”

www.ia-movement.eu

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen